Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 86η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023
μετακύλιση τζάκποτ
 • 6
 • 13
 • 15
 • 20
 • 40
 • 2
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
683.034
Ποσό
τζάκποτ
28.482.618€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.482.617,78€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
326.420,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.212,60€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
357,30€ 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 424.835
Σύνολο
- 683.034
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 20.190.978 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 86

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.482.617,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
326.420,80€ 1 326.420,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.212,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
357,30€ 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 424.835
Σύνολο
- 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
171.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.534.881,00kr. 1 5.534.881,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.080.962,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.635,00kr. 1 39.635,00kr. 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.307,00kr. 29 66.903,00kr. 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
842,00kr. 99 83.358,00kr. 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
837,00kr. 117 97.929,00kr. 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 1.489 223.350,00kr. 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 1.960 294.000,00kr. 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
136,00kr. 4.341 590.376,00kr. 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
72,00kr. 7.791 560.952,00kr. 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 28.722 2.067.984,00kr. 424.835
Σύνολο
- 44.550 9.559.368,00kr. 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 171.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.482.617,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
326.420,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.212,60€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
357,30€ 4 1.429,20€ 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,40€ 6 764,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 6 760,20€ 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 118 2.360,00€ 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 155 3.100,00€ 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 305 5.551,00€ 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 669 6.422,40€ 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 2.219 21.302,40€ 424.835
Σύνολο
- 3.482 41.689,60€ 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.177.260.700,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
127.331.970,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.872.870,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
911.130,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
52.400,00kr. 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
18.680,00kr. 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.580,00kr. 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.930,00kr. 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.930,00kr. 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.660,00kr. 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.400,00kr. 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.400,00kr. 424.835
Σύνολο
- 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 4.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.482.617,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
326.420,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.212,60€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
357,30€ 17 6.074,10€ 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,40€ 48 6.115,20€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 58 7.348,60€ 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 912 18.240,00€ 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 1.153 23.060,00€ 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 2.445 44.499,00€ 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 4.222 40.531,20€ 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 15.315 147.024,00€ 424.835
Σύνολο
- 24.170 292.892,10€ 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.482.617,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
326.420,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.212,60€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
357,30€ 6 2.143,80€ 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,40€ 24 3.057,60€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 15 1.900,50€ 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 405 8.100,00€ 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 468 9.360,00€ 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 1.054 19.182,80€ 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 2.237 21.475,20€ 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 7.116 68.313,60€ 424.835
Σύνολο
- 11.325 133.533,50€ 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
326.420,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.212,60€ 1 6.212,60€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
357,30€ 11 3.930,30€ 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,40€ 45 5.733,00€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 15 1.900,50€ 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 575 11.500,00€ 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 435 8.700,00€ 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 965 17.563,00€ 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 3.375 32.400,00€ 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 7.302 70.099,20€ 424.835
Σύνολο
- 12.724 158.038,60€ 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.482.617,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
326.420,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.212,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
357,30€ 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 424.835
Σύνολο
- 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.482.617,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
326.420,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.212,60€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
357,30€ 6 2.143,80€ 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,40€ 3 382,20€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 4 506,80€ 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 65 1.300,00€ 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 85 1.700,00€ 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 170 3.094,00€ 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 286 2.745,60€ 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 1.105 10.608,00€ 424.835
Σύνολο
- 1.724 22.480,40€ 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
331.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.301.150,00kr. 1 10.301.150,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.861.065,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
73.485,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.225,00kr. 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.505,00kr. 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.495,00kr. 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
235,00kr. 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
235,00kr. 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
215,00kr. 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
110,00kr. 424.835
Σύνολο
- 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 331.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.482.617,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
326.420,80€ 1 326.420,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.212,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
357,30€ 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 424.835
Σύνολο
- 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.482.617,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.757.650,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.165.090,00Ft 1 2.165.090,00Ft 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
124.520,00Ft 9 1.120.680,00Ft 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44.400,00Ft 49 2.175.600,00Ft 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
44.155,00Ft 24 1.059.720,00Ft 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.970,00Ft 767 5.345.990,00Ft 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.970,00Ft 756 5.269.320,00Ft 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.345,00Ft 1.492 9.466.740,00Ft 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.345,00Ft 4.210 14.082.450,00Ft 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.345,00Ft 10.562 35.329.890,00Ft 424.835
Σύνολο
- 17.870 76.015.480,00Ft 683.034

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
258.175,00zł 2 516.350,00zł 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.597,50zł 25 39.937,50zł 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
569,60zł 58 33.036,80zł 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
566,50zł 49 27.758,50zł 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
89,50zł 937 83.861,50zł 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
89,50zł 1.210 108.295,00zł 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
81,40zł 2.657 216.279,80zł 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
43,00zł 5.168 222.224,00zł 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
43,00zł 18.016 774.688,00zł 424.835
Σύνολο
- 28.122 2.022.431,10zł 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.482.617,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
326.420,80€ 1 326.420,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.212,60€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
357,30€ 13 4.644,90€ 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,40€ 29 3.694,60€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 17 2.153,90€ 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 394 7.880,00€ 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 458 9.160,00€ 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 1.110 20.202,00€ 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 2.456 23.577,60€ 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 7.348 70.540,80€ 424.835
Σύνολο
- 11.826 468.274,60€ 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.482.617,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
326.420,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.212,60€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
357,30€ 5 1.786,50€ 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,40€ 14 1.783,60€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 9 1.140,30€ 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 262 5.240,00€ 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 255 5.100,00€ 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 579 10.537,80€ 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 1.542 14.803,20€ 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 4.336 41.625,60€ 424.835
Σύνολο
- 7.002 82.017,00€ 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
328.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.254.712,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.855.453,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
73.378,00kr. 0 0,00kr. 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.963,00kr. 49 390.187,00kr. 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.965,00kr. 113 335.045,00kr. 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.617,00kr. 90 235.530,00kr. 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
236,00kr. 1.712 404.032,00kr. 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
236,00kr. 1.979 467.044,00kr. 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
214,00kr. 4.026 861.564,00kr. 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
113,00kr. 8.933 1.009.429,00kr. 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
113,00kr. 28.955 3.271.915,00kr. 424.835
Σύνολο
- 45.857 6.974.746,00kr. 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 328.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
690.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
21.418.790,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
8.052.801,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
153.264,00Kc 0 0,00Kc 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.814,00Kc 19 167.466,00Kc 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.142,00Kc 30 94.260,00Kc 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.125,00Kc 26 81.250,00Kc 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
493,00Kc 443 218.399,00Kc 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
493,00Kc 477 235.161,00Kc 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
448,00Kc 1.057 473.536,00Kc 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
236,00Kc 2.251 531.236,00Kc 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
236,00Kc 6.893 1.626.748,00Kc 424.835
Σύνολο
- 11.196 3.428.056,00Kc 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 690.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.482.617,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
868.212,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
326.420,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.212,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
357,30€ 565
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,70€ 1.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 25.833
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 28.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,20€ 59.637
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 140.570
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 424.835
Σύνολο
- 683.034

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023
 • 4
 • 5
 • 5
 • 8
 • 2
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 85
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 898
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.927
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023
 • 2
 • 6
 • 4
 • 4
 • 9
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 48
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 661
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.843
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 5
 • 7
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 15
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 339
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.013
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 15.854
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023
 • Los Angeles
 • 73
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 6
Πόλη 5,00€ 703
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023
 • 3
 • 4
 • 2
 • 2
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 26
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 195
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023
 • Kvinnherad
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023
 • 7
 • 6
 • 8
 • 0
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 23.594,20€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 52
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 455
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 498

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.