Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 15η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023
1 νικητής τζάκποτ
 • 13
 • 20
 • 34
 • 38
 • 43
 • 3
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
358.128
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
129.368,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.267,80€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,40€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,10€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 227.339
Σύνολο
- 358.128
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 10.669.562 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 15

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 2 611.721,40€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
129.368,40€ 2 258.736,80€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.267,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,40€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,10€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 227.339
Σύνολο
- 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.287.630,00kr. 1 63.287.630,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.949.891,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
824.753,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.237,00kr. 0 0,00kr. 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.989,00kr. 22 43.758,00kr. 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
844,00kr. 53 44.732,00kr. 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
725,00kr. 39 28.275,00kr. 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
161,00kr. 687 110.607,00kr. 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
142,00kr. 915 129.930,00kr. 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
132,00kr. 1.945 256.740,00kr. 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
79,00kr. 3.447 272.313,00kr. 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
71,00kr. 12.806 909.226,00kr. 227.339
Σύνολο
- 19.915 65.083.211,00kr. 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 22 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
129.368,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.267,80€ 1 4.267,80€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,40€ 4 1.229,60€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,80€ 12 1.533,60€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,10€ 7 763,70€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 94 2.021,00€ 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 116 2.204,00€ 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 234 4.118,40€ 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 430 4.558,00€ 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 1.595 15.152,50€ 227.339
Σύνολο
- 2.493 35.848,60€ 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 22 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.538.400.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
47.053.610,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.902.030,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
656.550,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
47.290,00kr. 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.660,00kr. 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.780,00kr. 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.300,00kr. 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.920,00kr. 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.700,00kr. 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.630,00kr. 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.460,00kr. 227.339
Σύνολο
- 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
129.368,40€ 1 129.368,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.267,80€ 1 4.267,80€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,40€ 9 2.766,60€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,80€ 36 4.600,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,10€ 40 4.364,00€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 511 10.986,50€ 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 623 11.837,00€ 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 1.374 24.182,40€ 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 2.759 29.245,40€ 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 9.318 88.521,00€ 227.339
Σύνολο
- 14.672 310.139,90€ 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
129.368,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.267,80€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,40€ 6 1.844,40€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,80€ 21 2.683,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,10€ 17 1.854,70€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 337 7.245,50€ 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 369 7.011,00€ 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 814 14.326,40€ 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 1.818 19.270,80€ 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 5.797 55.071,50€ 227.339
Σύνολο
- 9.179 109.308,10€ 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
129.368,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.267,80€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,40€ 6 1.844,40€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,80€ 14 1.789,20€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,10€ 17 1.854,70€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 257 5.525,50€ 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 282 5.358,00€ 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 605 10.648,00€ 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 1.309 13.875,40€ 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 4.768 45.296,00€ 227.339
Σύνολο
- 7.258 86.191,20€ 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
129.368,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.267,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,40€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,10€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 227.339
Σύνολο
- 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
129.368,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.267,80€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,40€ 3 922,20€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,80€ 4 511,20€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,10€ 4 436,40€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 54 1.161,00€ 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 58 1.102,00€ 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 133 2.340,80€ 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 261 2.766,60€ 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 915 8.692,50€ 227.339
Σύνολο
- 1.432 17.932,70€ 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
109.468.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.490.560,00kr. 1 6.490.560,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.416.170,00kr. 1 1.416.170,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
46.715,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.365,00kr. 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.395,00kr. 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.190,00kr. 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
235,00kr. 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
205,00kr. 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
190,00kr. 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
100,00kr. 227.339
Σύνολο
- 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 110.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
129.368,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.267,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,40€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,10€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 227.339
Σύνολο
- 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
46.184.520,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.523.605,00Ft 0 0,00Ft 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
109.740,00Ft 8 877.920,00Ft 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45.625,00Ft 46 2.098.750,00Ft 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38.950,00Ft 21 817.950,00Ft 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.675,00Ft 430 3.300.250,00Ft 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.785,00Ft 584 3.962.440,00Ft 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.285,00Ft 1.017 6.391.845,00Ft 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.785,00Ft 2.308 8.735.780,00Ft 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.390,00Ft 7.764 26.319.960,00Ft 227.339
Σύνολο
- 12.178 52.504.895,00Ft 358.128

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.794,10zł 14 165.117,40zł 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
607,60zł 60 36.456,00zł 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
518,70zł 46 23.860,20zł 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
102,30zł 697 71.303,10zł 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
90,40zł 917 82.896,80zł 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
83,70zł 1.863 155.933,10zł 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
50,40zł 3.670 184.968,00zł 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
45,20zł 12.186 550.807,20zł 227.339
Σύνολο
- 19.453 1.271.341,80zł 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
129.368,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.267,80€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,40€ 12 3.688,80€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,80€ 27 3.450,60€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,10€ 27 2.945,70€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 346 7.439,00€ 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 396 7.524,00€ 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 802 14.115,20€ 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 1.905 20.193,00€ 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 6.191 58.814,50€ 227.339
Σύνολο
- 9.706 118.170,80€ 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
129.368,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.267,80€ 1 4.267,80€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,40€ 4 1.229,60€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,80€ 12 1.533,60€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,10€ 16 1.745,60€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 204 4.386,00€ 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 229 4.351,00€ 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 459 8.078,40€ 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 991 10.504,60€ 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 3.465 32.917,50€ 227.339
Σύνολο
- 5.381 69.014,10€ 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 22 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
110.672.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.385.021,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.431.745,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
136.075,00kr. 1 136.075,00kr. 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.132,00kr. 24 243.168,00kr. 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.645,00kr. 45 209.025,00kr. 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.899,00kr. 33 128.667,00kr. 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
237,00kr. 635 150.495,00kr. 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
210,00kr. 801 168.210,00kr. 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
194,00kr. 1.645 319.130,00kr. 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
117,00kr. 3.467 405.639,00kr. 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
105,00kr. 11.407 1.197.735,00kr. 227.339
Σύνολο
- 18.058 2.958.144,00kr. 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 112.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
237.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.258.074,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.069.912,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
101.274,00Kc 0 0,00Kc 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.294,00Kc 6 43.764,00Kc 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.032,00Kc 17 51.544,00Kc 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.588,00Kc 14 36.232,00Kc 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
510,00Kc 217 110.670,00Kc 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
450,00Kc 280 126.000,00Kc 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
417,00Kc 599 249.783,00Kc 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
251,00Kc 1.140 286.140,00Kc 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
225,00Kc 4.336 975.600,00Kc 227.339
Σύνολο
- 6.609 1.879.733,00Kc 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 237.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.860,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
129.368,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.267,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,40€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
127,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,10€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 12.632
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 15.998
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 32.663
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 67.421
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 227.339
Σύνολο
- 358.128

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023
 • 6
 • 3
 • 8
 • 5
 • 4
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 71
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 825
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.674
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023
 • 3
 • 7
 • 9
 • 2
 • 3
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 25
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 364
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 3.777
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023
 • 8
 • 6
 • 8
 • 2
 • 0
 • 7
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 14
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 190
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.707
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 9.655
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023
 • Firenze
 • 69
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 4
Πόλη 5,00€ 477
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023
 • 1
 • 4
 • 6
 • 7
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 121
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023
 • Porsgrunn
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023
 • 3
 • 9
 • 7
 • 2
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 1.154,80€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 46
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 410
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 450

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.