Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 43η κλήρωση Eurojackpot το 2020 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
μετακύλιση τζάκποτ
 • 17
 • 21
 • 23
 • 37
 • 45
 • 7
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
866.552
Ποσό
τζάκποτ
11.238.193€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.238.193,44€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
258.793,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.921,40€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.493,80€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,20€ 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,10€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,90€ 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 559.279
Σύνολο
- 866.552
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.312.389 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 43

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.238.193,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
258.793,20€ 3 776.379,60€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.921,40€ 5 399.607,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.493,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,20€ 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,10€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,90€ 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 559.279
Σύνολο
- 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.649.836,00kr. 1 1.649.836,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
509.528,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.302,00kr. 3 66.906,00kr. 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.197,00kr. 57 68.229,00kr. 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
617,00kr. 111 68.487,00kr. 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
360,00kr. 170 61.200,00kr. 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 2.327 349.050,00kr. 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
114,00kr. 2.613 297.882,00kr. 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,00kr. 4.484 470.820,00kr. 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
76,00kr. 11.807 897.332,00kr. 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,00kr. 37.206 2.009.124,00kr. 559.279
Σύνολο
- 58.779 5.938.866,00kr. 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.238.193,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
258.793,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.921,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.493,80€ 0 0,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,20€ 4 732,80€ 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,10€ 22 2.026,20€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,90€ 20 1.038,00€ 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 236 4.743,60€ 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 312 4.742,40€ 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 498 7.021,80€ 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 1.243 12.678,60€ 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 4.221 30.391,20€ 559.279
Σύνολο
- 6.556 63.374,60€ 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.845.423.740,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
42.496.430,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
13.123.890,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
573.710,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
30.080,00kr. 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.120,00kr. 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.520,00kr. 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.300,00kr. 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.490,00kr. 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.310,00kr. 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.670,00kr. 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.180,00kr. 559.279
Σύνολο
- 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.600.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.238.193,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
258.793,20€ 1 258.793,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.921,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.493,80€ 2 6.987,60€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,20€ 25 4.580,00€ 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,10€ 38 3.499,80€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,90€ 74 3.840,60€ 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 1.069 21.486,90€ 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 1.105 16.796,00€ 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.808 25.492,80€ 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 5.320 54.264,00€ 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 15.782 113.630,40€ 559.279
Σύνολο
- 25.224 509.371,30€ 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.238.193,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
258.793,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.921,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.493,80€ 0 0,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,20€ 10 1.832,00€ 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,10€ 25 2.302,50€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,90€ 40 2.076,00€ 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 593 11.919,30€ 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 831 12.631,20€ 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.215 17.131,50€ 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 3.044 31.048,80€ 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 11.084 79.804,80€ 559.279
Σύνολο
- 16.842 158.746,10€ 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
75.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.958.442,90kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
604.813,03kn 1 604.813,03kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.439,67kn 3 79.319,01kn 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.386,38kn 41 56.841,58kn 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
696,98kn 45 31.364,10kn 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
392,76kn 59 23.172,84kn 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
152,11kn 767 116.668,37kn 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
115,03kn 1.177 135.390,31kn 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
106,70kn 1.363 145.432,10kn 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
77,19kn 3.413 263.449,47kn 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,49kn 13.478 734.416,22kn 559.279
Σύνολο
- 20.347 2.190.867,03kn 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.238.193,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
258.793,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.921,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.493,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,20€ 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,10€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,90€ 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 559.279
Σύνολο
- 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.238.193,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
258.793,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.921,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.493,80€ 0 0,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,20€ 2 366,40€ 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,10€ 4 368,40€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,90€ 5 259,50€ 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 117 2.351,70€ 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 138 2.097,60€ 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 226 3.186,60€ 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 625 6.375,00€ 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 2.034 14.644,80€ 559.279
Σύνολο
- 3.151 29.650,00€ 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
109.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.825.450,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
872.565,00kr. 1 872.565,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.140,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.000,00kr. 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.005,00kr. 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
565,00kr. 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
215,00kr. 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 559.279
Σύνολο
- 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 109.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.238.193,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
258.793,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.921,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.493,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,20€ 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,10€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,90€ 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 559.279
Σύνολο
- 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.238.193,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
258.793,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.814.610,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.128.495,00Ft 2 2.256.990,00Ft 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
59.175,00Ft 30 1.775.250,00Ft 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
29.750,00Ft 23 684.250,00Ft 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.765,00Ft 84 1.408.260,00Ft 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.490,00Ft 874 5.672.260,00Ft 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.910,00Ft 1.159 5.690.690,00Ft 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.555,00Ft 1.427 6.499.985,00Ft 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.295,00Ft 4.150 13.674.250,00Ft 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.325,00Ft 15.185 35.305.125,00Ft 559.279
Σύνολο
- 22.934 72.967.060,00Ft 866.552

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.045,60zł 39 352.778,40zł 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
422,60zł 49 20.707,40zł 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,10zł 118 28.095,80zł 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
92,30zł 1.360 125.528,00zł 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
69,80zł 1.544 107.771,20zł 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
64,70zł 2.417 156.379,90zł 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
46,80zł 6.836 319.924,80zł 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
33,10zł 21.212 702.117,20zł 559.279
Σύνολο
- 33.575 1.813.302,70zł 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.238.193,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
258.793,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.921,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.493,80€ 0 0,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,20€ 15 2.748,00€ 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,10€ 31 2.855,10€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,90€ 54 2.802,60€ 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 600 12.060,00€ 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 899 13.664,80€ 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.229 17.328,90€ 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 2.931 29.896,20€ 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 10.253 73.821,60€ 559.279
Σύνολο
- 16.012 155.177,20€ 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.238.193,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
258.793,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.921,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.493,80€ 1 3.493,80€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,20€ 12 2.198,40€ 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,10€ 23 2.118,30€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,90€ 23 1.193,70€ 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 414 8.321,40€ 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 503 7.645,60€ 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 821 11.576,10€ 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 1.935 19.737,00€ 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 6.778 48.801,60€ 559.279
Σύνολο
- 10.510 105.085,90€ 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
104.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.342.908,00kr. 2 8.685.816,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.383.909,00kr. 1 1.383.909,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
107.751,00kr. 4 431.004,00kr. 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.710,00kr. 53 620.630,00kr. 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.273,00kr. 88 552.024,00kr. 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.371,00kr. 156 369.876,00kr. 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
208,00kr. 1.981 412.048,00kr. 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
157,00kr. 2.360 370.520,00kr. 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
146,00kr. 3.725 543.850,00kr. 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 9.854 1.034.670,00kr. 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
74,00kr. 31.948 2.364.152,00kr. 559.279
Σύνολο
- 50.172 16.768.499,00kr. 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 104.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
273.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.044.350,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.175.460,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
95.101,00Kc 1 95.101,00Kc 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.986,00Kc 14 69.804,00Kc 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.506,00Kc 24 60.144,00Kc 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.412,00Kc 36 50.832,00Kc 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
547,00Kc 578 316.166,00Kc 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
413,00Kc 759 313.467,00Kc 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
383,00Kc 1.082 414.406,00Kc 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
277,00Kc 3.011 834.047,00Kc 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
195,00Kc 9.922 1.934.790,00Kc 559.279
Σύνολο
- 15.427 4.088.757,00Kc 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 273.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.238.193,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
258.793,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.921,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.493,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,20€ 1.047
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,10€ 1.619
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,90€ 2.461
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 32.831
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 42.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 64.916
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 162.291
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 559.279
Σύνολο
- 866.552

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
 • 6
 • 9
 • 6
 • 8
 • 2
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 136
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 977
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.788
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
 • 3
 • 1
 • 4
 • 6
 • 3
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 66
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 678
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.027
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
 • 9
 • 3
 • 4
 • 8
 • 1
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 42
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 435
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.211
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.761
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
 • Budapest
 • 30
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 8
Πόλη 5,00€ 1.125
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
 • 6
 • 4
 • 7
 • 8
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 186
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
 • Bergen
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.