Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 38η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
1 νικητής τζάκποτ
 • 17
 • 21
 • 41
 • 48
 • 49
 • 4
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
898.036
Ποσό
τζάκποτ
44.648.076€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.648.075,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
342.227,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.943,20€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.490,20€ 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,30€ 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,90€ 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,10€ 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 523.603
Σύνολο
- 898.036
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 24.157.211 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 38

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.648.075,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
342.227,10€ 2 684.454,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.943,20€ 1 144.943,20€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.490,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,30€ 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,90€ 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,10€ 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 523.603
Σύνολο
- 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
283.371.544,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.181.727,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
924.042,00kr. 1 924.042,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.030,00kr. 5 175.150,00kr. 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.059,00kr. 70 144.130,00kr. 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
921,00kr. 124 114.204,00kr. 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
413,00kr. 194 80.122,00kr. 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 2.949 442.350,00kr. 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 3.124 468.600,00kr. 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
132,00kr. 5.453 719.796,00kr. 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
63,00kr. 16.163 1.018.269,00kr. 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 45.752 2.882.376,00kr. 523.603
Σύνολο
- 73.835 6.969.039,00kr. 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 279.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.648.075,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
342.227,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.943,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.490,20€ 1 5.490,20€ 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,30€ 5 1.591,50€ 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,90€ 14 1.958,60€ 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,10€ 17 1.021,70€ 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 244 4.880,00€ 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 275 5.500,00€ 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 434 7.681,80€ 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 1.515 12.877,50€ 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 4.100 34.850,00€ 523.603
Σύνολο
- 6.605 75.851,30€ 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
6.107.410.280,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
46.813.240,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.826.780,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
751.000,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
43.540,00kr. 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.130,00kr. 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.220,00kr. 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.730,00kr. 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.730,00kr. 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.420,00kr. 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.160,00kr. 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.160,00kr. 523.603
Σύνολο
- 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 6.000.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.648.075,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
342.227,10€ 1 342.227,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.943,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.490,20€ 1 5.490,20€ 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,30€ 36 11.458,80€ 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,90€ 53 7.414,70€ 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,10€ 74 4.447,40€ 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 1.096 21.920,00€ 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 1.131 22.620,00€ 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 2.084 36.886,80€ 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 6.153 52.300,50€ 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 16.869 143.386,50€ 523.603
Σύνολο
- 27.498 648.152,00€ 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.648.075,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
342.227,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.943,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.490,20€ 1 5.490,20€ 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,30€ 10 3.183,00€ 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,90€ 20 2.798,00€ 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,10€ 45 2.704,50€ 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 857 17.140,00€ 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 666 13.320,00€ 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 1.049 18.567,30€ 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 5.408 45.968,00€ 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 10.316 87.686,00€ 523.603
Σύνολο
- 18.372 196.857,00€ 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
330.191.272,73kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.530.913,14kn 1 2.530.913,14kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.071.915,84kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
40.602,33kn 0 0,00kn 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.353,96kn 6 14.123,76kn 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.034,62kn 9 9.311,58kn 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
444,46kn 46 20.445,16kn 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
147,91kn 641 94.810,31kn 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
147,91kn 445 65.819,95kn 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,90kn 713 93.331,70kn 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
62,86kn 4.670 293.556,20kn 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,86kn 8.273 520.040,78kn 523.603
Σύνολο
- 14.804 3.642.352,58kn 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 325.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.648.075,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
342.227,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.943,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.490,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,30€ 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,90€ 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,10€ 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 523.603
Σύνολο
- 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.648.075,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
342.227,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.943,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.490,20€ 0 0,00€ 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,30€ 0 0,00€ 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,90€ 9 1.259,10€ 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,10€ 8 480,80€ 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 133 2.660,00€ 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 103 2.060,00€ 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 172 3.044,40€ 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 696 5.916,00€ 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 1.517 12.894,50€ 523.603
Σύνολο
- 2.638 28.314,80€ 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
443.904.560,00kr. 1 443.904.560,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.402.520,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.441.065,00kr. 1 1.441.065,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
54.585,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.160,00kr. 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.390,00kr. 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
595,00kr. 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
195,00kr. 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
195,00kr. 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
175,00kr. 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 523.603
Σύνολο
- 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 436.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.648.075,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
342.227,10€ 1 342.227,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.943,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.490,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,30€ 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,90€ 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,10€ 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 523.603
Σύνολο
- 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.648.075,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
342.227,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
41.888.585,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.586.670,00Ft 1 1.586.670,00Ft 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
91.990,00Ft 23 2.115.770,00Ft 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
40.430,00Ft 21 849.030,00Ft 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.370,00Ft 54 937.980,00Ft 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.780,00Ft 1.029 5.947.620,00Ft 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.780,00Ft 811 4.687.580,00Ft 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.115,00Ft 1.479 7.565.085,00Ft 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.455,00Ft 6.269 15.390.395,00Ft 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.455,00Ft 12.205 29.963.275,00Ft 523.603
Σύνολο
- 21.892 69.043.405,00Ft 898.036

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
190.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.249.900,00zł 1 1.249.900,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.841,20zł 1 23.841,20zł 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.382,30zł 30 41.469,00zł 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
607,60zł 57 34.633,20zł 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
261,00zł 97 25.317,00zł 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
86,90zł 1.496 130.002,40zł 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
86,90zł 1.244 108.103,60zł 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
76,90zł 2.339 179.869,10zł 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
37,00zł 8.771 324.527,00zł 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
37,00zł 20.231 748.547,00zł 523.603
Σύνολο
- 34.267 2.866.209,50zł 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 190.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.648.075,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
342.227,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.943,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.490,20€ 0 0,00€ 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,30€ 10 3.183,00€ 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,90€ 13 1.818,70€ 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,10€ 29 1.742,90€ 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 553 11.060,00€ 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 516 10.320,00€ 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 852 15.080,40€ 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 3.320 28.220,00€ 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 7.650 65.025,00€ 523.603
Σύνολο
- 12.943 136.450,00€ 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.648.075,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
342.227,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.943,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.490,20€ 1 5.490,20€ 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,30€ 10 3.183,00€ 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,90€ 10 1.399,00€ 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,10€ 34 2.043,40€ 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 454 9.080,00€ 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 407 8.140,00€ 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 728 12.885,60€ 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 2.866 24.361,00€ 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 6.633 56.380,50€ 523.603
Σύνολο
- 11.143 122.962,70€ 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
478.622.907,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.238.903,00kr. 1 4.238.903,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.553.776,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
163.402,00kr. 2 326.804,00kr. 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.416,00kr. 38 509.808,00kr. 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.720,00kr. 55 424.600,00kr. 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.545,00kr. 110 279.950,00kr. 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
214,00kr. 1.766 377.924,00kr. 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
214,00kr. 1.478 316.292,00kr. 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
189,00kr. 2.662 503.118,00kr. 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
91,00kr. 9.690 881.790,00kr. 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
91,00kr. 24.346 2.215.486,00kr. 523.603
Σύνολο
- 40.148 10.074.675,00kr. 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 470.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.156.831.643,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.867.104,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.755.478,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
142.251,00Kc 0 0,00Kc 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.247,00Kc 27 222.669,00Kc 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.624,00Kc 43 155.832,00Kc 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.557,00Kc 74 115.218,00Kc 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
518,00Kc 1.030 533.540,00Kc 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
518,00Kc 971 502.978,00Kc 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
458,00Kc 1.727 790.966,00Kc 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
220,00Kc 5.997 1.319.340,00Kc 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
220,00Kc 14.877 3.272.940,00Kc 523.603
Σύνολο
- 24.746 6.913.483,00Kc 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.177.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
44.648.075,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
342.227,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.943,20€ 1 144.943,20€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.490,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 44
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,30€ 683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,90€ 1.208
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,10€ 2.408
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 40.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 33.319
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 58.647
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 237.826
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 523.603
Σύνολο
- 898.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 44.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
 • 9
 • 1
 • 4
 • 3
 • 0
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 91
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 954
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.681
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
 • 8
 • 0
 • 4
 • 9
 • 1
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 123
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.128
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 11.275
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
 • 3
 • 0
 • 1
 • 7
 • 8
 • 9
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 37
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 516
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.666
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 25.820
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
 • Monaco
 • 58
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 16
Πόλη 5,00€ 1.316
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
 • 5
 • 1
 • 5
 • 4
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 11
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 149
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
 • Fjell
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.