Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 26η κλήρωση Eurojackpot το 2020 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
1 νικητής τζάκποτ
 • 14
 • 16
 • 32
 • 34
 • 47
 • 7
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
957.793
Ποσό
τζάκποτ
44.565.943€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.565.942,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
362.616,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.321,40€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.338,30€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,60€ 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,70€ 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,30€ 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 614.923
Σύνολο
- 957.793
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 25.596.435 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 26

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.565.942,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
362.616,10€ 4 1.450.464,40€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.321,40€ 4 341.285,60€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.338,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,60€ 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,70€ 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,30€ 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 614.923
Σύνολο
- 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
282.300.989,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.311.707,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
543.953,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.686,00kr. 6 166.116,00kr. 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.459,00kr. 73 106.507,00kr. 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
684,00kr. 112 76.608,00kr. 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
429,00kr. 193 82.797,00kr. 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
167,00kr. 2.842 474.614,00kr. 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
129,00kr. 3.039 392.031,00kr. 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
113,00kr. 5.289 597.657,00kr. 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 14.393 1.151.440,00kr. 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,00kr. 44.280 2.612.520,00kr. 614.923
Σύνολο
- 70.227 5.660.290,00kr. 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 272.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.565.942,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
362.616,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.321,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.338,30€ 1 4.338,30€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 5 1.121,50€ 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,60€ 9 923,40€ 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,70€ 20 1.254,00€ 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,30€ 254 5.664,20€ 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 269 4.653,70€ 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 448 6.764,80€ 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 1.164 12.454,80€ 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 3.790 29.941,00€ 614.923
Σύνολο
- 5.960 67.115,70€ 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
6.905.047.170,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
56.183.730,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
13.219.690,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
672.170,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
34.750,00kr. 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.890,00kr. 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.710,00kr. 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.450,00kr. 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.680,00kr. 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.330,00kr. 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.650,00kr. 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.220,00kr. 614.923
Σύνολο
- 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 6.800.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.565.942,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
362.616,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.321,40€ 1 85.321,40€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.338,30€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 22 4.934,60€ 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,60€ 41 4.206,60€ 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,70€ 71 4.451,70€ 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,30€ 1.023 22.812,90€ 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 1.072 18.545,60€ 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 1.850 27.935,00€ 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 5.476 58.593,20€ 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 15.634 123.508,60€ 614.923
Σύνολο
- 25.190 350.309,60€ 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.565.942,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
362.616,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.321,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.338,30€ 1 4.338,30€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 15 3.364,50€ 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,60€ 23 2.359,80€ 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,70€ 33 2.069,10€ 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,30€ 515 11.484,50€ 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 645 11.158,50€ 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 928 14.012,80€ 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 2.768 29.617,60€ 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 8.981 70.949,90€ 614.923
Σύνολο
- 13.909 149.355,00€ 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
337.525.471,14kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.746.316,18kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
646.191,78kn 0 0,00kn 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
32.856,63kn 0 0,00kn 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.698,76kn 21 35.673,96kn 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
777,05kn 24 18.649,20kn 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
474,87kn 35 16.620,45kn 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
168,89kn 548 92.551,72kn 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
131,02kn 785 102.850,70kn 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,36kn 1.024 117.104,64kn 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,04kn 2.864 232.098,56kn 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,83kn 10.362 619.958,46kn 614.923
Σύνολο
- 15.663 1.235.507,69kn 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 331.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.565.942,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
362.616,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.321,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.338,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,60€ 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,70€ 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,30€ 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 614.923
Σύνολο
- 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.565.942,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
362.616,10€ 1 362.616,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.321,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.338,30€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 0 0,00€ 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,60€ 6 615,60€ 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,70€ 5 313,50€ 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,30€ 81 1.806,30€ 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 108 1.868,40€ 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 187 2.823,70€ 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 494 5.285,80€ 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 1.448 11.439,20€ 614.923
Σύνολο
- 2.330 386.768,60€ 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
485.100.285,00kr. 1 485.100.285,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.130.595,00kr. 1 9.130.595,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
928.720,00kr. 1 928.720,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
47.220,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.440,00kr. 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.115,00kr. 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
680,00kr. 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
240,00kr. 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
185,00kr. 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
160,00kr. 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 614.923
Σύνολο
- 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 470.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.565.942,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
362.616,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.321,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.338,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,60€ 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,70€ 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,30€ 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 614.923
Σύνολο
- 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.565.942,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
362.616,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
26.833.580,00Ft 0 0,00Ft 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.364.395,00Ft 1 1.364.395,00Ft 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
70.540,00Ft 14 987.560,00Ft 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
32.270,00Ft 30 968.100,00Ft 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.720,00Ft 48 946.560,00Ft 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.015,00Ft 686 4.812.290,00Ft 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.440,00Ft 904 4.917.760,00Ft 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.750,00Ft 1.283 6.094.250,00Ft 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.365,00Ft 3.956 13.311.940,00Ft 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.485,00Ft 13.414 33.333.790,00Ft 614.923
Σύνολο
- 20.336 66.736.645,00Ft 957.793

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
195.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
829.740,80zł 1 829.740,80zł 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.303,30zł 3 57.909,90zł 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
998,10zł 34 33.935,40zł 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
456,60zł 31 14.154,60zł 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
279,00zł 80 22.320,00zł 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
99,30zł 1.159 115.088,70zł 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
77,00zł 1.282 98.714,00zł 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
67,20zł 2.154 144.748,80zł 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
47,60zł 6.536 311.113,60zł 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
35,20zł 18.424 648.524,80zł 614.923
Σύνολο
- 29.704 2.276.250,60zł 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 195.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.565.942,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
362.616,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.321,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.338,30€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 9 2.018,70€ 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,60€ 24 2.462,40€ 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,70€ 36 2.257,20€ 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,30€ 524 11.685,20€ 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 559 9.670,70€ 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 915 13.816,50€ 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 2.913 31.169,10€ 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 8.997 71.076,30€ 614.923
Σύνολο
- 13.977 144.156,10€ 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.565.942,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
362.616,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.321,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.338,30€ 2 8.676,60€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 9 2.018,70€ 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,60€ 22 2.257,20€ 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,70€ 19 1.191,30€ 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,30€ 372 8.295,60€ 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 453 7.836,90€ 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 793 11.974,30€ 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 2.018 21.592,60€ 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 7.085 55.971,50€ 614.923
Σύνολο
- 10.773 119.814,70€ 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
467.162.495,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.801.123,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
894.381,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
139.354,00kr. 3 418.062,00kr. 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.246,00kr. 47 622.562,00kr. 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.852,00kr. 68 533.936,00kr. 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.840,00kr. 129 366.360,00kr. 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
233,00kr. 1.887 439.671,00kr. 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
181,00kr. 2.189 396.209,00kr. 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
158,00kr. 3.529 557.582,00kr. 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
112,00kr. 9.656 1.081.472,00kr. 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
82,00kr. 30.844 2.529.208,00kr. 614.923
Σύνολο
- 48.352 6.945.062,00kr. 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 463.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.194.590.096,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.719.924,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.287.040,00Kc 0 0,00Kc 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
116.288,00Kc 2 232.576,00Kc 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.012,00Kc 21 126.252,00Kc 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.750,00Kc 41 112.750,00Kc 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.680,00Kc 59 99.120,00Kc 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
597,00Kc 908 542.076,00Kc 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
463,00Kc 1.043 482.909,00Kc 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
404,00Kc 1.780 719.120,00Kc 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
286,00Kc 4.796 1.371.656,00Kc 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
211,00Kc 15.387 3.246.657,00Kc 614.923
Σύνολο
- 24.037 6.933.116,00Kc 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.203.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.565.942,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
362.616,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.321,40€ 2 170.642,80€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.338,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 1.027
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,60€ 1.745
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,70€ 2.448
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,30€ 35.445
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 44.285
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 72.644
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 185.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 614.923
Σύνολο
- 957.793

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
 • 6
 • 2
 • 6
 • 7
 • 6
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 110
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.076
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.476
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
 • 6
 • 3
 • 1
 • 4
 • 9
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 114
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.167
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 11.518
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
 • 4
 • 5
 • 2
 • 5
 • 5
 • 0
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 26
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 454
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.583
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 24.026
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
 • New York
 • 45
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 12
Πόλη 5,00€ 1.260
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
 • 7
 • 5
 • 4
 • 9
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 19
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 208
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
 • Stranda
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.