Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 89η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
1 νικητής τζάκποτ
 • 6
 • 11
 • 26
 • 43
 • 49
 • 5
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
414.759
Ποσό
τζάκποτ
21.208.281€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.208.281,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.255,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.226,70€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.012,30€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
249,40€ 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
98,40€ 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,40€ 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 248.476
Σύνολο
- 414.759
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 11.672.858 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 89

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.208.281,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.255,60€ 5 2.231.278,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.226,70€ 4 452.906,80€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.012,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
249,40€ 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
98,40€ 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,40€ 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 248.476
Σύνολο
- 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
134.099.566,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.844.909,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
721.850,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.233,00kr. 1 19.233,00kr. 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.619,00kr. 26 42.094,00kr. 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
657,00kr. 53 34.821,00kr. 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
657,00kr. 41 26.937,00kr. 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
137,00kr. 837 114.669,00kr. 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
137,00kr. 1.100 150.700,00kr. 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
128,00kr. 2.250 288.000,00kr. 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
69,00kr. 4.413 304.497,00kr. 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 14.695 1.013.955,00kr. 248.476
Σύνολο
- 23.416 1.994.906,00kr. 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 126.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.208.281,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.255,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.226,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.012,30€ 0 0,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
249,40€ 1 249,40€ 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
98,40€ 5 492,00€ 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,40€ 8 787,20€ 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 141 2.580,30€ 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 124 2.269,20€ 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 314 5.369,40€ 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 644 5.924,80€ 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 2.059 18.942,80€ 248.476
Σύνολο
- 3.296 36.615,10€ 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.202.450.430,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
67.384.590,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
17.097.230,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
454.850,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
37.650,00kr. 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
14.850,00kr. 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.850,00kr. 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.760,00kr. 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.760,00kr. 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.580,00kr. 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.380,00kr. 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.380,00kr. 248.476
Σύνολο
- 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 3.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.208.281,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.255,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.226,70€ 1 113.226,70€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.012,30€ 0 0,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
249,40€ 16 3.990,40€ 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
98,40€ 46 4.526,40€ 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,40€ 26 2.558,40€ 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 613 11.217,90€ 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 662 12.114,60€ 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 1.446 24.726,60€ 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 3.218 29.605,60€ 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 10.086 92.791,20€ 248.476
Σύνολο
- 16.114 294.757,80€ 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.208.281,00€ 1 21.208.281,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.255,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.226,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.012,30€ 2 6.024,60€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
249,40€ 8 1.995,20€ 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
98,40€ 31 3.050,40€ 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,40€ 16 1.574,40€ 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 442 8.088,60€ 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 457 8.363,10€ 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 872 14.911,20€ 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 2.519 23.174,80€ 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 6.481 59.625,20€ 248.476
Σύνολο
- 10.829 21.335.088,50€ 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
159.789.954,50kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.362.232,05kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
853.086,08kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.695,63kn 0 0,00kn 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.879,06kn 9 16.911,54kn 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
741,38kn 27 20.017,26kn 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
741,38kn 7 5.189,66kn 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
137,88kn 464 63.976,32kn 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
137,88kn 449 61.908,12kn 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
128,84kn 737 94.955,08kn 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
69,32kn 2.587 179.330,84kn 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,32kn 5.572 386.251,04kn 248.476
Σύνολο
- 9.852 828.539,86kn 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 158.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.208.281,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.255,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.226,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.012,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
249,40€ 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
98,40€ 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,40€ 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 248.476
Σύνολο
- 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.208.281,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.255,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.226,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.012,30€ 0 0,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
249,40€ 2 498,80€ 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
98,40€ 6 590,40€ 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,40€ 8 787,20€ 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 66 1.207,80€ 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 79 1.445,70€ 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 198 3.385,80€ 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 352 3.238,40€ 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 1.146 10.543,20€ 248.476
Σύνολο
- 1.857 21.697,30€ 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
222.894.790,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.690.055,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.189.985,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.655,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.620,00kr. 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.030,00kr. 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.030,00kr. 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
190,00kr. 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
190,00kr. 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
175,00kr. 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
95,00kr. 248.476
Σύνολο
- 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 220.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.208.281,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.255,60€ 1 446.255,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.226,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.012,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
249,40€ 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
98,40€ 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,40€ 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 248.476
Σύνολο
- 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.208.281,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.255,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
42.346.785,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.126.600,00Ft 0 0,00Ft 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
93.275,00Ft 12 1.119.300,00Ft 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36.800,00Ft 37 1.361.600,00Ft 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.800,00Ft 19 699.200,00Ft 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.845,00Ft 444 3.039.180,00Ft 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.845,00Ft 455 3.114.475,00Ft 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.395,00Ft 974 6.228.730,00Ft 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.440,00Ft 2.476 8.517.440,00Ft 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.440,00Ft 6.413 22.060.720,00Ft 248.476
Σύνολο
- 10.830 46.140.645,00Ft 414.759

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
100.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
115.952,00zł 2 231.904,00zł 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.169,40zł 33 38.590,20zł 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
461,40zł 78 35.989,20zł 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
461,40zł 60 27.684,00zł 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
85,80zł 940 80.652,00zł 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
85,80zł 978 83.912,40zł 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
80,20zł 2.117 169.783,40zł 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
43,20zł 4.847 209.390,40zł 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
43,20zł 13.792 595.814,40zł 248.476
Σύνολο
- 22.847 1.473.720,00zł 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 100.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.208.281,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.255,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.226,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.012,30€ 1 3.012,30€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
249,40€ 8 1.995,20€ 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
98,40€ 33 3.247,20€ 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,40€ 16 1.574,40€ 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 466 8.527,80€ 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 555 10.156,50€ 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 953 16.296,30€ 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 2.469 22.714,80€ 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 7.709 70.922,80€ 248.476
Σύνολο
- 12.210 138.447,30€ 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.208.281,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.255,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.226,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.012,30€ 1 3.012,30€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
249,40€ 7 1.745,80€ 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
98,40€ 22 2.164,80€ 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,40€ 18 1.771,20€ 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 288 5.270,40€ 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 263 4.812,90€ 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 559 9.558,90€ 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 1.494 13.744,80€ 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 3.743 34.435,60€ 248.476
Σύνολο
- 6.395 76.516,70€ 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
234.843.537,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.941.477,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.253.781,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
81.075,00kr. 2 162.150,00kr. 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.649,00kr. 22 234.278,00kr. 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.649,00kr. 61 222.589,00kr. 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.210,00kr. 45 144.450,00kr. 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
202,00kr. 794 160.388,00kr. 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
202,00kr. 906 183.012,00kr. 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
189,00kr. 1.959 370.251,00kr. 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
101,00kr. 4.021 406.121,00kr. 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
101,00kr. 13.097 1.322.797,00kr. 248.476
Σύνολο
- 20.907 3.206.036,00kr. 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 232.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
509.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.790.460,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.737.821,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
72.837,00Kc 0 0,00Kc 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.030,00Kc 7 42.210,00Kc 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.379,00Kc 19 45.201,00Kc 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.379,00Kc 24 57.096,00Kc 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
442,00Kc 290 128.180,00Kc 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
442,00Kc 325 143.650,00Kc 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
413,00Kc 795 328.335,00Kc 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
222,00Kc 1.496 332.112,00Kc 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
222,00Kc 4.723 1.048.506,00Kc 248.476
Σύνολο
- 7.679 2.125.290,00Kc 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 509.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.208.281,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.255,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.226,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.012,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
249,40€ 468
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
98,40€ 1.309
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,40€ 943
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 16.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 17.633
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 36.854
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 92.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 248.476
Σύνολο
- 414.759

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
 • 8
 • 2
 • 3
 • 6
 • 5
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 81
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 794
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.761
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
 • 6
 • 3
 • 9
 • 5
 • 2
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 53
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 391
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 3.887
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
 • 8
 • 3
 • 0
 • 7
 • 2
 • 1
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 12
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 196
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.608
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 9.279
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
 • Singapore
 • 54
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 6
Πόλη 5,00€ 458
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
 • 4
 • 9
 • 5
 • 4
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 120
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
 • Bergen
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
 • 4
 • 0
 • 9
 • 1
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 45.514,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 46
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 552
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 592

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.