Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 30η κλήρωση Eurojackpot το 2020 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
μετακύλιση τζάκποτ
 • 7
 • 11
 • 19
 • 32
 • 43
 • 2
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.196.652
Ποσό
τζάκποτ
46.356.047€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.356.047,42€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
327.074,60€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.338,90€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.807,70€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,40€ 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
74,10€ 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,70€ 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 717.154
Σύνολο
- 1.196.652
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 26.935.562 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 30

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.356.047,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
327.074,60€ 3 981.223,80€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.338,90€ 8 538.711,20€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.807,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,40€ 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
74,10€ 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,70€ 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 717.154
Σύνολο
- 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
284.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.085.130,00kr. 1 2.085.130,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
429.315,00kr. 1 429.315,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.554,00kr. 5 57.770,00kr. 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.122,00kr. 94 105.468,00kr. 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
502,00kr. 149 74.798,00kr. 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
251,00kr. 250 62.750,00kr. 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
111,00kr. 3.237 359.307,00kr. 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
109,00kr. 3.403 370.927,00kr. 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
91,00kr. 6.146 559.286,00kr. 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
59,00kr. 16.743 987.837,00kr. 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
53,00kr. 49.023 2.598.219,00kr. 717.154
Σύνολο
- 79.052 7.690.807,00kr. 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 284.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.356.047,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
327.074,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.338,90€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.807,70€ 2 3.615,40€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,40€ 9 1.542,60€ 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
74,10€ 21 1.556,10€ 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,70€ 45 1.561,50€ 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 400 5.960,00€ 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 404 5.898,40€ 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 670 8.174,00€ 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 1.876 14.820,40€ 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 5.431 38.560,10€ 717.154
Σύνολο
- 8.858 81.688,50€ 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
7.293.196.940,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
51.458.640,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.594.420,00kr. 0 0,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
284.400,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
26.960,00kr. 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.650,00kr. 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.450,00kr. 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.340,00kr. 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.290,00kr. 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.910,00kr. 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.240,00kr. 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.110,00kr. 717.154
Σύνολο
- 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 7.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.356.047,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
327.074,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.338,90€ 1 67.338,90€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.807,70€ 2 3.615,40€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,40€ 25 4.285,00€ 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
74,10€ 66 4.890,60€ 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,70€ 97 3.365,90€ 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 1.205 17.954,50€ 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 1.268 18.512,80€ 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 2.364 28.840,80€ 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 5.922 46.783,80€ 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 17.662 125.400,20€ 717.154
Σύνολο
- 28.612 320.987,90€ 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.356.047,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
327.074,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.338,90€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.807,70€ 2 3.615,40€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,40€ 21 3.599,40€ 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
74,10€ 25 1.852,50€ 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,70€ 64 2.220,80€ 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 904 13.469,60€ 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 914 13.344,40€ 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 1.570 19.154,00€ 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 4.136 32.674,40€ 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 12.091 85.846,10€ 717.154
Σύνολο
- 19.727 175.776,60€ 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
338.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.459.868,87kn 1 2.459.868,87kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
506.443,68kn 1 506.443,68kn 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
13.595,38kn 5 67.976,90kn 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.289,07kn 33 42.539,31kn 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
557,29kn 40 22.291,60kn 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
260,97kn 122 31.838,34kn 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
112,06kn 1.218 136.489,08kn 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
109,80kn 990 108.702,00kn 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
91,75kn 1.683 154.415,25kn 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
59,41kn 5.617 333.705,97kn 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
53,40kn 12.357 659.863,80kn 717.154
Σύνολο
- 22.067 4.524.134,80kn 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 338.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.356.047,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
327.074,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.338,90€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.807,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,40€ 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
74,10€ 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,70€ 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 717.154
Σύνολο
- 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.356.047,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
327.074,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.338,90€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.807,70€ 0 0,00€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,40€ 2 342,80€ 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
74,10€ 9 666,90€ 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,70€ 15 520,50€ 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 119 1.773,10€ 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 165 2.409,00€ 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 274 3.342,80€ 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 663 5.237,70€ 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 2.039 14.476,90€ 717.154
Σύνολο
- 3.286 28.769,70€ 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
477.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.498.160,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
720.205,00kr. 0 0,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.330,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.830,00kr. 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
790,00kr. 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
370,00kr. 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
155,00kr. 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,00kr. 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 717.154
Σύνολο
- 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 477.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.356.047,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
327.074,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.338,90€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.807,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,40€ 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
74,10€ 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,70€ 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 717.154
Σύνολο
- 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.356.047,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
327.074,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
21.178.085,00Ft 1 21.178.085,00Ft 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
568.520,00Ft 6 3.411.120,00Ft 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
53.905,00Ft 60 3.234.300,00Ft 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
23.305,00Ft 101 2.353.805,00Ft 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.915,00Ft 179 1.953.785,00Ft 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.685,00Ft 1.814 8.498.590,00Ft 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.590,00Ft 1.646 7.555.140,00Ft 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.835,00Ft 2.818 10.807.030,00Ft 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.485,00Ft 7.519 18.684.715,00Ft 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.235,00Ft 17.961 40.142.835,00Ft 717.154
Σύνολο
- 32.105 117.819.405,00Ft 1.196.652

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
205.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
267.501,90zł 2 535.003,80zł 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
756,10zł 41 31.000,10zł 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
326,90zł 74 24.190,60zł 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,10zł 131 20.056,10zł 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
65,80zł 1.906 125.414,80zł 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
64,40zł 1.630 104.972,00zł 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
53,90zł 2.953 159.166,70zł 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
34,90zł 9.373 327.117,70zł 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
31,40zł 22.866 717.992,40zł 717.154
Σύνολο
- 38.976 2.044.914,20zł 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 205.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.356.047,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
327.074,60€ 1 327.074,60€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.338,90€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.807,70€ 1 1.807,70€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,40€ 18 3.085,20€ 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
74,10€ 57 4.223,70€ 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,70€ 64 2.220,80€ 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 808 12.039,20€ 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 1.007 14.702,20€ 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 1.759 21.459,80€ 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 3.718 29.372,20€ 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 12.271 87.124,10€ 717.154
Σύνολο
- 19.704 503.109,50€ 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.356.047,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
327.074,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.338,90€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.807,70€ 0 0,00€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,40€ 10 1.714,00€ 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
74,10€ 22 1.630,20€ 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,70€ 46 1.596,20€ 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 567 8.448,30€ 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 624 9.110,40€ 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 997 12.163,40€ 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 2.732 21.582,80€ 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 8.081 57.375,10€ 717.154
Σύνολο
- 13.079 113.620,40€ 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
466.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.376.064,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
695.072,00kr. 0 0,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
81.637,00kr. 5 408.185,00kr. 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.311,00kr. 60 678.660,00kr. 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.816,00kr. 102 593.232,00kr. 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.107,00kr. 180 379.260,00kr. 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
153,00kr. 2.341 358.173,00kr. 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 2.476 371.400,00kr. 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 4.539 567.375,00kr. 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,00kr. 11.652 943.812,00kr. 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
73,00kr. 33.476 2.443.748,00kr. 717.154
Σύνολο
- 54.831 6.743.845,00kr. 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 466.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.246.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.590.614,00Kc 1 8.590.614,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.768.656,00Kc 0 0,00Kc 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
47.479,00Kc 4 189.916,00Kc 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.501,00Kc 47 211.547,00Kc 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.946,00Kc 52 101.192,00Kc 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
911,00Kc 111 101.121,00Kc 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
391,00Kc 1.317 514.947,00Kc 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
383,00Kc 1.345 515.135,00Kc 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
320,00Kc 2.369 758.080,00Kc 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
207,00Kc 6.361 1.316.727,00Kc 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
186,00Kc 18.436 3.429.096,00Kc 717.154
Σύνολο
- 30.043 15.728.375,00Kc 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.246.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.356.047,42€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
327.074,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.338,90€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.807,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,40€ 1.414
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
74,10€ 2.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,70€ 4.653
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,90€ 55.767
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 55.118
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 94.807
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 265.028
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 717.154
Σύνολο
- 1.196.652

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
 • 9
 • 7
 • 2
 • 7
 • 7
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 107
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.094
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.623
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
 • 4
 • 5
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 114
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.164
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 11.952
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
 • 4
 • 8
 • 9
 • 1
 • 8
 • 9
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 24
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 527
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.619
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 25.130
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
 • Moskova
 • 33
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 10
Πόλη 5,00€ 1.278
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
 • 5
 • 3
 • 8
 • 6
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 20
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 183
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
 • Bærum
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.