Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 42η κλήρωση Eurojackpot το 2016 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
1 νικητής τζάκποτ
 • 14
 • 16
 • 28
 • 34
 • 35
 • 3
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
623.646
Ποσό
τζάκποτ
10.549.200€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.549.199,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.977,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.493,90€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.332,80€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,80€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 373.772
Σύνολο
- 623.646
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 15.598.387 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 42

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.549.199,70€ 1 10.549.199,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.977,10€ 1 220.977,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.493,90€ 7 409.457,30€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.332,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,80€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 373.772
Σύνολο
- 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
66.697.925,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.408.759,00kr. 1 1.408.759,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
372.928,00kr. 1 372.928,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.651,00kr. 4 110.604,00kr. 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.417,00kr. 52 73.684,00kr. 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
666,00kr. 79 52.614,00kr. 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
331,00kr. 124 41.044,00kr. 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. 1.875 253.125,00kr. 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,00kr. 1.986 238.320,00kr. 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
101,00kr. 3.624 366.024,00kr. 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
64,00kr. 10.123 647.872,00kr. 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,00kr. 30.098 1.775.782,00kr. 373.772
Σύνολο
- 47.967 5.340.756,00kr. 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.549.199,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.977,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.493,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.332,80€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 3 652,80€ 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,80€ 6 598,80€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 15 709,50€ 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 237 4.266,00€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 231 3.719,10€ 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 365 4.927,50€ 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 1.182 10.165,20€ 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 3.121 24.655,90€ 373.772
Σύνολο
- 5.160 49.694,80€ 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.314.113.800,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
27.527.110,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.286.580,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
539.730,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
27.100,00kr. 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
12.430,00kr. 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.890,00kr. 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.240,00kr. 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.000,00kr. 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.680,00kr. 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.070,00kr. 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
980,00kr. 373.772
Σύνολο
- 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.549.199,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.977,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.493,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.332,80€ 2 8.665,60€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 28 6.092,80€ 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,80€ 51 5.089,80€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 62 2.932,60€ 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 980 17.640,00€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 1.210 19.481,00€ 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 2.100 28.350,00€ 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 5.516 47.437,60€ 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 16.157 127.640,30€ 373.772
Σύνολο
- 26.106 263.329,70€ 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.549.199,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.977,10€ 1 220.977,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.493,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.332,80€ 4 17.331,20€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 28 6.092,80€ 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,80€ 41 4.091,80€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 58 2.743,40€ 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 990 17.820,00€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 1.030 16.583,00€ 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 1.935 26.122,50€ 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 5.639 48.495,40€ 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 14.659 115.806,10€ 373.772
Σύνολο
- 24.385 476.063,30€ 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
79.208.634,30kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.659.205,89kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
439.201,27kn 0 0,00kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
32.532,82kn 0 0,00kn 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.633,85kn 13 21.240,05kn 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
749,35kn 32 23.979,20kn 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
355,15kn 50 17.757,50kn 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,15kn 524 70.818,60kn 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,89kn 694 83.897,66kn 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
101,36kn 1.312 132.984,32kn 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
64,57kn 2.736 176.663,52kn 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,32kn 8.001 474.619,32kn 373.772
Σύνολο
- 13.362 1.001.960,17kn 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 74.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.549.199,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.977,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.493,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.332,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,80€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 373.772
Σύνολο
- 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.549.199,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.977,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.493,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.332,80€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 0 0,00€ 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,80€ 8 798,40€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 7 331,10€ 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 93 1.674,00€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 104 1.674,40€ 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 202 2.727,00€ 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 564 4.850,40€ 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 1.617 12.774,30€ 373.772
Σύνολο
- 2.595 24.829,60€ 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
94.455.420,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
22.233.955,00kr. 1 22.233.955,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
523.740,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.795,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.945,00kr. 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
890,00kr. 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
420,00kr. 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
160,00kr. 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 373.772
Σύνολο
- 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.549.199,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.977,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.493,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.332,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,80€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 373.772
Σύνολο
- 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.549.199,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.977,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.407.540,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.215.350,00Ft 2 2.430.700,00Ft 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
61.035,00Ft 8 488.280,00Ft 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
27.995,00Ft 23 643.885,00Ft 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
13.270,00Ft 92 1.220.840,00Ft 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.050,00Ft 1.298 6.554.900,00Ft 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.515,00Ft 695 3.137.925,00Ft 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.785,00Ft 1.040 3.936.400,00Ft 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.410,00Ft 7.312 17.621.920,00Ft 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.215,00Ft 10.020 22.194.300,00Ft 373.772
Σύνολο
- 20.490 58.229.150,00Ft 623.646

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 19 Απριλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.549.199,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.977,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.493,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.332,80€ 2 8.665,60€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 13 2.828,80€ 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,80€ 16 1.596,80€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 36 1.702,80€ 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 536 9.648,00€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 518 8.339,80€ 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 779 10.516,50€ 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 2.924 25.146,40€ 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 6.999 55.292,10€ 373.772
Σύνολο
- 11.823 123.736,80€ 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.549.199,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.977,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.493,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.332,80€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 6 1.305,60€ 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,80€ 17 1.696,60€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 34 1.608,20€ 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 532 9.576,00€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 463 7.454,30€ 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 752 10.152,00€ 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 3.149 27.081,40€ 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 6.462 51.049,80€ 373.772
Σύνολο
- 11.415 109.923,90€ 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
102.560.374,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.148.361,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
568.683,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
231.301,00kr. 1 231.301,00kr. 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.750,00kr. 22 390.500,00kr. 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.040,00kr. 51 359.040,00kr. 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.326,00kr. 66 219.516,00kr. 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
174,00kr. 938 163.212,00kr. 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
156,00kr. 1.109 173.004,00kr. 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
131,00kr. 1.981 259.511,00kr. 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
83,00kr. 4.951 410.933,00kr. 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
76,00kr. 14.874 1.130.424,00kr. 373.772
Σύνολο
- 23.993 3.337.441,00kr. 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 119.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
285.039.375,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.970.801,00Kc 1 5.970.801,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.580.505,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
117.072,00Kc 0 0,00Kc 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.879,00Kc 9 52.911,00Kc 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.696,00Kc 20 53.920,00Kc 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.278,00Kc 48 61.344,00Kc 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
486,00Kc 652 316.872,00Kc 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
435,00Kc 602 261.870,00Kc 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
364,00Kc 917 333.788,00Kc 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
232,00Kc 3.545 822.440,00Kc 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
213,00Kc 8.173 1.740.849,00Kc 373.772
Σύνολο
- 13.967 9.614.795,00Kc 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 270.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.549.199,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.977,10€ 1 220.977,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.493,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.332,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
217,60€ 645
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,80€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 1.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 28.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 49.635
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 140.755
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 373.772
Σύνολο
- 623.646

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
 • 8
 • 5
 • 0
 • 2
 • 0
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 109
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 892
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.882
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
 • 3
 • 1
 • 7
 • 9
 • 4
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 85
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 708
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.803
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
 • 2
 • 2
 • 6
 • 4
 • 2
 • 8
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 27
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 511
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.543
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 24.146
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
 • Berliini
 • 12
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 16
Πόλη 5,00€ 1.770
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
 • 5
 • 6
 • 1
 • 1
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 7
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 98

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.