Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 64η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022
μετακύλιση τζάκποτ
 • 20
 • 30
 • 38
 • 39
 • 44
 • 2
 • 12
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
448.570
Ποσό
τζάκποτ
26.773.173€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.773.172,56€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.225.601,50€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.528,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.951,70€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
480,30€ 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,80€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,70€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
28,40€ 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,60€ 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,60€ 304.079
Σύνολο
- 448.570
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 19.022.397 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 64

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.773.172,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.225.601,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.528,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.951,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
480,30€ 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,80€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,70€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
28,40€ 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,60€ 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,60€ 304.079
Σύνολο
- 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
164.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.747.087,00kr. 1 7.747.087,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.960.525,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
57.097,00kr. 3 171.291,00kr. 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.091,00kr. 44 136.004,00kr. 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.724,00kr. 97 167.228,00kr. 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
914,00kr. 82 74.948,00kr. 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
306,00kr. 1.308 400.248,00kr. 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
211,00kr. 1.888 398.368,00kr. 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
154,00kr. 4.268 657.272,00kr. 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
154,00kr. 6.817 1.049.818,00kr. 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
94,00kr. 27.213 2.558.022,00kr. 304.079
Σύνολο
- 41.721 13.360.286,00kr. 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 164.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.773.172,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.225.601,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.528,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.951,70€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
480,30€ 4 1.921,20€ 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,80€ 8 2.126,40€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,70€ 9 1.248,30€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 112 4.849,60€ 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
28,40€ 148 4.203,20€ 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,60€ 355 7.313,00€ 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 619 12.751,40€ 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,60€ 2.324 29.282,40€ 304.079
Σύνολο
- 3.579 63.695,50€ 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.732.983.400,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
170.885.610,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
42.878.720,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.248.130,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
66.960,00kr. 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
37.060,00kr. 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.330,00kr. 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.030,00kr. 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.950,00kr. 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.870,00kr. 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.870,00kr. 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.750,00kr. 304.079
Σύνολο
- 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 3.600.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.773.172,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.225.601,50€ 1 1.225.601,50€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.528,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.951,70€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
480,30€ 24 11.527,20€ 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,80€ 28 7.442,40€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,70€ 42 5.825,40€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 443 19.181,90€ 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
28,40€ 722 20.504,80€ 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,60€ 1.773 36.523,80€ 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 2.531 52.138,60€ 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,60€ 10.776 135.777,60€ 304.079
Σύνολο
- 16.340 1.514.523,20€ 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.773.172,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.225.601,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.528,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.951,70€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
480,30€ 6 2.881,80€ 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,80€ 18 4.784,40€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,70€ 17 2.357,90€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 165 7.144,50€ 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
28,40€ 267 7.582,80€ 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,60€ 834 17.180,40€ 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 1.137 23.422,20€ 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,60€ 5.081 64.020,60€ 304.079
Σύνολο
- 7.525 129.374,60€ 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
195.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.214.795,18kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.312.182,21kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
67.304,16kn 0 0,00kn 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.611,18kn 2 7.222,36kn 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.998,44kn 10 19.984,40kn 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.042,83kn 15 15.642,45kn 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
325,55kn 149 48.506,95kn 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
213,53kn 184 39.289,52kn 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
154,88kn 555 85.958,40kn 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
154,88kn 815 126.227,20kn 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
94,73kn 4.137 391.898,01kn 304.079
Σύνολο
- 5.867 734.729,29kn 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 195.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.773.172,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.225.601,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.528,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.951,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
480,30€ 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,80€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,70€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
28,40€ 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,60€ 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,60€ 304.079
Σύνολο
- 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.773.172,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.225.601,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.528,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.951,70€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
480,30€ 2 960,60€ 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,80€ 7 1.860,60€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,70€ 3 416,10€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 55 2.381,50€ 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
28,40€ 64 1.817,60€ 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,60€ 155 3.193,00€ 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 239 4.923,40€ 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,60€ 970 12.222,00€ 304.079
Σύνολο
- 1.495 27.774,80€ 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
267.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.542.190,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.147.090,00kr. 1 3.147.090,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
91.605,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.915,00kr. 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.720,00kr. 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.415,00kr. 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
440,00kr. 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
290,00kr. 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
210,00kr. 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
210,00kr. 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
125,00kr. 304.079
Σύνολο
- 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 267.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.773.172,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.225.601,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.528,70€ 1 307.528,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.951,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
480,30€ 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,80€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,70€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
28,40€ 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,60€ 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,60€ 304.079
Σύνολο
- 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.773.172,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.225.601,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
109.787.745,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.195.755,00Ft 0 0,00Ft 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171.465,00Ft 4 685.860,00Ft 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
94.890,00Ft 9 854.010,00Ft 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
49.515,00Ft 18 891.270,00Ft 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15.460,00Ft 290 4.483.400,00Ft 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
10.140,00Ft 365 3.701.100,00Ft 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
7.355,00Ft 963 7.082.865,00Ft 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7.355,00Ft 1.468 10.797.140,00Ft 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
4.500,00Ft 6.721 30.244.500,00Ft 304.079
Σύνολο
- 9.838 58.740.145,00Ft 448.570

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
233.350,60zł 1 233.350,60zł 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.293,90zł 15 34.408,50zł 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.269,40zł 41 52.045,40zł 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
662,40zł 41 27.158,40zł 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
206,80zł 633 130.904,40zł 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,70zł 932 126.472,40zł 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
98,40zł 2.179 214.413,60zł 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
98,40zł 3.447 339.184,80zł 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,20zł 14.379 865.615,80zł 304.079
Σύνολο
- 21.668 2.023.553,90zł 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.773.172,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.225.601,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.528,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.951,70€ 1 8.951,70€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
480,30€ 7 3.362,10€ 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,80€ 29 7.708,20€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,70€ 22 3.051,40€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 233 10.088,90€ 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
28,40€ 401 11.388,40€ 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,60€ 962 19.817,20€ 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 1.344 27.686,40€ 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,60€ 6.118 77.086,80€ 304.079
Σύνολο
- 9.117 169.141,10€ 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.773.172,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.225.601,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.528,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.951,70€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
480,30€ 1 480,30€ 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,80€ 10 2.658,00€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,70€ 7 970,90€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 133 5.758,90€ 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
28,40€ 181 5.140,40€ 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,60€ 550 11.330,00€ 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 726 14.955,60€ 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,60€ 3.468 43.696,80€ 304.079
Σύνολο
- 5.076 84.990,90€ 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
281.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.386.632,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.565.617,00kr. 1 3.565.617,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
97.774,00kr. 0 0,00kr. 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
21.141,00kr. 26 549.666,00kr. 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.816,00kr. 47 508.352,00kr. 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
4.253,00kr. 83 352.999,00kr. 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
472,00kr. 684 322.848,00kr. 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
310,00kr. 1.237 383.470,00kr. 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
225,00kr. 3.560 801.000,00kr. 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
225,00kr. 3.517 791.325,00kr. 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
137,00kr. 20.029 2.743.973,00kr. 304.079
Σύνολο
- 29.184 10.019.250,00kr. 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 281.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
638.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
30.223.332,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.583.657,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
220.748,00Kc 0 0,00Kc 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.844,00Kc 10 118.440,00Kc 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.554,00Kc 11 72.094,00Kc 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.420,00Kc 21 71.820,00Kc 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
1.067,00Kc 261 278.487,00Kc 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
700,00Kc 419 293.300,00Kc 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
507,00Kc 944 478.608,00Kc 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
507,00Kc 1.463 741.741,00Kc 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
310,00Kc 5.961 1.847.910,00Kc 304.079
Σύνολο
- 9.090 3.902.400,00Kc 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 638.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.773.172,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.225.601,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
307.528,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.951,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 17
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
480,30€ 396
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,80€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,70€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 11.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
28,40€ 19.087
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,60€ 50.966
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 60.945
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,60€ 304.079
Σύνολο
- 448.570

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022
 • 6
 • 2
 • 5
 • 0
 • 4
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 82
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 910
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.324
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022
 • 5
 • 3
 • 0
 • 0
 • 2
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 70
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 600
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.102
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022
 • 0
 • 7
 • 4
 • 9
 • 7
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 20
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 370
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.295
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 18.321
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022
 • Lontoo
 • 80
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 868
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022
 • 0
 • 3
 • 4
 • 0
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 17
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 186
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022
 • Selbu
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022
 • 2
 • 1
 • 5
 • 3
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 20.823,60€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 57
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 451
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 540

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.