Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 26 Απριλίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 21η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 26 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 26 Απριλίου 2022
μετακύλιση τζάκποτ
 • 10
 • 27
 • 32
 • 41
 • 49
 • 1
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
289.436
Ποσό
τζάκποτ
42.778.536€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.778.536,42€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.654,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
233.184,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.205,20€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
340,90€ 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
159,00€ 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,60€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,90€ 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,60€ 184.106
Σύνολο
- 289.436
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 26 Απριλίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 9.615.862 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 21

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.778.536,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.654,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
233.184,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.205,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
340,90€ 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
159,00€ 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,60€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,90€ 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,60€ 184.106
Σύνολο
- 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Απριλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
265.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.757.328,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.486.581,00kr. 1 1.486.581,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
20.463,00kr. 2 40.926,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.203,00kr. 18 39.654,00kr. 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.043,00kr. 43 44.849,00kr. 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
817,00kr. 46 37.582,00kr. 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
191,00kr. 594 113.454,00kr. 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
164,00kr. 905 148.420,00kr. 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
139,00kr. 1.966 273.274,00kr. 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 3.424 308.160,00kr. 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
79,00kr. 12.754 1.007.566,00kr. 184.106
Σύνολο
- 19.753 3.500.466,00kr. 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 265.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.778.536,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.654,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
233.184,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.205,20€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
340,90€ 0 0,00€ 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
159,00€ 3 477,00€ 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,60€ 7 865,20€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 110 2.805,00€ 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,90€ 136 2.978,40€ 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 336 6.249,60€ 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 600 7.200,00€ 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,60€ 2.070 21.942,00€ 184.106
Σύνολο
- 3.262 42.517,20€ 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.900.443.500,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
38.021.050,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
32.163.150,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
442.090,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
47.020,00kr. 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.930,00kr. 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.040,00kr. 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.510,00kr. 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.020,00kr. 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.560,00kr. 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.650,00kr. 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.460,00kr. 184.106
Σύνολο
- 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 26 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.800.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.778.536,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.654,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
233.184,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.205,20€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
340,90€ 10 3.409,00€ 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
159,00€ 25 3.975,00€ 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,60€ 21 2.595,60€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 439 11.194,50€ 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,90€ 579 12.680,10€ 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 1.321 24.570,60€ 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 2.298 27.576,00€ 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,60€ 8.387 88.902,20€ 184.106
Σύνολο
- 13.080 174.903,00€ 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.778.536,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.654,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
233.184,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.205,20€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
340,90€ 3 1.022,70€ 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
159,00€ 16 2.544,00€ 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,60€ 18 2.224,80€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 235 5.992,50€ 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,90€ 255 5.584,50€ 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 604 11.234,40€ 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 1.557 18.684,00€ 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,60€ 3.963 42.007,80€ 184.106
Σύνολο
- 6.651 89.294,70€ 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
317.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.083.138,28kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.762.189,31kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.221,88kn 0 0,00kn 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.576,20kn 5 12.881,00kn 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.201,57kn 14 16.821,98kn 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
934,05kn 11 10.274,55kn 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
192,70kn 215 41.430,50kn 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,50kn 221 36.575,50kn 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,56kn 463 65.079,28kn 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,68kn 1.247 113.077,96kn 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,10kn 3.485 279.148,50kn 184.106
Σύνολο
- 5.661 575.289,27kn 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 317.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.778.536,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.654,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
233.184,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.205,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
340,90€ 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
159,00€ 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,60€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,90€ 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,60€ 184.106
Σύνολο
- 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.778.536,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.654,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
233.184,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.205,20€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
340,90€ 0 0,00€ 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
159,00€ 4 636,00€ 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,60€ 4 494,40€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 52 1.326,00€ 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,90€ 68 1.489,20€ 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 162 3.013,20€ 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 286 3.432,00€ 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,60€ 1.022 10.833,20€ 184.106
Σύνολο
- 1.598 21.224,00€ 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
404.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.148.725,00kr. 2 18.297.450,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.283.875,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.390,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.335,00kr. 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.555,00kr. 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.210,00kr. 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
245,00kr. 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
210,00kr. 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
180,00kr. 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
100,00kr. 184.106
Σύνολο
- 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 404.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.778.536,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.654,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
233.184,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.205,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
340,90€ 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
159,00€ 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,60€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,90€ 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,60€ 184.106
Σύνολο
- 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 26 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.778.536,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.654,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.282.765,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.089.770,00Ft 1 1.089.770,00Ft 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
115.905,00Ft 6 695.430,00Ft 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54.060,00Ft 22 1.189.320,00Ft 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
42.025,00Ft 15 630.375,00Ft 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.670,00Ft 381 3.303.270,00Ft 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.445,00Ft 362 2.695.090,00Ft 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.325,00Ft 939 5.939.175,00Ft 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
4.080,00Ft 1.965 8.017.200,00Ft 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.605,00Ft 6.475 23.342.375,00Ft 184.106
Σύνολο
- 10.166 46.902.005,00Ft 289.436

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
200.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
126.448,10zł 2 252.896,20zł 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.582,00zł 25 39.550,00zł 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
737,90zł 41 30.253,90zł 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
573,60zł 38 21.796,80zł 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
118,40zł 623 73.763,20zł 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
101,70zł 817 83.088,90zł 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
86,40zł 1.842 159.148,80zł 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,70zł 3.545 197.456,50zł 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
49,20zł 11.854 583.216,80zł 184.106
Σύνολο
- 18.787 1.441.171,10zł 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Απριλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 200.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.778.536,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.654,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
233.184,60€ 1 233.184,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.205,20€ 1 3.205,20€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
340,90€ 13 4.431,70€ 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
159,00€ 20 3.180,00€ 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,60€ 20 2.472,00€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 280 7.140,00€ 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,90€ 446 9.767,40€ 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 780 14.508,00€ 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 1.746 20.952,00€ 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,60€ 5.648 59.868,80€ 184.106
Σύνολο
- 8.955 358.709,70€ 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.778.536,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.654,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
233.184,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.205,20€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
340,90€ 5 1.704,50€ 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
159,00€ 15 2.385,00€ 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,60€ 11 1.359,60€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 153 3.901,50€ 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,90€ 215 4.708,50€ 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 494 9.188,40€ 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 937 11.244,00€ 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,60€ 3.315 35.139,00€ 184.106
Σύνολο
- 5.145 69.630,50€ 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
434.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.879.819,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.436.126,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
275.963,00kr. 2 551.926,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
21.170,00kr. 10 211.700,00kr. 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.264,00kr. 24 198.336,00kr. 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.597,00kr. 42 151.074,00kr. 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
266,00kr. 477 126.882,00kr. 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
228,00kr. 585 133.380,00kr. 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
194,00kr. 1.284 249.096,00kr. 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 2.500 312.500,00kr. 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
110,00kr. 8.575 943.250,00kr. 184.106
Σύνολο
- 13.499 2.878.144,00kr. 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 434.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.021.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.732.866,00Kc 1 6.732.866,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
5.695.533,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
78.287,00Kc 2 156.574,00Kc 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.326,00Kc 19 158.194,00Kc 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.883,00Kc 41 159.203,00Kc 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.018,00Kc 34 102.612,00Kc 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
622,00Kc 557 346.454,00Kc 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
534,00Kc 739 394.626,00Kc 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
454,00Kc 1.662 754.548,00Kc 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
293,00Kc 3.164 927.052,00Kc 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
258,00Kc 10.966 2.829.228,00Kc 184.106
Σύνολο
- 17.185 12.561.357,00Kc 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.021.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.778.536,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.654,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
233.184,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.205,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
340,90€ 282
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
159,00€ 665
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,60€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 9.612
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,90€ 12.504
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 27.902
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 53.714
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,60€ 184.106
Σύνολο
- 289.436

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 26 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 26 Απριλίου 2022
 • 3
 • 1
 • 0
 • 0
 • 5
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 68
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 745
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.127
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 26 Απριλίου 2022
 • 6
 • 3
 • 1
 • 4
 • 4
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 77
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 886
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.950
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 26 Απριλίου 2022
 • 7
 • 8
 • 7
 • 7
 • 2
 • 7
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 13
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 178
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.448
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 7.778
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 26 Απριλίου 2022
 • Oslo
 • 40
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 3
Πόλη 5,00€ 393
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 26 Απριλίου 2022
 • 2
 • 8
 • 4
 • 1
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 119
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 26 Απριλίου 2022
 • Elverum
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 26 Απριλίου 2022
 • 8
 • 0
 • 1
 • 5
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 45.944,60€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 60
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 519
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 503

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.