Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 4η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
μετακύλιση τζάκποτ
 • 24
 • 25
 • 28
 • 35
 • 48
 • 4
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
899.970
Ποσό
τζάκποτ
38.549.639€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.549.639,38€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
626.134,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
165.741,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.745,50€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,80€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,50€ 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,10€ 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 535.178
Σύνολο
- 899.970
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 22.098.848 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 4

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.549.639,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
626.134,00€ 2 1.252.268,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
165.741,30€ 2 331.482,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.745,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,80€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,50€ 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,10€ 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 535.178
Σύνολο
- 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
171.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.991.634,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.056.630,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.907,00kr. 4 95.628,00kr. 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.864,00kr. 62 115.568,00kr. 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
868,00kr. 109 94.612,00kr. 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
320,00kr. 215 68.800,00kr. 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
128,00kr. 2.953 377.984,00kr. 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
128,00kr. 3.013 385.664,00kr. 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
124,00kr. 5.167 640.708,00kr. 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
58,00kr. 15.101 875.858,00kr. 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,00kr. 43.673 2.533.034,00kr. 535.178
Σύνολο
- 70.297 5.187.856,00kr. 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 171.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.549.639,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
626.134,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
165.741,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.745,50€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,80€ 7 2.014,60€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,50€ 5 657,50€ 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 19 866,40€ 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,10€ 219 3.744,90€ 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 233 3.984,30€ 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 357 5.926,20€ 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 1.223 9.539,40€ 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 3.536 27.580,80€ 535.178
Σύνολο
- 5.599 54.314,10€ 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.242.365.450,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
85.147.960,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
22.539.150,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
509.350,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
39.130,00kr. 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.880,00kr. 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.200,00kr. 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.320,00kr. 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.320,00kr. 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.250,00kr. 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.060,00kr. 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.060,00kr. 535.178
Σύνολο
- 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.549.639,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
626.134,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
165.741,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.745,50€ 1 3.745,50€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,80€ 25 7.195,00€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,50€ 45 5.917,50€ 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 70 3.192,00€ 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,10€ 1.206 20.622,60€ 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 1.211 20.708,10€ 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 1.886 31.307,60€ 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 5.950 46.410,00€ 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 17.149 133.762,20€ 535.178
Σύνολο
- 27.543 272.860,50€ 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.549.639,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
626.134,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
165.741,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.745,50€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,80€ 10 2.878,00€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,50€ 29 3.813,50€ 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 78 3.556,80€ 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,10€ 991 16.946,10€ 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 725 12.397,50€ 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 1.175 19.505,00€ 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 5.351 41.737,80€ 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 11.340 88.452,00€ 535.178
Σύνολο
- 19.699 189.286,70€ 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
281.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.654.818,53kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.232.157,45kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.844,87kn 0 0,00kn 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.139,57kn 22 47.070,54kn 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
977,60kn 16 15.641,60kn 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
339,00kn 73 24.747,00kn 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
127,13kn 1.024 130.181,12kn 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
127,13kn 805 102.339,65kn 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
123,41kn 1.121 138.342,61kn 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,99kn 4.735 274.582,65kn 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,99kn 11.430 662.825,70kn 535.178
Σύνολο
- 19.226 1.395.730,87kn 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 281.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.549.639,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
626.134,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
165.741,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.745,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,80€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,50€ 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,10€ 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 535.178
Σύνολο
- 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.549.639,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
626.134,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
165.741,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.745,50€ 1 3.745,50€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,80€ 2 575,60€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,50€ 3 394,50€ 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 10 456,00€ 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,10€ 121 2.069,10€ 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 93 1.590,30€ 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 156 2.589,60€ 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 541 4.219,80€ 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 1.484 11.575,20€ 535.178
Σύνολο
- 2.411 27.215,60€ 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
369.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.076.315,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.608.435,00kr. 1 1.608.435,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
36.345,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.790,00kr. 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.275,00kr. 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
440,00kr. 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
165,00kr. 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
160,00kr. 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 535.178
Σύνολο
- 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 369.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.549.639,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
626.134,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
165.741,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.745,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,80€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,50€ 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,10€ 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 535.178
Σύνολο
- 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.549.639,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
626.134,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
47.899.235,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.082.450,00Ft 2 2.164.900,00Ft 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
83.175,00Ft 12 998.100,00Ft 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38.005,00Ft 30 1.140.150,00Ft 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
13.180,00Ft 75 988.500,00Ft 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.940,00Ft 1.306 6.451.640,00Ft 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.940,00Ft 842 4.159.480,00Ft 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.795,00Ft 1.315 6.305.425,00Ft 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.255,00Ft 7.205 16.247.275,00Ft 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.255,00Ft 14.362 32.386.310,00Ft 535.178
Σύνολο
- 25.149 70.841.780,00Ft 899.970

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
170.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
202.693,60zł 3 608.080,80zł 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.235,90zł 23 28.425,70zł 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
564,70zł 34 19.199,80zł 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
195,90zł 97 19.002,30zł 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
73,50zł 1.275 93.712,50zł 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
73,50zł 1.136 83.496,00zł 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
71,30zł 1.891 134.828,30zł 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
33,50zł 7.143 239.290,50zł 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
33,50zł 17.735 594.122,50zł 535.178
Σύνολο
- 29.337 1.820.158,40zł 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 170.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.549.639,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
626.134,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
165.741,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.745,50€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,80€ 2 575,60€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,50€ 13 1.709,50€ 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 33 1.504,80€ 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,10€ 581 9.935,10€ 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 484 8.276,40€ 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 784 13.014,40€ 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 2.981 23.251,80€ 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 8.021 62.563,80€ 535.178
Σύνολο
- 12.899 120.831,40€ 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.549.639,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
626.134,00€ 1 626.134,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
165.741,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.745,50€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,80€ 7 2.014,60€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,50€ 16 2.104,00€ 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 37 1.687,20€ 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,10€ 544 9.302,40€ 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 500 8.550,00€ 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 782 12.981,20€ 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 2.626 20.482,80€ 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 7.397 57.696,60€ 535.178
Σύνολο
- 11.910 740.952,80€ 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
391.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.460.513,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.710.135,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
150.346,00kr. 2 300.692,00kr. 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.476,00kr. 28 489.328,00kr. 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.449,00kr. 60 446.940,00kr. 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.316,00kr. 121 280.236,00kr. 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
176,00kr. 1.865 328.240,00kr. 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
176,00kr. 1.479 260.304,00kr. 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
171,00kr. 2.511 429.381,00kr. 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 8.858 708.640,00kr. 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 22.167 1.773.360,00kr. 535.178
Σύνολο
- 37.091 5.017.121,00kr. 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 391.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
990.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
16.088.513,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.258.722,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
96.240,00Kc 0 0,00Kc 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.395,00Kc 13 96.135,00Kc 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.378,00Kc 25 84.450,00Kc 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.171,00Kc 47 55.037,00Kc 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
439,00Kc 680 298.520,00Kc 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
439,00Kc 596 261.644,00Kc 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
426,00Kc 1.054 449.004,00Kc 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
200,00Kc 3.927 785.400,00Kc 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
200,00Kc 9.939 1.987.800,00Kc 535.178
Σύνολο
- 16.281 4.017.990,00Kc 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 990.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.549.639,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
626.134,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
165.741,30€ 1 165.741,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.745,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,80€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
131,50€ 1.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 2.907
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,10€ 43.366
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 35.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 57.090
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 224.171
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 535.178
Σύνολο
- 899.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
 • 9
 • 5
 • 0
 • 9
 • 6
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 93
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.000
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.446
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
 • 8
 • 9
 • 8
 • 4
 • 6
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 73
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 688
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.239
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
 • 8
 • 9
 • 4
 • 5
 • 3
 • 7
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 43
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 451
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.235
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.314
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
 • Cannes
 • 70
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 11
Πόλη 5,00€ 1.141
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
 • 6
 • 2
 • 6
 • 4
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 9
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 150
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
 • Snillfjord
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.