Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 43η κλήρωση Eurojackpot το 2014 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 15
 • 22
 • 26
 • 37
 • 2
 • 4
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
455.792
Ποσό
τζάκποτ
17.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
150.199,80€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.199,80€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.823,90€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
170,90€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,00€ 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,50€ 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 286.141
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 43

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
150.199,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.199,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.823,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
170,90€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,00€ 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,50€ 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 286.141
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 286.141
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
150.199,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.199,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.823,90€ - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
170,90€ - - 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,00€ - - 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,50€ - - 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ - - 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ - - 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ - - 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ - - 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ - - 286.141
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 286.141
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
150.199,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.199,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.823,90€ - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
170,90€ - - 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,00€ - - 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,50€ - - 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ - - 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ - - 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ - - 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ - - 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ - - 286.141
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
150.199,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.199,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.823,90€ - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
170,90€ - - 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,00€ - - 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,50€ - - 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ - - 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ - - 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ - - 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ - - 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ - - 286.141
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 286.141
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
150.199,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.199,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.823,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
170,90€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,00€ 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,50€ 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 286.141
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
150.199,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.199,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.823,90€ - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
170,90€ - - 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,00€ - - 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,50€ - - 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ - - 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ - - 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ - - 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ - - 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ - - 286.141
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 286.141
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
150.199,80€ 1 150.199,80€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.199,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.823,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
170,90€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,00€ 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,50€ 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 286.141
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
150.199,80€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
41.635.385,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
782.785,00Ft 2 1.565.570,00Ft 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
47.375,00Ft 14 663.250,00Ft 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
27.720,00Ft 21 582.120,00Ft 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.060,00Ft 39 470.340,00Ft 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.795,00Ft 668 3.203.060,00Ft 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.045,00Ft 860 3.478.700,00Ft 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.935,00Ft 1.484 5.839.540,00Ft 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.355,00Ft 3.538 8.331.990,00Ft 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.915,00Ft 12.575 24.081.125,00Ft 286.141
Σύνολο
- - - -

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 22 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
150.199,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.199,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.823,90€ - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
170,90€ - - 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,00€ - - 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,50€ - - 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ - - 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ - - 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ - - 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ - - 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ - - 286.141
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 286.141
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 286.141
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
150.199,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.199,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.823,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
170,90€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,00€ 731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,50€ 1.438
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ 21.464
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 18.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 31.421
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 95.301
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 286.141
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014
 • 7
 • 7
 • 3
 • 7
 • 9
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014
 • 9
 • 8
 • 9
 • 1
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 75

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.