Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 25η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Ιουνίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
13× μετακύλιση τζάκποτ
 • 16
 • 24
 • 33
 • 35
 • 43
 • 6
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.638.435
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.173.407,10€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
63.178,40€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.528,90€ 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
197,70€ 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,60€ 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,30€ 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 1.083.078
Σύνολο
- 1.638.435
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 42.118.940 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 25

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.173.407,10€ 8 17.387.256,80€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
63.178,40€ 14 884.497,60€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.528,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
197,70€ 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,60€ 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,30€ 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 1.083.078
Σύνολο
- 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
570.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.767.933,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
402.792,00kr. 0 0,00kr. 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.901,00kr. 8 231.208,00kr. 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.290,00kr. 126 162.540,00kr. 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
696,00kr. 217 151.032,00kr. 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
416,00kr. 378 157.248,00kr. 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
174,00kr. 5.209 906.366,00kr. 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
122,00kr. 5.882 717.604,00kr. 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
111,00kr. 10.130 1.124.430,00kr. 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,00kr. 27.033 2.270.772,00kr. 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 83.526 4.593.930,00kr. 1.083.078
Σύνολο
- 132.509 10.315.130,00kr. 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.173.407,10€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
63.178,40€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.528,90€ 0 0,00€ 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
197,70€ 13 2.570,10€ 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,60€ 12 1.255,20€ 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 19 1.153,30€ 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 323 7.525,90€ 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,30€ 409 6.666,70€ 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 633 9.431,70€ 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 1.675 18.760,00€ 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 5.607 41.491,80€ 1.083.078
Σύνολο
- 8.691 88.854,70€ 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.323.800.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
273.458.080,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.949.100,00kr. 0 0,00kr. 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
569.820,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
24.870,00kr. 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.160,00kr. 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.630,00kr. 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.930,00kr. 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.050,00kr. 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.870,00kr. 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.400,00kr. 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
930,00kr. 1.083.078
Σύνολο
- 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 11.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.173.407,10€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
63.178,40€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.528,90€ 1 4.528,90€ 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
197,70€ 50 9.885,00€ 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,60€ 90 9.414,00€ 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 133 8.073,10€ 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 1.852 43.151,60€ 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,30€ 2.207 35.974,10€ 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 3.606 53.729,40€ 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 9.889 110.756,80€ 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 31.583 233.714,20€ 1.083.078
Σύνολο
- 49.411 509.227,10€ 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.173.407,10€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
63.178,40€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.528,90€ 0 0,00€ 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
197,70€ 21 4.151,70€ 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,60€ 36 3.765,60€ 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 65 3.945,50€ 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 713 16.612,90€ 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,30€ 1.027 16.740,10€ 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 1.468 21.873,20€ 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 3.912 43.814,40€ 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 14.156 104.754,40€ 1.083.078
Σύνολο
- 21.398 215.657,80€ 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
663.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
16.036.979,82kn 0 0,00kn 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
466.176,23kn 0 0,00kn 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.417,52kn 1 33.417,52kn 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.458,77kn 21 30.634,17kn 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
771,81kn 19 14.664,39kn 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
447,89kn 34 15.228,26kn 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
171,92kn 638 109.684,96kn 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,27kn 682 82.024,14kn 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
109,94kn 977 107.411,38kn 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
82,64kn 3.092 255.522,88kn 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,60kn 11.646 635.871,60kn 1.083.078
Σύνολο
- 17.110 1.284.459,30kn 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 663.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.173.407,10€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
63.178,40€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.528,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
197,70€ 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,60€ 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,30€ 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 1.083.078
Σύνολο
- 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.173.407,10€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
63.178,40€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.528,90€ 0 0,00€ 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
197,70€ 4 790,80€ 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,60€ 6 627,60€ 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 8 485,60€ 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 108 2.516,40€ 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,30€ 155 2.526,50€ 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 266 3.963,40€ 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 654 7.324,80€ 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 2.380 17.612,00€ 1.083.078
Σύνολο
- 3.581 35.847,10€ 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
862.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
20.501.310,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
595.945,00kr. 1 595.945,00kr. 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
42.720,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.860,00kr. 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
985,00kr. 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
570,00kr. 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
215,00kr. 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 1.083.078
Σύνολο
- 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 862.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.173.407,10€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
63.178,40€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.528,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
197,70€ 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,60€ 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,30€ 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 1.083.078
Σύνολο
- 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.173.407,10€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
17.721.540,00Ft 0 0,00Ft 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.270.355,00Ft 1 1.270.355,00Ft 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
55.455,00Ft 32 1.774.560,00Ft 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
29.340,00Ft 46 1.349.640,00Ft 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.025,00Ft 43 732.075,00Ft 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.535,00Ft 629 4.110.515,00Ft 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.570,00Ft 1.241 5.671.370,00Ft 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.180,00Ft 1.885 7.879.300,00Ft 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.140,00Ft 3.320 10.424.800,00Ft 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.075,00Ft 16.292 33.805.900,00Ft 1.083.078
Σύνολο
- 23.489 67.018.515,00Ft 1.638.435

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
385.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
336.246,70zł 2 672.493,40zł 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
856,50zł 32 27.408,00zł 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
453,20zł 76 34.443,20zł 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
263,00zł 127 33.401,00zł 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
101,00zł 1.179 119.079,00zł 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
70,70zł 1.501 106.120,70zł 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
64,60zł 2.429 156.913,40zł 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
48,60zł 6.359 309.047,40zł 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
32,10zł 22.298 715.765,80zł 1.083.078
Σύνολο
- 34.003 2.174.671,90zł 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 385.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.173.407,10€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
63.178,40€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.528,90€ 1 4.528,90€ 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
197,70€ 18 3.558,60€ 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,60€ 21 2.196,60€ 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 50 3.035,00€ 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 674 15.704,20€ 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,30€ 841 13.708,30€ 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 1.161 17.298,90€ 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 3.843 43.041,60€ 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 12.315 91.131,00€ 1.083.078
Σύνολο
- 18.924 194.203,10€ 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.173.407,10€ 1 2.173.407,10€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
63.178,40€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.528,90€ 0 0,00€ 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
197,70€ 20 3.954,00€ 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,60€ 20 2.092,00€ 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 45 2.731,50€ 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 632 14.725,60€ 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,30€ 725 11.817,50€ 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 1.171 17.447,90€ 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 3.192 35.750,40€ 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 10.907 80.711,80€ 1.083.078
Σύνολο
- 16.713 2.342.637,80€ 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
913.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
23.102.307,00kr. 1 23.102.307,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
650.339,00kr. 0 0,00kr. 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
100.145,00kr. 5 500.725,00kr. 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.392,00kr. 52 592.384,00kr. 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.140,00kr. 62 504.680,00kr. 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.274,00kr. 101 330.674,00kr. 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
239,00kr. 1.513 361.607,00kr. 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
167,00kr. 1.872 312.624,00kr. 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
153,00kr. 2.934 448.902,00kr. 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 8.301 954.615,00kr. 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
76,00kr. 27.595 2.097.220,00kr. 1.083.078
Σύνολο
- 42.436 29.205.738,00kr. 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 913.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.314.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
56.052.169,00Kc 0 0,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.629.370,00Kc 0 0,00Kc 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
116.800,00Kc 2 233.600,00Kc 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.098,00Kc 38 193.724,00Kc 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.697,00Kc 58 156.426,00Kc 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.565,00Kc 70 109.550,00Kc 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
600,00Kc 1.059 635.400,00Kc 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
420,00Kc 1.459 612.780,00Kc 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
384,00Kc 2.368 909.312,00Kc 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
288,00Kc 5.552 1.598.976,00Kc 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
190,00Kc 19.651 3.733.690,00Kc 1.083.078
Σύνολο
- 30.257 8.183.458,00Kc 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.314.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.173.407,10€ 1 2.173.407,10€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
63.178,40€ 5 315.892,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.528,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
197,70€ 1.917
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,60€ 2.817
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 4.160
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 55.962
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,30€ 77.501
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 121.233
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 291.643
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 1.083.078
Σύνολο
- 1.638.435

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
 • 3
 • 3
 • 3
 • 5
 • 6
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 147
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.381
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 12.975
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
 • 4
 • 0
 • 2
 • 1
 • 7
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 18
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 153
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.439
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 14.141
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
 • 9
 • 1
 • 6
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 4
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 58
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 661
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 6.292
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 33.887
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
 • Lontoo
 • 94
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 23
Πόλη 5,00€ 1.915
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
 • 6
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 139
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
 • Ski
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.