Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 30η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 8
 • 30
 • 46
 • 48
 • 1
 • 3
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
762.628
Ποσό
τζάκποτ
37.882.062€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.882.062,18€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.109,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.109,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.283,50€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,20€ 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,40€ 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 494.605
Σύνολο
- 762.628
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.364.123 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 30

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.882.062,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.109,20€ 3 921.327,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.283,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,20€ 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,40€ 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 494.605
Σύνολο
- 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
234.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.957.851,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.957.851,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
40.087,00kr. 3 120.261,00kr. 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.918,00kr. 71 136.178,00kr. 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
885,00kr. 143 126.555,00kr. 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
491,00kr. 202 99.182,00kr. 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
180,00kr. 2.847 512.460,00kr. 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
149,00kr. 3.058 455.642,00kr. 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
127,00kr. 5.297 672.719,00kr. 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
82,00kr. 14.688 1.204.416,00kr. 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,00kr. 45.085 2.750.185,00kr. 494.605
Σύνολο
- 71.394 6.077.598,00kr. 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 234.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.882.062,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.283,50€ 1 6.283,50€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,20€ 2 592,40€ 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 10 1.342,00€ 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,40€ 18 1.303,20€ 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 176 4.224,00€ 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 238 4.736,20€ 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 422 7.174,00€ 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 984 10.824,00€ 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 3.290 26.978,00€ 494.605
Σύνολο
- 5.141 63.457,30€ 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.125.064.190,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
41.548.800,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
41.548.800,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
850.090,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
40.070,00kr. 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.150,00kr. 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.790,00kr. 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.240,00kr. 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.690,00kr. 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.290,00kr. 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.480,00kr. 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.100,00kr. 494.605
Σύνολο
- 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.882.062,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.109,20€ 1 307.109,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.283,50€ 1 6.283,50€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,20€ 22 6.516,40€ 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 40 5.368,00€ 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,40€ 76 5.502,40€ 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 1.131 27.144,00€ 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 1.143 22.745,70€ 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 2.079 35.343,00€ 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 6.084 66.924,00€ 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 17.472 143.270,40€ 494.605
Σύνολο
- 28.049 626.206,60€ 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.882.062,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.283,50€ 0 0,00€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,20€ 13 3.850,60€ 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 27 3.623,40€ 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,40€ 52 3.764,80€ 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 606 14.544,00€ 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 759 15.104,10€ 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 1.116 18.972,00€ 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 3.229 35.519,00€ 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 11.321 92.832,20€ 494.605
Σύνολο
- 17.123 188.210,10€ 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
273.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.266.654,15kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.266.654,15kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
46.376,08kn 1 46.376,08kn 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.186,14kn 11 24.047,54kn 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
990,48kn 17 16.838,16kn 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
534,36kn 17 9.084,12kn 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
177,13kn 404 71.560,52kn 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
146,87kn 486 71.378,82kn 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,47kn 902 113.173,94kn 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,19kn 2.379 193.151,01kn 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,52kn 8.596 520.229,92kn 494.605
Σύνολο
- 12.813 1.065.840,11kn 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 273.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.882.062,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.283,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,20€ 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,40€ 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 494.605
Σύνολο
- 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.882.062,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.283,50€ 0 0,00€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,20€ 1 296,20€ 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 3 402,60€ 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,40€ 12 868,80€ 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 100 2.400,00€ 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 104 2.069,60€ 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 193 3.281,00€ 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 568 6.248,00€ 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 1.737 14.243,40€ 494.605
Σύνολο
- 2.718 29.809,60€ 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
355.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.976.285,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.976.285,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
60.895,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.870,00kr. 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.300,00kr. 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
700,00kr. 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
230,00kr. 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
190,00kr. 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
160,00kr. 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 494.605
Σύνολο
- 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 355.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.882.062,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.283,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,20€ 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,40€ 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 494.605
Σύνολο
- 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.882.062,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
88.754.560,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.815.930,00Ft 1 1.815.930,00Ft 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
85.600,00Ft 14 1.198.400,00Ft 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38.785,00Ft 33 1.279.905,00Ft 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.925,00Ft 36 753.300,00Ft 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.935,00Ft 627 4.348.245,00Ft 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.750,00Ft 801 4.605.750,00Ft 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.915,00Ft 1.225 6.020.875,00Ft 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.180,00Ft 3.625 11.527.500,00Ft 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.370,00Ft 12.662 30.008.940,00Ft 494.605
Σύνολο
- 19.024 61.558.845,00Ft 762.628

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
160.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
243.047,90zł 3 729.143,70zł 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.259,30zł 32 40.297,60zł 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
570,60zł 45 25.677,00zł 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
307,80zł 82 25.239,60zł 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
102,10zł 1.148 117.210,80zł 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
84,60zł 1.337 113.110,20zł 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
72,30zł 2.332 168.603,60zł 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
46,80zł 6.066 283.888,80zł 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
34,90zł 20.579 718.207,10zł 494.605
Σύνολο
- 31.624 2.221.378,40zł 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 160.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.882.062,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.283,50€ 0 0,00€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,20€ 15 4.443,00€ 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 15 2.013,00€ 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,40€ 21 1.520,40€ 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 464 11.136,00€ 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 622 12.377,80€ 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 928 15.776,00€ 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 2.604 28.644,00€ 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 8.695 71.299,00€ 494.605
Σύνολο
- 13.364 147.209,20€ 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.882.062,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.109,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.283,50€ 1 6.283,50€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,20€ 6 1.777,20€ 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 11 1.476,20€ 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,40€ 21 1.520,40€ 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 332 7.968,00€ 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 351 6.984,90€ 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 660 11.220,00€ 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 1.609 17.699,00€ 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 5.834 47.838,80€ 494.605
Σύνολο
- 8.825 102.768,00€ 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
389.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.246.052,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.892.350,00kr. 1 4.892.350,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
137.553,00kr. 3 412.659,00kr. 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
16.988,00kr. 28 475.664,00kr. 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
9.179,00kr. 45 413.055,00kr. 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.246,00kr. 86 279.156,00kr. 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
253,00kr. 1.325 335.225,00kr. 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
210,00kr. 1.584 332.640,00kr. 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
179,00kr. 2.654 475.066,00kr. 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
116,00kr. 7.362 853.992,00kr. 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
86,00kr. 23.667 2.035.362,00kr. 494.605
Σύνολο
- 36.755 10.505.169,00kr. 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 389.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
975.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.843.568,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.843.568,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
160.480,00Kc 0 0,00Kc 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.564,00Kc 21 158.844,00Kc 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.427,00Kc 19 65.113,00Kc 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.849,00Kc 33 61.017,00Kc 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
612,00Kc 553 338.436,00Kc 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
508,00Kc 623 316.484,00Kc 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
434,00Kc 1.045 453.530,00Kc 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
280,00Kc 3.039 850.920,00Kc 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
209,00Kc 9.700 2.027.300,00Kc 494.605
Σύνολο
- 15.033 4.271.644,00Kc 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 975.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
37.882.062,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.109,20€ 2 614.218,40€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.109,20€ 1 307.109,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.283,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,20€ 649
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 1.114
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,40€ 1.769
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 27.540
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 32.131
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 53.940
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 150.838
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 494.605
Σύνολο
- 762.628

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 37.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019
 • 1
 • 2
 • 9
 • 9
 • 0
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 82
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 839
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.081
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019
 • 1
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 77
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 682
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.271
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019
 • 1
 • 7
 • 4
 • 1
 • 0
 • 8
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 25
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 485
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.194
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.168
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019
 • Buenos Aires
 • 100
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 5
Πόλη 5,00€ 994
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019
 • 7
 • 9
 • 9
 • 6
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 18
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 158
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019
 • Sandnes
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.