Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 16η κλήρωση Eurojackpot το 2024 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
2 νικητής τζάκποτ
 • 10
 • 19
 • 22
 • 37
 • 41
 • 2
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
2
Σύνολο
νικητών
720.176
Ποσό
τζάκποτ
30.991.521€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.205,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.525,30€ 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
281,80€ 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,80€ 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,60€ 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 454.071
Σύνολο
- 720.176
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2027.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.592.898 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 16

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 1 15.495.760,40€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.205,00€ 8 761.640,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.525,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
281,80€ 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,80€ 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,60€ 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 454.071
Σύνολο
- 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.184.886,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.959.606,00kr. 1 2.959.606,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
606.961,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.503,00kr. 6 135.018,00kr. 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.826,00kr. 51 93.126,00kr. 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
882,00kr. 109 96.138,00kr. 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
709,00kr. 89 63.101,00kr. 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
162,00kr. 1.516 245.592,00kr. 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
141,00kr. 1.977 278.757,00kr. 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
126,00kr. 4.361 549.486,00kr. 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 7.945 635.600,00kr. 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 28.480 2.050.560,00kr. 454.071
Σύνολο
- 44.535 7.106.984,00kr. 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 190.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 1 464.247,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.205,00€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.525,30€ 0 0,00€ 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
281,80€ 16 4.508,80€ 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,80€ 13 1.739,40€ 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,60€ 9 959,40€ 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 139 3.002,40€ 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 190 3.591,00€ 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 416 7.030,40€ 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 697 7.457,90€ 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 2.330 22.368,00€ 454.071
Σύνολο
- 3.811 514.904,60€ 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.301.895.200,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
68.963.930,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
14.142.700,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
523.680,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
41.860,00kr. 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.870,00kr. 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.830,00kr. 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.200,00kr. 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.800,00kr. 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.510,00kr. 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.580,00kr. 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.420,00kr. 454.071
Σύνολο
- 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 4.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.205,00€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.525,30€ 0 0,00€ 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
281,80€ 18 5.072,40€ 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,80€ 56 7.492,80€ 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,60€ 48 5.116,80€ 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 895 19.332,00€ 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 1.086 20.525,40€ 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 2.381 40.238,90€ 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 4.616 49.391,20€ 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 15.730 151.008,00€ 454.071
Σύνολο
- 24.830 298.177,50€ 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.205,00€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.525,30€ 0 0,00€ 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
281,80€ 13 3.663,40€ 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,80€ 29 3.880,20€ 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,60€ 23 2.451,80€ 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 460 9.936,00€ 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 501 9.468,90€ 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 1.047 17.694,30€ 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 2.338 25.016,60€ 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 7.215 69.264,00€ 454.071
Σύνολο
- 11.626 141.375,20€ 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.205,00€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.525,30€ 2 7.050,60€ 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
281,80€ 14 3.945,20€ 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,80€ 30 4.014,00€ 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,60€ 41 4.370,60€ 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 506 10.929,60€ 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 679 12.833,10€ 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 1.280 21.632,00€ 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 2.470 26.429,00€ 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 8.563 82.204,80€ 454.071
Σύνολο
- 13.585 173.408,90€ 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.205,00€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.525,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
281,80€ 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,80€ 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,60€ 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 454.071
Σύνολο
- 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.205,00€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.525,30€ 0 0,00€ 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
281,80€ 3 845,40€ 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,80€ 3 401,40€ 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,60€ 4 426,40€ 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 67 1.447,20€ 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 81 1.530,90€ 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 173 2.923,70€ 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 349 3.734,30€ 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 1.161 11.145,60€ 454.071
Σύνολο
- 1.841 22.454,90€ 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
176.481.215,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.069.280,00kr. 1 7.069.280,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.084.285,00kr. 1 1.084.285,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
40.145,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.205,00kr. 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.520,00kr. 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.210,00kr. 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
245,00kr. 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
215,00kr. 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
190,00kr. 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
105,00kr. 454.071
Σύνολο
- 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 339.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.205,00€ 1 95.205,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.525,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
281,80€ 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,80€ 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,60€ 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 454.071
Σύνολο
- 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.034.050,00Ft 0 0,00Ft 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.445.375,00Ft 1 1.445.375,00Ft 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
115.540,00Ft 15 1.733.100,00Ft 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54.860,00Ft 44 2.413.840,00Ft 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
43.705,00Ft 35 1.529.675,00Ft 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.855,00Ft 635 5.622.925,00Ft 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.750,00Ft 842 6.525.500,00Ft 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.930,00Ft 1.880 13.028.400,00Ft 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
4.385,00Ft 3.488 15.294.880,00Ft 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.935,00Ft 12.222 48.093.570,00Ft 454.071
Σύνολο
- 19.162 95.687.265,00Ft 720.176

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
130.000.000,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
177.046,60zł 4 708.186,40zł 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.217,40zł 34 41.391,60zł 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
578,00zł 79 45.662,00zł 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
460,50zł 68 31.314,00zł 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
93,30zł 922 86.022,60zł 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
81,70zł 1.362 111.275,40zł 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
73,00zł 2.975 217.175,00zł 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
46,30zł 5.212 241.315,60zł 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
41,50zł 18.725 777.087,50zł 454.071
Σύνολο
- 29.381 2.259.430,10zł 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 130.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.205,00€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.525,30€ 1 3.525,30€ 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
281,80€ 19 5.354,20€ 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,80€ 44 5.887,20€ 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,60€ 45 4.797,00€ 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 409 8.834,40€ 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 557 10.527,30€ 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 1.300 21.970,00€ 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 2.273 24.321,10€ 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 8.054 77.318,40€ 454.071
Σύνολο
- 12.702 162.534,90€ 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.205,00€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.525,30€ 0 0,00€ 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
281,80€ 5 1.409,00€ 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,80€ 13 1.739,40€ 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,60€ 17 1.812,20€ 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 248 5.356,80€ 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 303 5.726,70€ 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 732 12.370,80€ 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 1.397 14.947,90€ 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 4.741 45.513,60€ 454.071
Σύνολο
- 7.456 88.876,40€ 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
173.234.853,00kr. 1 173.234.853,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.190.052,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.577.094,00kr. 1 1.577.094,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
140.852,00kr. 3 422.556,00kr. 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.919,00kr. 54 535.626,00kr. 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.407,00kr. 113 497.991,00kr. 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.243,00kr. 98 317.814,00kr. 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
241,00kr. 1.687 406.567,00kr. 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
211,00kr. 2.021 426.431,00kr. 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
188,00kr. 4.239 796.932,00kr. 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
119,00kr. 9.004 1.071.476,00kr. 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
107,00kr. 29.184 3.122.688,00kr. 454.071
Σύνολο
- 46.405 182.410.028,00kr. 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 337.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
763.000.000,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.768.669,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.413.446,00Kc 0 0,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
89.366,00Kc 0 0,00Kc 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.143,00Kc 14 100.002,00Kc 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.391,00Kc 34 115.294,00Kc 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.702,00Kc 23 62.146,00Kc 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
547,00Kc 392 214.424,00Kc 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
479,00Kc 496 237.584,00Kc 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
428,00Kc 1.130 483.640,00Kc 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
271,00Kc 2.185 592.135,00Kc 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
243,00Kc 7.320 1.778.760,00Kc 454.071
Σύνολο
- 11.594 3.583.985,00Kc 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 763.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.495.760,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
464.247,30€ 1 464.247,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.205,00€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.525,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
281,80€ 766
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,80€ 1.774
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,60€ 1.620
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 25.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 32.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 68.901
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 135.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 454.071
Σύνολο
- 720.176

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
 • 3
 • 7
 • 7
 • 8
 • 5
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 87
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 955
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.563
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
 • 1
 • 9
 • 5
 • 7
 • 6
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 71
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 636
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.336
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
 • 3
 • 8
 • 2
 • 7
 • 4
 • 7
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 28
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 380
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.099
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 16.376
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
 • Amsterdam
 • 86
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 5
Πόλη 5,00€ 739
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
 • 7
 • 3
 • 9
 • 3
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 19
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 156
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
 • Bamble
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
 • 9
 • 6
 • 7
 • 5
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 13.592,15€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 42
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 484
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 558

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.