Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 38η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Ιουνίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022
μετακύλιση τζάκποτ
 • 13
 • 24
 • 30
 • 35
 • 48
 • 4
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
726.056
Ποσό
τζάκποτ
50.400.857€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.400.856,88€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
917.865,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
258.816,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.567,90€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
284,20€ 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
142,20€ 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,90€ 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,60€ 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 477.295
Σύνολο
- 726.056
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 24 Ιουνίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.345.713 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 38

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.400.856,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
917.865,60€ 1 917.865,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
258.816,70€ 1 258.816,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.567,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
284,20€ 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
142,20€ 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,90€ 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,60€ 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 477.295
Σύνολο
- 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Ιουνίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 50.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
316.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.851.423,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.649.986,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
41.900,00kr. 1 41.900,00kr. 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.841,00kr. 41 75.481,00kr. 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
936,00kr. 96 89.856,00kr. 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
756,00kr. 113 85.428,00kr. 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
174,00kr. 1.567 272.658,00kr. 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
134,00kr. 2.035 272.690,00kr. 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
134,00kr. 4.549 609.566,00kr. 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
87,00kr. 8.067 701.829,00kr. 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
67,00kr. 30.192 2.022.864,00kr. 477.295
Σύνολο
- 46.661 4.172.272,00kr. 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 316.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.400.856,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
917.865,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
258.816,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.567,90€ 1 6.567,90€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
284,20€ 7 1.989,40€ 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
142,20€ 7 995,40€ 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,90€ 7 797,30€ 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 133 3.098,90€ 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 188 3.365,20€ 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 346 6.193,40€ 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,60€ 625 7.250,00€ 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 2.407 21.663,00€ 477.295
Σύνολο
- 3.721 51.920,50€ 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 50.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
7.017.311.300,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
127.794.420,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
36.035.040,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
914.440,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
39.560,00kr. 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.790,00kr. 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.850,00kr. 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.240,00kr. 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.490,00kr. 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.490,00kr. 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.610,00kr. 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.250,00kr. 477.295
Σύνολο
- 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 6.900.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.400.856,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
917.865,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
258.816,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.567,90€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
284,20€ 11 3.126,20€ 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
142,20€ 76 10.807,20€ 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,90€ 40 4.556,00€ 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 676 15.750,80€ 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 944 16.897,60€ 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 2.024 36.229,60€ 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,60€ 3.615 41.934,00€ 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 14.018 126.162,00€ 477.295
Σύνολο
- 21.404 255.463,40€ 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 50.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.400.856,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
917.865,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
258.816,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.567,90€ 1 6.567,90€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
284,20€ 22 6.252,40€ 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
142,20€ 16 2.275,20€ 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,90€ 18 2.050,20€ 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 333 7.758,90€ 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 480 8.592,00€ 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 1.002 17.935,80€ 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,60€ 1.962 22.759,20€ 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 7.896 71.064,00€ 477.295
Σύνολο
- 11.730 145.255,60€ 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 50.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
375.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.899.276,30kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.945.435,07kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
49.368,62kn 1 49.368,62kn 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.136,23kn 27 57.678,21kn 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.068,87kn 24 25.652,88kn 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
856,15kn 35 29.965,25kn 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
175,14kn 316 55.344,24kn 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
134,55kn 692 93.108,60kn 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
134,55kn 1.080 145.314,00kn 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
87,19kn 1.619 141.160,61kn 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
67,65kn 8.281 560.209,65kn 477.295
Σύνολο
- 12.075 1.157.802,06kn 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 375.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.400.856,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
917.865,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
258.816,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.567,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
284,20€ 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
142,20€ 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,90€ 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,60€ 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 477.295
Σύνολο
- 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 50.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.400.856,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
917.865,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
258.816,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.567,90€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
284,20€ 1 284,20€ 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
142,20€ 3 426,60€ 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,90€ 4 455,60€ 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 32 745,60€ 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 95 1.700,50€ 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 185 3.311,50€ 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,60€ 292 3.387,20€ 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 1.192 10.728,00€ 477.295
Σύνολο
- 1.804 21.039,20€ 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 50.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
516.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.577.465,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.700.620,00kr. 1 2.700.620,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
68.530,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.965,00kr. 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.480,00kr. 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.185,00kr. 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
240,00kr. 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
185,00kr. 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
185,00kr. 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 477.295
Σύνολο
- 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 516.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.400.856,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
917.865,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
258.816,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.567,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
284,20€ 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
142,20€ 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,90€ 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,60€ 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 477.295
Σύνολο
- 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 50.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.400.856,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
917.865,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
90.197.620,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.288.915,00Ft 0 0,00Ft 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
99.045,00Ft 16 1.584.720,00Ft 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49.555,00Ft 15 743.325,00Ft 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
39.695,00Ft 28 1.111.460,00Ft 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.120,00Ft 449 3.645.880,00Ft 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.240,00Ft 755 4.711.200,00Ft 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.240,00Ft 1.429 8.916.960,00Ft 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
4.045,00Ft 2.348 9.497.660,00Ft 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.135,00Ft 10.927 34.256.145,00Ft 477.295
Σύνολο
- 15.967 64.467.350,00Ft 726.056

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 50.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
230.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.180,00zł 38 310.840,00zł 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
669,70zł 50 33.485,00zł 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
536,50zł 74 39.701,00zł 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
109,80zł 941 103.321,80zł 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
84,30zł 1.526 128.641,80zł 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
84,30zł 2.672 225.249,60zł 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,70zł 4.867 266.224,90zł 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
42,40zł 19.588 830.531,20zł 477.295
Σύνολο
- 29.756 1.937.995,30zł 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Ιουνίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 230.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.400.856,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
917.865,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
258.816,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.567,90€ 1 6.567,90€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
284,20€ 14 3.978,80€ 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
142,20€ 38 5.403,60€ 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,90€ 33 3.758,70€ 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 452 10.531,60€ 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 631 11.294,90€ 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 1.216 21.766,40€ 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,60€ 2.251 26.111,60€ 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 9.110 81.990,00€ 477.295
Σύνολο
- 13.746 171.403,50€ 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 50.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.400.856,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
917.865,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
258.816,70€ 1 258.816,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.567,90€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
284,20€ 8 2.273,60€ 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
142,20€ 20 2.844,00€ 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,90€ 10 1.139,00€ 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 244 5.685,20€ 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 410 7.339,00€ 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 766 13.711,40€ 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,60€ 1.286 14.917,60€ 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 5.363 48.267,00€ 477.295
Σύνολο
- 8.108 354.993,50€ 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 50.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
533.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
20.808.498,00kr. 1 20.808.498,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.774.307,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
192.771,00kr. 3 578.313,00kr. 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
16.838,00kr. 35 589.330,00kr. 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.302,00kr. 115 609.730,00kr. 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.875,00kr. 100 387.500,00kr. 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
249,00kr. 1.566 389.934,00kr. 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
191,00kr. 2.235 426.885,00kr. 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
191,00kr. 4.081 779.471,00kr. 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
124,00kr. 8.175 1.013.700,00kr. 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
96,00kr. 30.544 2.932.224,00kr. 477.295
Σύνολο
- 46.855 28.515.585,00kr. 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 533.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.234.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
22.698.816,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.400.536,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
162.424,00Kc 3 487.272,00Kc 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.028,00Kc 17 119.476,00Kc 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.516,00Kc 37 130.092,00Kc 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.816,00Kc 22 61.952,00Kc 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
576,00Kc 463 266.688,00Kc 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
442,00Kc 622 274.924,00Kc 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
442,00Kc 1.383 611.286,00Kc 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
286,00Kc 2.511 718.146,00Kc 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
222,00Kc 9.919 2.202.018,00Kc 477.295
Σύνολο
- 14.977 4.871.854,00Kc 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.234.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
50.400.856,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
917.865,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
258.816,70€ 1 258.816,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.567,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
284,20€ 751
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
142,20€ 1.651
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,90€ 1.499
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 23.313
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 34.036
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 64.163
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,60€ 123.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 477.295
Σύνολο
- 726.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 50.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022
 • 2
 • 4
 • 8
 • 7
 • 8
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 96
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.001
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.011
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022
 • 3
 • 4
 • 8
 • 5
 • 1
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 86
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 871
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.031
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022
 • 8
 • 1
 • 7
 • 7
 • 5
 • 3
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 3
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 18
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 432
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.537
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 19.320
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022
 • Lissabon
 • 28
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 8
Πόλη 5,00€ 899
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022
 • 9
 • 5
 • 8
 • 2
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 188
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022
 • Alstahaug
 • Asker
 • Bærum
 • Elverum
 • Elverum
 • Farsund
 • Gloppen
 • Moss
 • Øvre Eiker
 • Tønsberg
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022
 • 2
 • 6
 • 2
 • 9
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 33.164,20€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 26
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 340
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 560

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.