Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 47η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
3 νικητής τζάκποτ
 • 3
 • 12
 • 24
 • 37
 • 38
 • 3
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
3
Σύνολο
νικητών
2.052.799
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.938.894,20€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.249,60€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.671,60€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
165,90€ 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,90€ 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,70€ 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,70€ 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,60€ 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 1.149.040
Σύνολο
- 2.052.799
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 41.958.109 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 47

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 2 60.000.000,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.938.894,20€ 4 11.755.576,80€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.249,60€ 14 927.494,40€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.671,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
165,90€ 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,90€ 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,70€ 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,70€ 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,60€ 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 1.149.040
Σύνολο
- 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
190.553.880,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
18.667.283,00kr. 1 18.667.283,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
422.371,00kr. 0 0,00kr. 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.686,00kr. 8 85.488,00kr. 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.087,00kr. 147 159.789,00kr. 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
577,00kr. 226 130.402,00kr. 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
186,00kr. 394 73.284,00kr. 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 5.758 547.010,00kr. 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
95,00kr. 5.905 560.975,00kr. 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
95,00kr. 10.081 957.695,00kr. 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
49,00kr. 29.182 1.429.918,00kr. 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
49,00kr. 83.358 4.084.542,00kr. 1.149.040
Σύνολο
- 135.060 26.696.386,00kr. 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.938.894,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.249,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.671,60€ 3 5.014,80€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
165,90€ 9 1.493,10€ 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,90€ 19 1.632,10€ 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 45 1.120,50€ 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 574 7.289,80€ 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,70€ 472 5.994,40€ 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,70€ 783 9.944,10€ 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,60€ 2.887 19.054,20€ 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 6.867 45.322,20€ 1.149.040
Σύνολο
- 11.659 96.865,20€ 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.070.700.000,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
398.778.550,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
8.989.400,00kr. 0 0,00kr. 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
226.810,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
22.510,00kr. 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.650,00kr. 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.370,00kr. 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
1.720,00kr. 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.720,00kr. 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.720,00kr. 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
890,00kr. 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
890,00kr. 1.149.040
Σύνολο
- 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 12.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.938.894,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.249,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.671,60€ 3 5.014,80€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
165,90€ 37 6.138,30€ 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,90€ 79 6.786,10€ 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 149 3.710,10€ 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 2.156 27.381,20€ 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,70€ 1.842 23.393,40€ 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,70€ 3.078 39.090,60€ 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,60€ 10.849 71.603,40€ 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 26.954 177.896,40€ 1.149.040
Σύνολο
- 45.147 361.014,30€ 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.938.894,20€ 1 2.938.894,20€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.249,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.671,60€ 2 3.343,20€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
165,90€ 20 3.318,00€ 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,90€ 36 3.092,40€ 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 136 3.386,40€ 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 1.656 21.031,20€ 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,70€ 1.034 13.131,80€ 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,70€ 1.535 19.494,50€ 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,60€ 8.074 53.288,40€ 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 14.897 98.320,20€ 1.149.040
Σύνολο
- 27.391 3.157.300,30€ 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
223.143.240,00kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
21.859.812,46kn 0 0,00kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
492.771,68kn 0 0,00kn 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.433,54kn 6 74.601,24kn 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.233,98kn 38 46.891,24kn 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
638,93kn 59 37.696,87kn 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
185,21kn 243 45.006,03kn 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
94,46kn 2.333 220.375,18kn 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
94,46kn 1.459 137.817,14kn 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
94,46kn 2.129 201.105,34kn 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
49,09kn 11.191 549.366,19kn 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
49,09kn 17.082 838.555,38kn 1.149.040
Σύνολο
- 34.540 2.151.414,61kn 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 670.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.938.894,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.249,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.671,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
165,90€ 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,90€ 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,70€ 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,70€ 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,60€ 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 1.149.040
Σύνολο
- 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.938.894,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.249,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.671,60€ 0 0,00€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
165,90€ 2 331,80€ 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,90€ 3 257,70€ 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 21 522,90€ 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 234 2.971,80€ 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,70€ 162 2.057,40€ 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,70€ 286 3.632,20€ 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,60€ 1.226 8.091,60€ 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 2.600 17.160,00€ 1.149.040
Σύνολο
- 4.534 35.025,40€ 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
303.249.000,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
29.707.220,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
669.670,00kr. 0 0,00kr. 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
16.895,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.675,00kr. 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
865,00kr. 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
250,00kr. 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
125,00kr. 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 1.149.040
Σύνολο
- 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 908.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.938.894,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.249,60€ 1 66.249,60€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.671,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
165,90€ 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,90€ 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,70€ 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,70€ 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,60€ 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 1.149.040
Σύνολο
- 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 1 30.000.000,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.938.894,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.709.255,00Ft 0 0,00Ft 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
497.300,00Ft 9 4.475.700,00Ft 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
49.355,00Ft 50 2.467.750,00Ft 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
25.555,00Ft 55 1.405.525,00Ft 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.410,00Ft 248 1.837.680,00Ft 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.780,00Ft 2.568 9.707.040,00Ft 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.780,00Ft 1.716 6.486.480,00Ft 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.780,00Ft 2.190 8.278.200,00Ft 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.965,00Ft 11.674 22.939.410,00Ft 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.965,00Ft 19.645 38.602.425,00Ft 1.149.040
Σύνολο
- 38.156 126.200.210,00Ft 2.052.799

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
385.000.000,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
173.596,60zł 5 867.983,00zł 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
712,50zł 44 31.350,00zł 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
369,00zł 67 24.723,00zł 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
107,00zł 220 23.540,00zł 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
54,60zł 3.341 182.418,60zł 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
54,60zł 2.122 115.861,20zł 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
54,60zł 3.181 173.682,60zł 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
28,40zł 16.122 457.864,80zł 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
28,40zł 31.240 887.216,00zł 1.149.040
Σύνολο
- 56.342 2.764.639,20zł 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 385.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.938.894,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.249,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.671,60€ 2 3.343,20€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
165,90€ 18 2.986,20€ 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,90€ 28 2.405,20€ 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 119 2.963,10€ 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 1.406 17.856,20€ 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,70€ 998 12.674,60€ 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,70€ 1.438 18.262,60€ 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,60€ 6.405 42.273,00€ 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 13.981 92.274,60€ 1.149.040
Σύνολο
- 24.395 195.038,70€ 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.938.894,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.249,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.671,60€ 2 3.343,20€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
165,90€ 27 4.479,30€ 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,90€ 33 2.834,70€ 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 81 2.016,90€ 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 1.209 15.354,30€ 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,70€ 996 12.649,20€ 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,70€ 1.388 17.627,60€ 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,60€ 5.439 35.897,40€ 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 13.196 87.093,60€ 1.149.040
Σύνολο
- 22.371 181.296,20€ 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
319.578.000,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
31.306.864,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.180.991,00kr. 2 2.361.982,00kr. 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
66.716,00kr. 6 400.296,00kr. 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.499,00kr. 69 655.431,00kr. 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.191,00kr. 91 563.381,00kr. 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.448,00kr. 248 359.104,00kr. 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. 3.394 458.190,00kr. 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 2.640 356.400,00kr. 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 4.190 565.650,00kr. 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 16.849 1.179.430,00kr. 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 36.798 2.575.860,00kr. 1.149.040
Σύνολο
- 64.287 9.475.724,00kr. 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 961.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
765.300.000,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
74.971.191,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.690.027,00Kc 0 0,00Kc 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
42.642,00Kc 3 127.926,00Kc 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.232,00Kc 55 232.760,00Kc 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.191,00Kc 62 135.842,00Kc 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
635,00Kc 173 109.855,00Kc 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
323,00Kc 2.099 677.977,00Kc 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
323,00Kc 1.909 616.607,00Kc 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
323,00Kc 2.914 941.222,00Kc 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
168,00Kc 10.308 1.731.744,00Kc 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
168,00Kc 25.129 4.221.672,00Kc 1.149.040
Σύνολο
- 42.652 8.795.605,00Kc 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.302.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.000.000,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.938.894,20€ 2 5.877.788,40€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.249,60€ 2 132.499,20€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.671,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
165,90€ 2.276
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,90€ 3.419
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 10.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 117.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,70€ 89.653
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,70€ 135.565
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,60€ 544.590
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 1.149.040
Σύνολο
- 2.052.799

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
 • 3
 • 6
 • 5
 • 6
 • 8
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 16
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 130
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.194
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.778
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
 • 3
 • 2
 • 9
 • 9
 • 6
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 21
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 167
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.706
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 16.378
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
 • 5
 • 2
 • 6
 • 6
 • 0
 • 1
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 55
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 660
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.861
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 31.563
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
 • Tokio
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 22
Πόλη 5,00€ 1.730
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
 • 6
 • 6
 • 5
 • 7
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 18
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 179
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
 • Oslo
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.