Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 50η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Ιουνίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023
1 νικητής τζάκποτ
 • 2
 • 3
 • 18
 • 23
 • 39
 • 6
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.663.296
Ποσό
τζάκποτ
120.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.920,50€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.043,10€ 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,00€ 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,50€ 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 1.069.382
Σύνολο
- 1.663.296
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 48.518.072 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 50

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 1 120.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 8 18.202.737,60€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.920,50€ 7 1.497.443,50€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.043,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,00€ 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,50€ 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 1.069.382
Σύνολο
- 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
759.747.030,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.405.733,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.363.773,00kr. 1 1.363.773,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.804,00kr. 7 180.628,00kr. 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.870,00kr. 100 187.000,00kr. 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
912,00kr. 261 238.032,00kr. 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
693,00kr. 293 203.049,00kr. 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
165,00kr. 3.604 594.660,00kr. 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
138,00kr. 4.880 673.440,00kr. 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 11.000 1.320.000,00kr. 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,00kr. 18.688 1.569.792,00kr. 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 71.417 4.927.773,00kr. 1.069.382
Σύνολο
- 110.251 11.258.147,00kr. 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 750.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.920,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.043,10€ 0 0,00€ 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 7 2.020,90€ 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,40€ 26 3.598,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,00€ 18 1.872,00€ 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 223 4.906,00€ 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,50€ 293 5.420,50€ 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 739 11.897,90€ 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 1.270 14.224,00€ 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 4.970 45.724,00€ 1.069.382
Σύνολο
- 7.546 89.663,70€ 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.814.000.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
337.774.540,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
31.756.490,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
600.190,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
42.850,00kr. 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.540,00kr. 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.430,00kr. 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.260,00kr. 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.740,00kr. 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.390,00kr. 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.660,00kr. 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.360,00kr. 1.069.382
Σύνολο
- 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 17.900.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 1 2.275.342,20€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.920,50€ 1 213.920,50€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.043,10€ 2 8.086,20€ 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 45 12.991,50€ 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,40€ 64 8.857,60€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,00€ 104 10.816,00€ 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 1.401 30.822,00€ 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,50€ 1.888 34.928,00€ 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 4.392 70.711,20€ 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 7.561 84.683,20€ 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 27.921 256.873,20€ 1.069.382
Σύνολο
- 43.380 3.008.031,60€ 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.920,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.043,10€ 1 4.043,10€ 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 11 3.175,70€ 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,40€ 54 7.473,60€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,00€ 43 4.472,00€ 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 604 13.288,00€ 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,50€ 785 14.522,50€ 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 1.515 24.391,50€ 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 3.686 41.283,20€ 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 11.057 101.724,40€ 1.069.382
Σύνολο
- 17.756 214.374,00€ 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.920,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.043,10€ 2 8.086,20€ 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 16 4.619,20€ 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,40€ 49 6.781,60€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,00€ 36 3.744,00€ 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 559 12.298,00€ 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,50€ 775 14.337,50€ 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 1.509 24.294,90€ 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 2.722 30.486,40€ 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 9.692 89.166,40€ 1.069.382
Σύνολο
- 15.360 193.814,20€ 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.920,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.043,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,00€ 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,50€ 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 1.069.382
Σύνολο
- 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 1 2.275.342,20€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.920,50€ 1 213.920,50€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.043,10€ 0 0,00€ 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 3 866,10€ 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,40€ 8 1.107,20€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,00€ 4 416,00€ 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 102 2.244,00€ 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,50€ 125 2.312,50€ 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 321 5.168,10€ 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 521 5.835,20€ 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 2.004 18.436,80€ 1.069.382
Σύνολο
- 3.090 2.525.648,60€ 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.422.780.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
26.977.590,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.536.345,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
47.935,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.420,00kr. 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.640,00kr. 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.230,00kr. 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
260,00kr. 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
215,00kr. 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
190,00kr. 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
130,00kr. 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
105,00kr. 1.069.382
Σύνολο
- 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 1.380.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.920,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.043,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,00€ 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,50€ 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 1.069.382
Σύνολο
- 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.551.295,00Ft 0 0,00Ft 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.409.020,00Ft 0 0,00Ft 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
100.610,00Ft 25 2.515.250,00Ft 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
48.230,00Ft 39 1.880.970,00Ft 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.245,00Ft 39 1.413.555,00Ft 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.665,00Ft 571 4.376.715,00Ft 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.445,00Ft 820 5.284.900,00Ft 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.610,00Ft 1.902 10.670.220,00Ft 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.905,00Ft 3.114 12.160.170,00Ft 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.205,00Ft 12.681 40.642.605,00Ft 1.069.382
Σύνολο
- 19.191 78.944.385,00Ft 1.663.296

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
540.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
868.197,50zł 1 868.197,50zł 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.280,00zł 39 49.920,00zł 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
613,60zł 87 53.383,20zł 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
461,10zł 115 53.026,50zł 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
97,60zł 1.557 151.963,20zł 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
82,10zł 2.246 184.396,60zł 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
71,40zł 4.984 355.857,60zł 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
49,70zł 8.277 411.366,90zł 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
40,80zł 32.435 1.323.348,00zł 1.069.382
Σύνολο
- 49.741 3.451.459,50zł 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 540.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.920,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.043,10€ 2 8.086,20€ 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 21 6.062,70€ 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,40€ 41 5.674,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,00€ 48 4.992,00€ 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 579 12.738,00€ 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,50€ 863 15.965,50€ 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 1.846 29.720,60€ 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 2.871 32.155,20€ 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 11.790 108.468,00€ 1.069.382
Σύνολο
- 18.061 223.862,60€ 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.920,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.043,10€ 3 12.129,30€ 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 17 4.907,90€ 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,40€ 26 3.598,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,00€ 28 2.912,00€ 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 447 9.834,00€ 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,50€ 601 11.118,50€ 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 1.249 20.108,90€ 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 2.304 25.804,80€ 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 8.400 77.280,00€ 1.069.382
Σύνολο
- 13.075 167.693,80€ 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.412.184.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
26.776.682,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.517.459,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
91.497,00kr. 6 548.982,00kr. 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.664,00kr. 68 521.152,00kr. 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.442,00kr. 144 495.648,00kr. 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.253,00kr. 155 349.215,00kr. 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
258,00kr. 2.528 652.224,00kr. 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
217,00kr. 2.903 629.951,00kr. 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
189,00kr. 6.111 1.154.979,00kr. 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
131,00kr. 12.367 1.620.077,00kr. 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
108,00kr. 43.477 4.695.516,00kr. 1.069.382
Σύνολο
- 67.759 10.667.744,00kr. 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.395.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.849.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
53.834.596,00Kc 1 53.834.596,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
5.061.359,00Kc 1 5.061.359,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
95.659,00Kc 1 95.659,00Kc 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.830,00Kc 50 341.500,00Kc 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.274,00Kc 68 222.632,00Kc 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.460,00Kc 77 189.420,00Kc 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
520,00Kc 1.146 595.920,00Kc 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
437,00Kc 1.685 736.345,00Kc 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
380,00Kc 3.731 1.417.780,00Kc 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
264,00Kc 5.860 1.547.040,00Kc 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
217,00Kc 23.262 5.047.854,00Kc 1.069.382
Σύνολο
- 35.882 69.090.105,00Kc 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.849.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.275.342,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.920,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.043,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 96
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 1.680
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,00€ 3.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 56.130
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,50€ 74.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 162.591
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 291.086
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 1.069.382
Σύνολο
- 1.663.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023
 • 2
 • 9
 • 0
 • 9
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 95
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.166
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.416
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023
 • 1
 • 2
 • 1
 • 6
 • 5
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 18
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 161
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.721
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 17.881
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023
 • 3
 • 8
 • 9
 • 8
 • 1
 • 9
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 3
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 28
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 396
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.771
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.389
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023
 • Rio de Janeiro
 • 11
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 1.132
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023
 • 1
 • 3
 • 9
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 31
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 247
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023
 • Tvedestrand
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023
 • 3
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 26.986,75€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 46
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 539
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 974

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.