Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 8η κλήρωση Eurojackpot το 2016 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016
μετακύλιση τζάκποτ
 • 9
 • 11
 • 19
 • 42
 • 45
 • 7
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
561.466
Ποσό
τζάκποτ
32.164.948€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.164.948,22€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
270.193,80€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.681,20€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.966,70€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,50€ 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,30€ 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,10€ 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,10€ 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 371.275
Σύνολο
- 561.466
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 15.893.757 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 8

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.164.948,22€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
270.193,80€ 1 270.193,80€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.681,20€ 3 143.043,60€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.966,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,50€ 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,30€ 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,10€ 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,10€ 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 371.275
Σύνολο
- 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.722.515,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
303.997,00kr. 2 607.994,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.692,00kr. 2 63.384,00kr. 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.690,00kr. 61 103.090,00kr. 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
665,00kr. 117 77.805,00kr. 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
529,00kr. 146 77.234,00kr. 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
209,00kr. 2.120 443.080,00kr. 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 2.542 343.170,00kr. 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
100,00kr. 4.674 467.400,00kr. 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
99,00kr. 11.050 1.093.950,00kr. 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 36.087 2.165.220,00kr. 371.275
Σύνολο
- 56.801 5.442.327,00kr. 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.164.948,22€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
270.193,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.681,20€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.966,70€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,50€ 8 2.084,00€ 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 15 1.495,50€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,30€ 11 861,30€ 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,10€ 160 4.496,00€ 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,10€ 219 3.963,90€ 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 456 6.110,40€ 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 917 12.196,10€ 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 3.046 24.672,60€ 371.275
Σύνολο
- 4.832 55.879,80€ 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.547.158.720,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
38.197.290,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.740.690,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
702.140,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
36.820,00kr. 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.090,00kr. 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
11.060,00kr. 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.550,00kr. 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.970,00kr. 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.890,00kr. 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.880,00kr. 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.140,00kr. 371.275
Σύνολο
- 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.164.948,22€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
270.193,80€ 2 540.387,60€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.681,20€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.966,70€ 2 9.933,40€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,50€ 25 6.512,50€ 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 45 4.486,50€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,30€ 50 3.915,00€ 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,10€ 758 21.299,80€ 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,10€ 993 17.973,30€ 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 1.777 23.811,80€ 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 4.336 57.668,80€ 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 14.043 113.748,30€ 371.275
Σύνολο
- 22.031 799.737,00€ 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.164.948,22€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
270.193,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.681,20€ 2 95.362,40€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.966,70€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,50€ 29 7.554,50€ 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 71 7.078,70€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,30€ 70 5.481,00€ 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,10€ 868 24.390,80€ 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,10€ 1.443 26.118,30€ 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 2.641 35.389,40€ 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 4.469 59.437,70€ 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 18.566 150.384,60€ 371.275
Σύνολο
- 28.159 411.197,40€ 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 - 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 371.275
Σύνολο
- - - 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.164.948,22€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
270.193,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.681,20€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.966,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,50€ 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,30€ 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,10€ 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,10€ 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 371.275
Σύνολο
- 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.164.948,22€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
270.193,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.681,20€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.966,70€ 2 9.933,40€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,50€ 4 1.042,00€ 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 9 897,30€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,30€ 10 783,00€ 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,10€ 126 3.540,60€ 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,10€ 157 2.841,70€ 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 256 3.430,40€ 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 625 8.312,50€ 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 2.021 16.370,10€ 371.275
Σύνολο
- 3.210 47.151,00€ 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.573.460,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
454.135,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
47.305,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.480,00kr. 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
945,00kr. 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
745,00kr. 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
265,00kr. 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 371.275
Σύνολο
- 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
270.193,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.681,20€ 1 47.681,20€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.966,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,50€ 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,30€ 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,10€ 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,10€ 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 371.275
Σύνολο
- 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.164.948,22€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
270.193,80€ 1 270.193,80€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
13.374.575,00Ft 0 0,00Ft 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.393.160,00Ft 1 1.393.160,00Ft 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
73.070,00Ft 30 2.192.100,00Ft 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
27.965,00Ft 41 1.146.565,00Ft 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.965,00Ft 43 944.495,00Ft 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.880,00Ft 527 4.152.760,00Ft 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.075,00Ft 985 4.998.875,00Ft 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.760,00Ft 1.956 7.354.560,00Ft 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.730,00Ft 2.595 9.679.350,00Ft 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.270,00Ft 12.659 28.735.930,00Ft 371.275
Σύνολο
- 18.838 60.867.988,80Ft 561.466

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.164.948,22€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
270.193,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.681,20€ 1 47.681,20€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.966,70€ 1 4.966,70€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,50€ 17 4.428,50€ 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 16 1.595,20€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,30€ 28 2.192,40€ 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,10€ 346 9.722,60€ 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,10€ 412 7.457,20€ 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 890 11.926,00€ 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 1.704 22.663,20€ 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 6.276 50.835,60€ 371.275
Σύνολο
- 9.691 163.468,60€ 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.164.948,22€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
270.193,80€ 1 270.193,80€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.681,20€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.966,70€ 2 9.933,40€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,50€ 10 2.605,00€ 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 15 1.495,50€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,30€ 20 1.566,00€ 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,10€ 337 9.469,70€ 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,10€ 558 10.099,80€ 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 1.004 13.453,60€ 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 1.735 23.075,50€ 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 7.478 60.571,80€ 371.275
Σύνολο
- 11.160 402.464,10€ 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.538.065,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
447.893,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
390.413,00kr. 1 390.413,00kr. 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
31.682,00kr. 11 348.502,00kr. 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.397,00kr. 53 339.041,00kr. 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.848,00kr. 43 208.464,00kr. 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
263,00kr. 517 135.971,00kr. 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 876 148.920,00kr. 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 1.588 198.500,00kr. 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
124,00kr. 2.839 352.036,00kr. 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
76,00kr. 12.094 919.144,00kr. 371.275
Σύνολο
- 18.022 3.040.991,00kr. 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.312.795,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.290.491,00Kc 0 0,00Kc 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
134.423,00Kc 1 134.423,00Kc 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.050,00Kc 7 49.350,00Kc 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.698,00Kc 22 59.356,00Kc 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.119,00Kc 39 82.641,00Kc 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
760,00Kc 475 361.000,00Kc 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
489,00Kc 669 327.141,00Kc 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
362,00Kc 1.140 412.680,00Kc 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
359,00Kc 2.691 966.069,00Kc 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
219,00Kc 8.798 1.926.762,00Kc 371.275
Σύνολο
- 13.842 4.319.422,00Kc 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.164.948,22€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
270.193,80€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.681,20€ 1 47.681,20€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.966,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,50€ 549
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,30€ 1.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,10€ 17.520
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,10€ 26.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 50.889
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 92.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 371.275
Σύνολο
- 561.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016
 • 6
 • 4
 • 7
 • 0
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 64
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 693
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.726
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016
 • 9
 • 1
 • 7
 • 7
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 59
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 708
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.111
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016
 • 7
 • 5
 • 5
 • 2
 • 7
 • 0
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 35
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 492
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.686
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 25.658
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016
 • Kairo
 • 27
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 32
Πόλη 5,00€ 2.572
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016
 • 2
 • 3
 • 8
 • 2
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 12
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 106

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.