Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 25η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 25 Ιουνίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021
1 νικητής τζάκποτ
 • 4
 • 17
 • 22
 • 30
 • 47
 • 1
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
960.209
Ποσό
τζάκποτ
48.195.036€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
48.195.035,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
318.878,70€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.521,10€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.103,20€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,30€ 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,70€ 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 607.012
Σύνολο
- 960.209
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 25 Ιουνίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 26.260.599 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 25

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
48.195.035,90€ 1 48.195.035,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
318.878,70€ 5 1.594.393,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.521,10€ 9 472.689,90€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.103,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,30€ 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,70€ 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 607.012
Σύνολο
- 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 47.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
304.633.863,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.032.881,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
334.852,00kr. 1 334.852,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.187,00kr. 8 209.496,00kr. 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.472,00kr. 84 123.648,00kr. 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
582,00kr. 145 84.390,00kr. 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
428,00kr. 202 86.456,00kr. 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
172,00kr. 3.111 535.092,00kr. 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
136,00kr. 3.366 457.776,00kr. 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
102,00kr. 6.106 622.812,00kr. 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,00kr. 16.062 1.301.022,00kr. 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,00kr. 49.160 2.998.760,00kr. 607.012
Σύνολο
- 78.245 6.754.304,00kr. 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 297.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
48.195.035,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
318.878,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.521,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.103,20€ 1 4.103,20€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,30€ 7 1.584,10€ 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,70€ 18 1.560,60€ 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 16 1.000,00€ 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 218 5.014,00€ 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 300 5.460,00€ 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 480 6.576,00€ 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 1.210 13.189,00€ 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 3.752 30.766,40€ 607.012
Σύνολο
- 6.002 69.253,30€ 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 47.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
7.075.513.220,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
46.814.580,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.710.620,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
602.390,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
33.220,00kr. 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
12.720,00kr. 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.170,00kr. 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.370,00kr. 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.670,00kr. 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.010,00kr. 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.600,00kr. 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.200,00kr. 607.012
Σύνολο
- 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 6.900.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
48.195.035,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
318.878,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.521,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.103,20€ 0 0,00€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,30€ 23 5.204,90€ 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,70€ 66 5.722,20€ 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 90 5.625,00€ 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 1.120 25.760,00€ 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 1.406 25.589,20€ 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 2.527 34.619,90€ 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 6.433 70.119,70€ 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 20.018 164.147,60€ 607.012
Σύνολο
- 31.683 336.788,50€ 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 47.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
48.195.035,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
318.878,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.521,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.103,20€ 1 4.103,20€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,30€ 25 5.657,50€ 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,70€ 47 4.074,90€ 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 45 2.812,50€ 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 637 14.651,00€ 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 926 16.853,20€ 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 1.685 23.084,50€ 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 3.266 35.599,40€ 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 11.452 93.906,40€ 607.012
Σύνολο
- 18.084 200.742,60€ 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 47.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
361.279.628,11kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.390.378,51kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
393.708,67kn 1 393.708,67kn 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.758,41kn 3 92.275,23kn 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.696,39kn 37 62.766,43kn 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
649,92kn 57 37.045,44kn 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
468,51kn 28 13.118,28kn 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
172,41kn 450 77.584,50kn 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
136,43kn 785 107.097,55kn 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
102,70kn 1.786 183.422,20kn 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,71kn 2.353 192.263,63kn 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,47kn 9.590 589.497,30kn 607.012
Σύνολο
- 15.090 1.748.779,23kn 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 352.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
48.195.035,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
318.878,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.521,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.103,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,30€ 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,70€ 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 607.012
Σύνολο
- 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 47.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
48.195.035,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
318.878,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.521,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.103,20€ 0 0,00€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,30€ 4 905,20€ 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,70€ 6 520,20€ 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 12 750,00€ 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 105 2.415,00€ 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 147 2.675,40€ 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 260 3.562,00€ 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 554 6.038,60€ 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 1.821 14.932,20€ 607.012
Σύνολο
- 2.909 31.798,60€ 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 47.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
488.504.880,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.232.150,00kr. 1 3.232.150,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
532.350,00kr. 2 1.064.700,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
41.590,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.290,00kr. 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
875,00kr. 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
630,00kr. 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
230,00kr. 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
180,00kr. 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 607.012
Σύνολο
- 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 483.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
48.195.035,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
318.878,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.521,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.103,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,30€ 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,70€ 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 607.012
Σύνολο
- 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 47.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
48.195.035,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
318.878,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.964.315,00Ft 1 16.964.315,00Ft 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.325.335,00Ft 0 0,00Ft 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
73.095,00Ft 19 1.388.805,00Ft 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
28.005,00Ft 46 1.288.230,00Ft 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.190,00Ft 56 1.130.640,00Ft 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.430,00Ft 715 5.312.450,00Ft 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.880,00Ft 943 5.544.840,00Ft 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.425,00Ft 1.922 8.504.850,00Ft 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.520,00Ft 3.881 13.661.120,00Ft 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.650,00Ft 13.165 34.887.250,00Ft 607.012
Σύνολο
- 20.748 88.682.500,00Ft 960.209

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 47.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
215.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
244.499,80zł 2 488.999,60zł 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.025,20zł 37 37.932,40zł 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
392,80zł 72 28.281,60zł 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
283,20zł 90 25.488,00zł 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
104,20zł 1.352 140.878,40zł 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
82,50zł 1.505 124.162,50zł 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
62,10zł 3.003 186.486,30zł 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
49,40zł 7.013 346.442,20zł 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
37,20zł 22.257 827.960,40zł 607.012
Σύνολο
- 35.331 2.206.631,40zł 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 215.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
48.195.035,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
318.878,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.521,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.103,20€ 0 0,00€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,30€ 13 2.941,90€ 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,70€ 51 4.421,70€ 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 37 2.312,50€ 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 615 14.145,00€ 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 731 13.304,20€ 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 1.490 20.413,00€ 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 3.217 35.065,30€ 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 10.815 88.683,00€ 607.012
Σύνολο
- 16.969 181.286,60€ 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 47.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
48.195.035,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
318.878,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.521,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.103,20€ 0 0,00€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,30€ 6 1.357,80€ 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,70€ 32 2.774,40€ 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 27 1.687,50€ 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 368 8.464,00€ 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 463 8.426,60€ 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 886 12.138,20€ 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 1.956 21.320,40€ 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 6.426 52.693,20€ 607.012
Σύνολο
- 10.164 108.862,10€ 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 47.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
488.586.815,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.232.696,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
532.443,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
96.794,00kr. 7 677.558,00kr. 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.625,00kr. 68 858.500,00kr. 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.104,00kr. 121 738.584,00kr. 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.975,00kr. 165 490.875,00kr. 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
233,00kr. 2.070 482.310,00kr. 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
184,00kr. 2.539 467.176,00kr. 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
138,00kr. 4.781 659.778,00kr. 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 11.319 1.245.090,00kr. 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
83,00kr. 35.243 2.925.169,00kr. 607.012
Σύνολο
- 56.313 8.545.040,00kr. 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 480.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.241.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.126.623,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.338.500,00Kc 0 0,00Kc 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
104.570,00Kc 3 313.710,00Kc 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.767,00Kc 20 115.340,00Kc 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.209,00Kc 43 94.987,00Kc 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.592,00Kc 56 89.152,00Kc 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
586,00Kc 946 554.356,00Kc 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
463,00Kc 1.044 483.372,00Kc 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
349,00Kc 2.003 699.047,00Kc 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
277,00Kc 4.880 1.351.760,00Kc 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
208,00Kc 15.246 3.171.168,00Kc 607.012
Σύνολο
- 24.241 6.872.892,00Kc 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.241.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
48.195.035,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
318.878,70€ 1 318.878,70€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.521,10€ 1 52.521,10€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.103,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,30€ 1.044
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,70€ 2.120
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 2.521
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 35.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 43.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 82.059
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 186.832
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 607.012
Σύνολο
- 960.209

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 47.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021
 • 6
 • 1
 • 2
 • 7
 • 3
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 95
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.207
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.870
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021
 • 4
 • 0
 • 6
 • 9
 • 4
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 127
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.140
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 11.076
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021
 • 6
 • 4
 • 7
 • 2
 • 8
 • 5
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 31
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 450
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.913
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.542
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021
 • Wien
 • 67
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 1.034
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021
 • 1
 • 4
 • 0
 • 5
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 28
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 210
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.