Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 34η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021
μετακύλιση τζάκποτ
 • 19
 • 20
 • 22
 • 25
 • 42
 • 4
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
899.531
Ποσό
τζάκποτ
24.253.588€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.253.587,96€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
999.239,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.702,30€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,60€ 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,20€ 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,80€ 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 550.999
Σύνολο
- 899.531
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 27 Αυγούστου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 23.511.506 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 34

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.253.587,96€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
999.239,00€ 1 999.239,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,00€ 1 141.069,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.702,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,60€ 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,20€ 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,80€ 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 550.999
Σύνολο
- 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
145.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.370.178,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
899.344,00kr. 1 899.344,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.007,00kr. 3 90.021,00kr. 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.818,00kr. 68 123.624,00kr. 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
866,00kr. 133 115.178,00kr. 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
392,00kr. 211 82.712,00kr. 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
144,00kr. 2.718 391.392,00kr. 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
144,00kr. 2.847 409.968,00kr. 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 5.233 627.960,00kr. 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
66,00kr. 14.570 961.620,00kr. 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 42.333 2.539.980,00kr. 550.999
Σύνολο
- 68.117 6.241.799,00kr. 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 145.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.253.587,96€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
999.239,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.702,30€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,60€ 3 841,80€ 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,20€ 4 524,80€ 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,80€ 17 965,60€ 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 249 4.780,80€ 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 258 4.953,60€ 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 463 7.408,00€ 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 1.403 12.346,40€ 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 3.919 31.743,90€ 550.999
Σύνολο
- 6.316 63.564,90€ 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.611.359.200,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.878.668,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
21.005.170,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
700.170,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
41.780,00kr. 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.530,00kr. 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.450,00kr. 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.850,00kr. 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.850,00kr. 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.380,00kr. 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.310,00kr. 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.200,00kr. 550.999
Σύνολο
- 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 3.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.253.587,96€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
999.239,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.702,30€ 2 9.404,60€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,60€ 29 8.137,40€ 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,20€ 53 6.953,60€ 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,80€ 85 4.828,00€ 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 1.103 21.177,60€ 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 1.201 23.059,20€ 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 2.082 33.312,00€ 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 5.781 50.872,80€ 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 17.250 139.725,00€ 550.999
Σύνολο
- 27.586 297.470,20€ 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.253.587,96€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
999.239,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.702,30€ 2 9.404,60€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,60€ 16 4.489,60€ 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,20€ 21 2.755,20€ 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,80€ 41 2.328,80€ 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 667 12.806,40€ 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 652 12.518,40€ 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 1.154 18.464,00€ 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 3.405 29.964,00€ 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 9.996 80.967,60€ 550.999
Σύνολο
- 15.954 173.698,60€ 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
172.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.480.371,10kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.056.052,13kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.201,74kn 0 0,00kn 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.100,59kn 12 25.207,08kn 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
982,17kn 18 17.679,06kn 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
425,21kn 43 18.284,03kn 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
143,73kn 778 111.821,94kn 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
143,73kn 587 84.369,51kn 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
119,78kn 1.036 124.092,08kn 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,88kn 4.337 285.721,56kn 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,64kn 9.211 558.555,04kn 550.999
Σύνολο
- 16.022 1.225.730,30kn 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 172.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.253.587,96€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
999.239,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.702,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,60€ 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,20€ 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,80€ 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 550.999
Σύνολο
- 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.253.587,96€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
999.239,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.702,30€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,60€ 4 1.122,40€ 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,20€ 2 262,40€ 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,80€ 8 454,40€ 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 129 2.476,80€ 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 136 2.611,20€ 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 215 3.440,00€ 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 664 5.843,20€ 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 1.929 15.624,90€ 550.999
Σύνολο
- 3.087 31.835,30€ 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
245.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.349.615,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.461.120,00kr. 1 1.461.120,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
48.700,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.905,00kr. 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.355,00kr. 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
585,00kr. 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
195,00kr. 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
195,00kr. 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 550.999
Σύνολο
- 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 245.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.253.587,96€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
999.239,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.702,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,60€ 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,20€ 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,80€ 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 550.999
Σύνολο
- 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.253.587,96€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
999.239,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.565.285,00Ft 1 45.565.285,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.518.845,00Ft 1 1.518.845,00Ft 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
90.635,00Ft 12 1.087.620,00Ft 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
42.380,00Ft 27 1.144.260,00Ft 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
18.345,00Ft 55 1.008.975,00Ft 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.200,00Ft 956 5.927.200,00Ft 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.200,00Ft 883 5.474.600,00Ft 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.170,00Ft 1.663 8.597.710,00Ft 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.840,00Ft 5.280 14.995.200,00Ft 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.615,00Ft 13.871 36.272.665,00Ft 550.999
Σύνολο
- 22.749 121.592.360,00Ft 899.531

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
105.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
217.960,90zł 2 435.921,80zł 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.284,00zł 29 37.236,00zł 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
600,40zł 59 35.423,60zł 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
259,90zł 73 18.972,70zł 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
87,90zł 1.522 133.783,80zł 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
87,90zł 1.410 123.939,00zł 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
73,30zł 2.590 189.847,00zł 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
40,30zł 7.954 320.546,20zł 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
37,10zł 21.368 792.752,80zł 550.999
Σύνολο
- 35.007 2.088.422,90zł 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 105.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.253.587,96€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
999.239,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.702,30€ 2 9.404,60€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,60€ 9 2.525,40€ 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,20€ 22 2.886,40€ 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,80€ 45 2.556,00€ 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 678 13.017,60€ 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 697 13.382,40€ 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 1.314 21.024,00€ 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 3.687 32.445,60€ 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 11.174 90.509,40€ 550.999
Σύνολο
- 17.628 187.751,40€ 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.253.587,96€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
999.239,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.702,30€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,60€ 12 3.367,20€ 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,20€ 17 2.230,40€ 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,80€ 33 1.874,40€ 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 424 8.140,80€ 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 440 8.448,00€ 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 783 12.528,00€ 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 2.342 20.609,60€ 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 6.701 54.278,10€ 550.999
Σύνολο
- 10.752 111.476,50€ 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
238.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.254.790,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.947.734,00kr. 1 3.947.734,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
165.251,00kr. 3 495.753,00kr. 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
15.787,00kr. 50 789.350,00kr. 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
9.875,00kr. 68 671.500,00kr. 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.020,00kr. 146 440.920,00kr. 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
208,00kr. 2.242 466.336,00kr. 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
207,00kr. 2.333 482.931,00kr. 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
173,00kr. 3.768 651.864,00kr. 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 12.204 1.159.380,00kr. 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
87,00kr. 33.521 2.916.327,00kr. 550.999
Σύνολο
- 54.336 12.022.095,00kr. 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 238.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
606.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
25.540.548,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.605.723,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
120.190,00Kc 2 240.380,00Kc 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.172,00Kc 14 100.408,00Kc 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.353,00Kc 33 110.649,00Kc 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.451,00Kc 37 53.687,00Kc 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
490,00Kc 709 347.410,00Kc 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
490,00Kc 739 362.110,00Kc 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
408,00Kc 1.292 527.136,00Kc 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
224,00Kc 3.806 852.544,00Kc 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
207,00Kc 10.892 2.254.644,00Kc 550.999
Σύνολο
- 17.524 4.848.968,00Kc 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 606.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.253.587,96€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
999.239,00€ 1 999.239,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.702,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,60€ 754
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,20€ 1.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,80€ 2.482
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 38.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 36.132
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 63.120
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 206.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 550.999
Σύνολο
- 899.531

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021
 • 2
 • 0
 • 0
 • 5
 • 3
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 116
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.150
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 12.233
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021
 • 7
 • 6
 • 7
 • 2
 • 6
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 71
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 855
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.224
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021
 • 6
 • 5
 • 6
 • 4
 • 8
 • 8
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 33
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 492
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.294
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.589
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021
 • Varsova
 • 80
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 12
Πόλη 5,00€ 1.105
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021
 • 0
 • 0
 • 9
 • 8
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 5
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 15
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 168
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021
 • Jevnaker
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.