Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 30η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022
1 νικητής τζάκποτ
 • 8
 • 26
 • 29
 • 41
 • 48
 • 3
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
637.979
Ποσό
τζάκποτ
16.811.926€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.811.926,40€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.463,30€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
183.543,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.204,80€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,70€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
137,70€ 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,40€ 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,00€ 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 404.819
Σύνολο
- 637.979
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 27 Μαΐου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 18.922.018 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 30

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.811.926,40€ 1 16.811.926,40€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.463,30€ 3 1.222.389,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
183.543,50€ 2 367.087,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.204,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,70€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
137,70€ 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,40€ 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,00€ 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 404.819
Σύνολο
- 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Μαΐου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
107.000.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.597.608,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.170.119,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.835,00kr. 2 53.670,00kr. 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.010,00kr. 42 84.420,00kr. 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
907,00kr. 103 93.421,00kr. 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
829,00kr. 82 67.978,00kr. 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
157,00kr. 1.356 212.892,00kr. 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
147,00kr. 1.870 274.890,00kr. 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
146,00kr. 4.035 589.110,00kr. 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 7.489 561.675,00kr. 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 26.662 1.866.340,00kr. 404.819
Σύνολο
- 41.641 3.804.396,00kr. 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 107.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.811.926,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.463,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
183.543,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.204,80€ 1 4.204,80€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,70€ 7 2.174,90€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
137,70€ 11 1.514,70€ 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,40€ 10 1.254,00€ 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,00€ 194 4.074,00€ 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 184 3.606,40€ 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 419 8.170,50€ 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 884 8.840,00€ 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 3.098 29.121,20€ 404.819
Σύνολο
- 4.808 62.960,50€ 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.307.268.770,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
55.920.260,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.189.500,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
577.060,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
42.640,00kr. 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
18.890,00kr. 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.200,00kr. 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.880,00kr. 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.680,00kr. 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.670,00kr. 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.370,00kr. 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.290,00kr. 404.819
Σύνολο
- 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 2.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.811.926,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.463,30€ 1 407.463,30€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
183.543,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.204,80€ 1 4.204,80€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,70€ 29 9.010,30€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
137,70€ 54 7.435,80€ 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,40€ 54 6.771,60€ 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,00€ 784 16.464,00€ 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 906 17.757,60€ 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 1.942 37.869,00€ 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 4.276 42.760,00€ 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 13.790 129.626,00€ 404.819
Σύνολο
- 21.837 679.362,40€ 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.811.926,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.463,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
183.543,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.204,80€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,70€ 15 4.660,50€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
137,70€ 33 4.544,10€ 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,40€ 24 3.009,60€ 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,00€ 495 10.395,00€ 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 481 9.427,60€ 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 944 18.408,00€ 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 2.696 26.960,00€ 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 7.783 73.160,20€ 404.819
Σύνολο
- 12.471 150.565,00€ 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
126.579.683,77kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.067.856,38kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.381.928,38kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.658,61kn 2 63.317,22kn 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.339,31kn 10 23.393,10kn 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.036,77kn 22 22.808,94kn 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
944,16kn 14 13.218,24kn 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
158,11kn 389 61.504,79kn 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
147,57kn 431 63.602,67kn 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
146,82kn 746 109.527,72kn 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,29kn 2.271 170.983,59kn 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,77kn 6.712 475.008,24kn 404.819
Σύνολο
- 10.597 1.003.364,51kn 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 128.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.811.926,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.463,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
183.543,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.204,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,70€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
137,70€ 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,40€ 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,00€ 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 404.819
Σύνολο
- 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.811.926,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.463,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
183.543,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.204,80€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,70€ 2 621,40€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
137,70€ 9 1.239,30€ 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,40€ 3 376,20€ 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,00€ 76 1.596,00€ 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 74 1.450,40€ 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 172 3.354,00€ 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 316 3.160,00€ 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 1.135 10.669,00€ 404.819
Σύνολο
- 1.787 22.466,30€ 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
171.128.595,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.147.565,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.868.285,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
42.800,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.160,00kr. 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.400,00kr. 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.275,00kr. 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
210,00kr. 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
195,00kr. 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
195,00kr. 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
95,00kr. 404.819
Σύνολο
- 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 174.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.811.926,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.463,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
183.543,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.204,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,70€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
137,70€ 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,40€ 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,00€ 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 404.819
Σύνολο
- 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.811.926,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.463,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.404.790,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.429.630,00Ft 1 1.429.630,00Ft 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
105.640,00Ft 10 1.056.400,00Ft 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46.820,00Ft 29 1.357.780,00Ft 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
42.635,00Ft 28 1.193.780,00Ft 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.140,00Ft 542 3.869.880,00Ft 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.665,00Ft 694 4.625.510,00Ft 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.630,00Ft 1.272 8.433.360,00Ft 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00Ft 2.904 9.873.600,00Ft 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.195,00Ft 9.899 31.627.305,00Ft 404.819
Σύνολο
- 15.379 63.467.245,00Ft 637.979

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
80.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.155.846,30zł 1 1.155.846,30zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.398,90zł 1 19.398,90zł 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.433,50zł 30 43.005,00zł 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
635,30zł 46 29.223,80zł 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
578,60zł 56 32.401,60zł 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
96,90zł 810 78.489,00zł 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
90,50zł 1.151 104.165,50zł 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
90,00zł 2.397 215.730,00zł 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
46,20zł 4.537 209.609,40zł 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
43,40zł 16.515 716.751,00zł 404.819
Σύνολο
- 25.544 2.604.620,50zł 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Μαΐου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 80.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.811.926,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.463,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
183.543,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.204,80€ 1 4.204,80€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,70€ 6 1.864,20€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
137,70€ 33 4.544,10€ 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,40€ 23 2.884,20€ 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,00€ 474 9.954,00€ 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 553 10.838,80€ 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 1.097 21.391,50€ 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 2.495 24.950,00€ 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 8.151 76.619,40€ 404.819
Σύνολο
- 12.833 157.251,00€ 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.811.926,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.463,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
183.543,50€ 1 183.543,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.204,80€ 1 4.204,80€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,70€ 8 2.485,60€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
137,70€ 24 3.304,80€ 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,40€ 18 2.257,20€ 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,00€ 252 5.292,00€ 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 309 6.056,40€ 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 595 11.602,50€ 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 1.346 13.460,00€ 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 4.616 43.390,40€ 404.819
Σύνολο
- 7.170 275.597,20€ 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
177.944.153,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.312.754,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.942.697,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
165.685,00kr. 3 497.055,00kr. 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
14.036,00kr. 46 645.656,00kr. 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.778,00kr. 134 640.252,00kr. 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.755,00kr. 112 420.560,00kr. 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
222,00kr. 1.560 346.320,00kr. 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
207,00kr. 2.008 415.656,00kr. 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
206,00kr. 3.704 763.024,00kr. 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 8.521 894.705,00kr. 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
99,00kr. 28.172 2.789.028,00kr. 404.819
Σύνολο
- 44.260 7.412.256,00kr. 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 179.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
419.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.064.343,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.533.524,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
103.858,00Kc 0 0,00Kc 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.674,00Kc 7 53.718,00Kc 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.401,00Kc 20 68.020,00Kc 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.097,00Kc 21 65.037,00Kc 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
518,00Kc 371 192.178,00Kc 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
484,00Kc 498 241.032,00Kc 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
481,00Kc 1.006 483.886,00Kc 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
247,00Kc 2.022 499.434,00Kc 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
232,00Kc 7.147 1.658.104,00Kc 404.819
Σύνολο
- 11.092 3.261.409,00Kc 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 419.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.811.926,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.463,30€ 2 814.926,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
183.543,50€ 1 183.543,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.204,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,70€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
137,70€ 1.511
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,40€ 1.207
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,00€ 22.925
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 27.450
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,50€ 52.158
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 127.252
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 404.819
Σύνολο
- 637.979

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022
 • 6
 • 6
 • 6
 • 0
 • 2
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 115
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 998
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.502
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022
 • 0
 • 1
 • 7
 • 7
 • 0
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 62
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 651
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.277
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022
 • 9
 • 0
 • 6
 • 5
 • 8
 • 0
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 24
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 325
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.291
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 17.790
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022
 • Kööpenhamina
 • 10
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 6
Πόλη 5,00€ 847
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022
 • 8
 • 4
 • 2
 • 5
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 16
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 168
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022
 • Larvik
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022
 • 0
 • 4
 • 4
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 38.587,80€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 73
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 500
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 567

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.