Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 12η κλήρωση Eurojackpot το 2016 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 25 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016
1 νικητής τζάκποτ
 • 9
 • 10
 • 19
 • 20
 • 35
 • 3
 • 4
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.237.990
Ποσό
τζάκποτ
76.766.891€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.766.891,40€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.735,30€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.231,80€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.344,80€ 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
187,70€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,20€ 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,70€ 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,30€ 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 810.355
Σύνολο
- 1.237.990
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 29.769.557 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 12

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.766.891,40€ 1 76.766.891,40€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.735,30€ 4 1.686.941,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.231,80€ 4 396.927,20€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.344,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
187,70€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,20€ 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,70€ 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,30€ 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 810.355
Σύνολο
- 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
486.400.427,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.688.592,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
632.632,00kr. 1 632.632,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.353,00kr. 9 192.177,00kr. 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.226,00kr. 110 134.860,00kr. 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
662,00kr. 190 125.780,00kr. 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
353,00kr. 332 117.196,00kr. 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
152,00kr. 4.597 698.744,00kr. 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
111,00kr. 5.382 597.402,00kr. 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
111,00kr. 8.938 992.118,00kr. 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 24.015 1.801.125,00kr. 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
52,00kr. 76.127 3.958.604,00kr. 810.355
Σύνολο
- 119.701 9.250.638,00kr. 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.766.891,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.735,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.231,80€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.344,80€ 2 6.689,60€ 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
187,70€ 10 1.877,00€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,20€ 16 1.587,20€ 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,70€ 19 963,30€ 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,30€ 334 6.780,20€ 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 455 6.734,00€ 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 611 9.042,80€ 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 1.636 16.523,60€ 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 5.547 38.829,00€ 810.355
Σύνολο
- 8.630 89.026,70€ 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.753.506.140,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
59.076.680,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
13.900.390,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
468.530,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
26.290,00kr. 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.890,00kr. 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.100,00kr. 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.840,00kr. 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.070,00kr. 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.070,00kr. 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.410,00kr. 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
980,00kr. 810.355
Σύνολο
- 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.766.891,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.735,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.231,80€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.344,80€ 1 3.344,80€ 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
187,70€ 37 6.944,90€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,20€ 64 6.348,80€ 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,70€ 101 5.120,70€ 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,30€ 1.533 31.119,90€ 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 1.869 27.661,20€ 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 2.805 41.514,00€ 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 7.304 73.770,40€ 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 24.400 170.800,00€ 810.355
Σύνολο
- 38.114 366.624,70€ 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.766.891,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.735,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.231,80€ 1 99.231,80€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.344,80€ 6 20.068,80€ 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
187,70€ 49 9.197,30€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,20€ 73 7.241,60€ 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,70€ 129 6.540,30€ 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,30€ 1.547 31.404,10€ 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 2.286 33.832,80€ 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 3.175 46.990,00€ 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 7.416 74.901,60€ 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 28.796 201.572,00€ 810.355
Σύνολο
- 43.478 530.980,30€ 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
578.479.827,29kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.178.002,38kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
747.765,00kn 1 747.765,00kn 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.204,87kn 2 50.409,74kn 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.414,42kn 23 32.531,66kn 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
747,53kn 46 34.386,38kn 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
382,05kn 62 23.687,10kn 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
152,97kn 670 102.489,90kn 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
111,53kn 1.478 164.841,34kn 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
111,53kn 1.526 170.194,78kn 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
76,11kn 3.347 254.740,17kn 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
52,75kn 14.718 776.374,50kn 810.355
Σύνολο
- 21.873 2.357.420,57kn 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.766.891,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.735,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.231,80€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.344,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
187,70€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,20€ 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,70€ 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,30€ 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 810.355
Σύνολο
- 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.766.891,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.735,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.231,80€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.344,80€ 0 0,00€ 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
187,70€ 7 1.313,90€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,20€ 6 595,20€ 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,70€ 11 557,70€ 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,30€ 127 2.578,10€ 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 191 2.826,80€ 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 249 3.685,20€ 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 682 6.888,20€ 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 2.476 17.332,00€ 810.355
Σύνολο
- 3.749 35.777,10€ 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
724.832.985,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.982.020,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
936.945,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.580,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.770,00kr. 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
935,00kr. 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
475,00kr. 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
190,00kr. 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 810.355
Σύνολο
- 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.766.891,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.735,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.231,80€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.344,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
187,70€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,20€ 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,70€ 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,30€ 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 810.355
Σύνολο
- 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.766.891,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.735,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.834.520,00Ft 0 0,00Ft 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
938.215,00Ft 0 0,00Ft 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
52.650,00Ft 28 1.474.200,00Ft 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
27.825,00Ft 29 806.925,00Ft 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
14.220,00Ft 53 753.660,00Ft 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.695,00Ft 701 3.992.195,00Ft 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.150,00Ft 979 4.062.850,00Ft 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.150,00Ft 1.345 5.581.750,00Ft 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.835,00Ft 3.448 9.775.080,00Ft 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.965,00Ft 16.199 31.831.035,00Ft 810.355
Σύνολο
- 22.782 58.277.695,00Ft 1.237.990

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.766.891,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.735,30€ 1 421.735,30€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.231,80€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.344,80€ 2 6.689,60€ 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
187,70€ 17 3.190,90€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,20€ 19 1.884,80€ 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,70€ 52 2.636,40€ 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,30€ 454 9.216,20€ 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 632 9.353,60€ 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 790 11.692,00€ 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 2.130 21.513,00€ 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 7.705 53.935,00€ 810.355
Σύνολο
- 11.802 541.846,80€ 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.766.891,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.735,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.231,80€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.344,80€ 0 0,00€ 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
187,70€ 18 3.378,60€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,20€ 40 3.968,00€ 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,70€ 49 2.484,30€ 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,30€ 591 11.997,30€ 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 879 13.009,20€ 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 1.132 16.753,60€ 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 2.816 28.441,60€ 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 11.226 78.582,00€ 810.355
Σύνολο
- 16.751 158.614,60€ 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
711.759.586,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
19.135.392,00kr. 1 19.135.392,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
920.047,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
300.999,00kr. 1 300.999,00kr. 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
19.471,00kr. 28 545.188,00kr. 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.746,00kr. 57 498.522,00kr. 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.511,00kr. 90 315.990,00kr. 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
203,00kr. 1.221 247.863,00kr. 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
149,00kr. 1.512 225.288,00kr. 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
149,00kr. 2.236 333.164,00kr. 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
101,00kr. 5.997 605.697,00kr. 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 20.625 1.443.750,00kr. 810.355
Σύνολο
- 31.768 23.651.853,00kr. 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.077.695.915,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.414.265,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.685.708,00Kc 0 0,00Kc 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
90.527,00Kc 1 90.527,00Kc 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.080,00Kc 19 96.520,00Kc 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.684,00Kc 55 147.620,00Kc 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.372,00Kc 76 104.272,00Kc 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
549,00Kc 1.031 566.019,00Kc 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
400,00Kc 1.216 486.400,00Kc 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
400,00Kc 1.922 768.800,00Kc 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
273,00Kc 5.157 1.407.861,00Kc 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
189,00Kc 17.073 3.226.797,00Kc 810.355
Σύνολο
- 26.550 6.894.816,00Kc 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
76.766.891,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.735,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.231,80€ 2 198.463,60€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.344,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 89
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
187,70€ 1.427
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,20€ 2.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,70€ 3.523
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,30€ 45.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 61.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 85.173
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 228.859
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 810.355
Σύνολο
- 1.237.990

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016
 • 4
 • 2
 • 6
 • 3
 • 7
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 123
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.115
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 11.557
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016
 • 3
 • 6
 • 4
 • 4
 • 9
 • 2
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 4
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 57
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 822
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 7.300
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 40.401
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016
 • Lontoo
 • 86
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 44
Πόλη 5,00€ 4.224
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016
 • 9
 • 5
 • 0
 • 3
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 133

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.