Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 46η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022
1 νικητής τζάκποτ
 • 1
 • 11
 • 17
 • 19
 • 33
 • 3
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.924.642
Ποσό
τζάκποτ
120.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.985.189,10€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.541,50€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.898,70€ 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,60€ 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,80€ 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,80€ 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,00€ 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,20€ 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 1.148.078
Σύνολο
- 1.924.642
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 22 Ιουλίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 47.706.131 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 46

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.985.189,10€ 6 17.911.134,60€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.541,50€ 12 1.542.498,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.898,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,60€ 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,80€ 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,80€ 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,00€ 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,20€ 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 1.148.078
Σύνολο
- 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Ιουλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
759.318.630,00kr. 1 759.318.630,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
18.889.276,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
819.482,00kr. 3 2.458.446,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.134,00kr. 6 72.804,00kr. 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.525,00kr. 114 173.850,00kr. 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
551,00kr. 326 179.626,00kr. 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
551,00kr. 308 169.708,00kr. 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
112,00kr. 4.369 489.328,00kr. 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
112,00kr. 5.535 619.920,00kr. 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
112,00kr. 12.191 1.365.392,00kr. 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
61,00kr. 21.440 1.307.840,00kr. 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,00kr. 78.120 4.765.320,00kr. 1.148.078
Σύνολο
- 122.413 770.920.864,00kr. 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 750.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.985.189,10€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.541,50€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.898,70€ 3 5.696,10€ 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,60€ 6 1.407,60€ 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,80€ 41 3.353,80€ 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,80€ 26 2.126,80€ 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 399 5.985,00€ 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,00€ 511 7.665,00€ 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 940 14.100,00€ 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,20€ 1.876 15.383,20€ 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 6.058 49.675,60€ 1.148.078
Σύνολο
- 9.860 105.393,10€ 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.683.600.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.030.840,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
17.871.120,00kr. 0 0,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
263.970,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
32.610,00kr. 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
11.370,00kr. 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.370,00kr. 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.080,00kr. 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.080,00kr. 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.080,00kr. 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.140,00kr. 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.140,00kr. 1.148.078
Σύνολο
- 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 16.600.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.985.189,10€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.541,50€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.898,70€ 8 15.189,60€ 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,60€ 35 8.211,00€ 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,80€ 132 10.797,60€ 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,80€ 84 6.871,20€ 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 1.794 26.910,00€ 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,00€ 1.846 27.690,00€ 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 3.616 54.240,00€ 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,20€ 8.305 68.101,00€ 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 25.718 210.887,60€ 1.148.078
Σύνολο
- 41.538 428.898,00€ 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.985.189,10€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.541,50€ 1 128.541,50€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.898,70€ 3 5.696,10€ 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,60€ 13 3.049,80€ 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,80€ 75 6.135,00€ 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,80€ 40 3.272,00€ 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 997 14.955,00€ 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,00€ 998 14.970,00€ 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 1.773 26.595,00€ 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,20€ 4.419 36.235,80€ 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 11.361 93.160,20€ 1.148.078
Σύνολο
- 19.680 332.610,40€ 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
901.204.200,00kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
22.418.874,62kn 0 0,00kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
965.351,16kn 0 0,00kn 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
14.259,30kn 2 28.518,60kn 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.761,85kn 33 58.141,05kn 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
614,32kn 143 87.847,76kn 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
614,32kn 42 25.801,44kn 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
112,65kn 1.553 174.945,45kn 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
112,65kn 1.166 131.349,90kn 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
112,65kn 1.870 210.655,50kn 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
61,58kn 6.415 395.035,70kn 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,58kn 12.971 798.754,18kn 1.148.078
Σύνολο
- 24.195 1.911.049,58kn 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 901.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.985.189,10€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.541,50€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.898,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,60€ 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,80€ 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,80€ 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,00€ 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,20€ 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 1.148.078
Σύνολο
- 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.985.189,10€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.541,50€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.898,70€ 0 0,00€ 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,60€ 5 1.173,00€ 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,80€ 9 736,20€ 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,80€ 8 654,40€ 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 125 1.875,00€ 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,00€ 147 2.205,00€ 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 323 4.845,00€ 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,20€ 692 5.674,40€ 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 2.194 17.990,80€ 1.148.078
Σύνολο
- 3.503 35.153,80€ 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.217.976.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
46.521.805,00kr. 1 46.521.805,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.304.670,00kr. 0 0,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.270,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.380,00kr. 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
830,00kr. 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
830,00kr. 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 1.148.078
Σύνολο
- 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 1.200.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.985.189,10€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.541,50€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.898,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,60€ 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,80€ 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,80€ 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,00€ 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,20€ 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 1.148.078
Σύνολο
- 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.985.189,10€ 1 2.985.189,10€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.889.315,00Ft 1 45.889.315,00Ft 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
677.835,00Ft 1 677.835,00Ft 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
83.750,00Ft 30 2.512.500,00Ft 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29.205,00Ft 149 4.351.545,00Ft 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
29.205,00Ft 35 1.022.175,00Ft 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.355,00Ft 1.483 7.941.465,00Ft 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.355,00Ft 1.281 6.859.755,00Ft 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.355,00Ft 1.968 10.538.640,00Ft 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.925,00Ft 7.061 20.653.425,00Ft 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.925,00Ft 14.925 43.655.625,00Ft 1.148.078
Σύνολο
- 26.935 147.087.469,10Ft 1.924.642

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
580.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
368.573,60zł 1 368.573,60zł 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.116,20zł 57 63.623,40zł 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
389,20zł 223 86.791,60zł 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
389,20zł 119 46.314,80zł 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
71,40zł 2.685 191.709,00zł 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
71,40zł 2.706 193.208,40zł 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
71,40zł 5.004 357.285,60zł 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
39,10zł 12.340 482.494,00zł 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
39,10zł 35.014 1.369.047,40zł 1.148.078
Σύνολο
- 58.149 3.159.047,80zł 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Ιουλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 580.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.985.189,10€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.541,50€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.898,70€ 5 9.493,50€ 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,60€ 35 8.211,00€ 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,80€ 99 8.098,20€ 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,80€ 38 3.108,40€ 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 1.226 18.390,00€ 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,00€ 1.183 17.745,00€ 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 2.073 31.095,00€ 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,20€ 5.899 48.371,80€ 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 14.405 118.121,00€ 1.148.078
Σύνολο
- 24.963 262.633,90€ 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.985.189,10€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.541,50€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.898,70€ 2 3.797,40€ 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,60€ 15 3.519,00€ 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,80€ 67 5.480,60€ 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,80€ 32 2.617,60€ 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 710 10.650,00€ 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,00€ 651 9.765,00€ 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 1.275 19.125,00€ 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,20€ 3.425 28.085,00€ 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 8.645 70.889,00€ 1.148.078
Σύνολο
- 14.822 153.928,60€ 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.252.788.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
31.165.075,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.605.610,00kr. 1 2.605.610,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
57.429,00kr. 11 631.719,00kr. 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.996,00kr. 88 967.648,00kr. 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.533,00kr. 274 968.042,00kr. 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.533,00kr. 133 469.889,00kr. 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
156,00kr. 3.425 534.300,00kr. 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
156,00kr. 3.376 526.656,00kr. 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
156,00kr. 6.217 969.852,00kr. 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 15.652 1.330.420,00kr. 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 43.310 3.681.350,00kr. 1.148.078
Σύνολο
- 72.487 12.685.486,00kr. 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.265.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.947.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
73.196.836,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.151.837,00Kc 0 0,00Kc 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
46.556,00Kc 4 186.224,00Kc 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.752,00Kc 60 345.120,00Kc 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.005,00Kc 179 358.895,00Kc 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.005,00Kc 105 210.525,00Kc 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
367,00Kc 1.908 700.236,00Kc 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
367,00Kc 2.136 783.912,00Kc 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
367,00Kc 4.069 1.493.323,00Kc 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
201,00Kc 8.772 1.763.172,00Kc 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
201,00Kc 27.747 5.577.147,00Kc 1.148.078
Σύνολο
- 44.980 11.418.554,00Kc 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.947.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.985.189,10€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
128.541,50€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.898,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 201
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
234,60€ 2.033
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,80€ 7.207
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,80€ 3.861
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 90.352
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,00€ 87.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 165.165
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,20€ 419.953
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 1.148.078
Σύνολο
- 1.924.642

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022
 • 5
 • 3
 • 0
 • 8
 • 5
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 115
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.161
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.667
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022
 • 9
 • 2
 • 3
 • 3
 • 2
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 16
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 220
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.905
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 19.113
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022
 • 7
 • 2
 • 4
 • 9
 • 2
 • 8
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 34
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 530
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.954
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 26.228
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022
 • Kairo
 • 67
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 14
Πόλη 5,00€ 1.353
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022
 • 2
 • 1
 • 2
 • 5
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 20
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 282
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022
 • Ørsta
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 31.521,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 16
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 116
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 937
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 1.078

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.