Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 39η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013
1 νικητής τζάκποτ
 • 6
 • 10
 • 21
 • 34
 • 36
 • 1
 • 4
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
393.981
Ποσό
τζάκποτ
21.256.582€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.256.582,40€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
74.374,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.011,80€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.119,10€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
240,80€ 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,40€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,00€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,40€ 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 238.822
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 39

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.256.582,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
74.374,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.011,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.119,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
240,80€ 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,40€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,00€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,40€ 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 238.822
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 238.822
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.256.582,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
74.374,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.011,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.119,10€ - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
240,80€ - - 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,40€ - - 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,00€ - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ - - 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ - - 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,40€ - - 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ - - 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ - - 238.822
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 238.822
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.256.582,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
74.374,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.011,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.119,10€ - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
240,80€ - - 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,40€ - - 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,00€ - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ - - 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ - - 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,40€ - - 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ - - 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ - - 238.822
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.256.582,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
74.374,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.011,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.119,10€ - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
240,80€ - - 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,40€ - - 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,00€ - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ - - 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ - - 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,40€ - - 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ - - 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ - - 238.822
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 238.822
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.256.582,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
74.374,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.011,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.119,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
240,80€ 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,40€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,00€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,40€ 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 238.822
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.256.582,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
74.374,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.011,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.119,10€ - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
240,80€ - - 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,40€ - - 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,00€ - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ - - 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ - - 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,40€ - - 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ - - 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ - - 238.822
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 238.822
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.256.582,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
74.374,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.011,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.119,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
240,80€ 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,40€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,00€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,40€ 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 238.822
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.256.582,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
74.374,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.011,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.119,10€ - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
240,80€ - - 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,40€ - - 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,00€ - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ - - 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ - - 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,40€ - - 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ - - 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ - - 238.822
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 238.822
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.256.582,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
74.374,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.011,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.119,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
240,80€ 352
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,40€ 508
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,00€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 15.941
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 18.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,40€ 22.164
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 96.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 238.822
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013
 • 6
 • 4
 • 6
 • 7
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 56

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.