Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 32η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 13
 • 16
 • 41
 • 45
 • 3
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
704.892
Ποσό
τζάκποτ
39.993.792€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.993.792,44€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
200.846,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.625,80€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
376,40€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
134,40€ 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,40€ 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,20€ 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 444.502
Σύνολο
- 704.892
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 21 Απριλίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 20.705.829 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 32

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.993.792,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
200.846,50€ 1 200.846,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.625,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
376,40€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
134,40€ 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,40€ 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,20€ 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 444.502
Σύνολο
- 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Απριλίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
247.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.280.407,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.280.426,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
42.269,00kr. 2 84.538,00kr. 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.429,00kr. 52 126.308,00kr. 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
886,00kr. 112 99.232,00kr. 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
886,00kr. 114 101.004,00kr. 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 1.776 266.400,00kr. 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 2.379 356.850,00kr. 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
144,00kr. 5.090 732.960,00kr. 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
72,00kr. 9.548 687.456,00kr. 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 34.268 2.398.760,00kr. 444.502
Σύνολο
- 53.341 4.853.508,00kr. 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 247.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.993.792,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 1 1.780.701,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
200.846,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.625,80€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
376,40€ 4 1.505,60€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
134,40€ 12 1.612,80€ 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,40€ 7 940,80€ 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 170 3.417,00€ 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 176 3.520,00€ 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,20€ 354 6.796,80€ 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 750 7.275,00€ 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 2.587 24.317,80€ 444.502
Σύνολο
- 4.061 1.830.087,00€ 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.985.071.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
266.481.930,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
30.056.670,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
991.550,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
56.320,00kr. 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.110,00kr. 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
20.110,00kr. 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.000,00kr. 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.990,00kr. 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.870,00kr. 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.450,00kr. 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.400,00kr. 444.502
Σύνολο
- 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.800.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.993.792,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
200.846,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.625,80€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
376,40€ 15 5.646,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
134,40€ 47 6.316,80€ 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,40€ 43 5.779,20€ 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 743 14.934,30€ 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 1.047 20.940,00€ 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,20€ 2.121 40.723,20€ 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 4.336 42.059,20€ 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 14.444 135.773,60€ 444.502
Σύνολο
- 22.796 272.172,30€ 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.993.792,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
200.846,50€ 1 200.846,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.625,80€ 2 13.251,60€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
376,40€ 15 5.646,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
134,40€ 31 4.166,40€ 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,40€ 24 3.225,60€ 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 486 9.768,60€ 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 506 10.120,00€ 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,20€ 1.058 20.313,60€ 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 2.578 25.006,60€ 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 8.048 75.651,20€ 444.502
Σύνολο
- 12.749 367.996,10€ 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
200.846,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.625,80€ 1 6.625,80€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
376,40€ 10 3.764,00€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
134,40€ 16 2.150,40€ 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,40€ 16 2.150,40€ 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 421 8.462,10€ 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 472 9.440,00€ 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,20€ 871 16.723,20€ 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 2.259 21.912,30€ 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 7.789 73.216,60€ 444.502
Σύνολο
- 11.855 144.444,80€ 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.993.792,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
200.846,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.625,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
376,40€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
134,40€ 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,40€ 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,20€ 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 444.502
Σύνολο
- 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.993.792,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
200.846,50€ 1 200.846,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.625,80€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
376,40€ 1 376,40€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
134,40€ 8 1.075,20€ 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,40€ 1 134,40€ 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 73 1.467,30€ 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 82 1.640,00€ 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,20€ 180 3.456,00€ 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 330 3.201,00€ 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 1.212 11.392,80€ 444.502
Σύνολο
- 1.888 223.589,60€ 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
447.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
20.746.055,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.339.960,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
77.190,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.385,00kr. 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.565,00kr. 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.565,00kr. 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
230,00kr. 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
230,00kr. 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
220,00kr. 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
105,00kr. 444.502
Σύνολο
- 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 447.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.993.792,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
200.846,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.625,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
376,40€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
134,40€ 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,40€ 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,20€ 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 444.502
Σύνολο
- 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.993.792,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.995.005,00Ft 1 69.995.005,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.309.090,00Ft 1 2.309.090,00Ft 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
131.175,00Ft 10 1.311.750,00Ft 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46.840,00Ft 67 3.138.280,00Ft 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
46.840,00Ft 34 1.592.560,00Ft 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.005,00Ft 748 5.239.740,00Ft 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.970,00Ft 793 5.527.210,00Ft 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.690,00Ft 1.558 10.423.020,00Ft 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.380,00Ft 3.660 12.370.800,00Ft 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.275,00Ft 11.210 36.712.750,00Ft 444.502
Σύνολο
- 18.082 148.620.205,00Ft 704.892

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
180.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.266.045,40zł 1 1.266.045,40zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.550,90zł 3 91.652,70zł 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.735,60zł 25 43.390,00zł 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
619,70zł 97 60.110,90zł 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
619,70zł 42 26.027,40zł 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
92,70zł 1.122 104.009,40zł 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
92,30zł 1.328 122.574,40zł 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
88,60zł 2.551 226.018,60zł 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
44,80zł 5.825 260.960,00zł 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
43,40zł 18.707 811.883,80zł 444.502
Σύνολο
- 29.701 3.012.672,60zł 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Απριλίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 180.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.993.792,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
200.846,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.625,80€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
376,40€ 6 2.258,40€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
134,40€ 29 3.897,60€ 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,40€ 26 3.494,40€ 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 441 8.864,10€ 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 502 10.040,00€ 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,20€ 1.013 19.449,60€ 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 2.665 25.850,50€ 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 8.079 75.942,60€ 444.502
Σύνολο
- 12.761 149.797,20€ 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.993.792,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
200.846,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.625,80€ 1 6.625,80€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
376,40€ 8 3.011,20€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
134,40€ 15 2.016,00€ 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,40€ 11 1.478,40€ 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 237 4.763,70€ 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 314 6.280,00€ 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,20€ 603 11.577,60€ 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 1.405 13.628,50€ 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 4.697 44.151,80€ 444.502
Σύνολο
- 7.291 93.533,00€ 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
441.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
20.220.752,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.280.712,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
233.518,00kr. 1 233.518,00kr. 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.268,00kr. 36 441.648,00kr. 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.532,00kr. 130 459.160,00kr. 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.532,00kr. 78 275.496,00kr. 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
228,00kr. 1.732 394.896,00kr. 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
227,00kr. 1.846 419.042,00kr. 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
218,00kr. 3.850 839.300,00kr. 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 9.093 1.000.230,00kr. 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
106,00kr. 28.910 3.064.460,00kr. 444.502
Σύνολο
- 45.676 7.127.750,00kr. 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 441.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
912.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
41.935.513,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.729.935,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
156.037,00Kc 0 0,00Kc 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.864,00Kc 10 88.640,00Kc 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.165,00Kc 33 104.445,00Kc 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.165,00Kc 15 47.475,00Kc 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
473,00Kc 398 188.254,00Kc 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
471,00Kc 575 270.825,00Kc 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
452,00Kc 1.167 527.484,00Kc 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
228,00Kc 2.342 533.976,00Kc 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
221,00Kc 8.250 1.823.250,00Kc 444.502
Σύνολο
- 12.790 3.584.349,00Kc 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 912.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.993.792,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.780.701,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
200.846,50€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.625,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
376,40€ 550
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
134,40€ 1.735
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,40€ 1.191
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 26.194
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 29.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,20€ 58.148
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 143.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 444.502
Σύνολο
- 704.892

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
 • 5
 • 6
 • 0
 • 2
 • 7
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 104
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 969
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.716
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
 • 9
 • 3
 • 0
 • 2
 • 9
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 50
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 687
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.010
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
 • 2
 • 0
 • 7
 • 5
 • 2
 • 0
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 30
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 337
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.122
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 17.303
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
 • Nizza
 • 65
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 9
Πόλη 5,00€ 763
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
 • 9
 • 0
 • 2
 • 3
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 25
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 209
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
 • Åfjord
 • Aurskog-Høland
 • Bærum
 • Bergen
 • Birkenes
 • Haugesund
 • Herøy
 • Kristiansand
 • Lørenskog
 • Nes
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023
 • 4
 • 9
 • 2
 • 9
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 12.332,75€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 61
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 469
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 532

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.