Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 5η κλήρωση Eurojackpot το 2012 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 20 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 20 Απριλίου 2012
μετακύλιση τζάκποτ
  • 10
  • 16
  • 30
  • 41
  • 45
  • 2
  • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
272.768
Ποσό
τζάκποτ
15.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
640.891,60€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.631,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.289,10€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
270,90€ 221
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,00€ 272
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,30€ 935
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,40€ 10.163
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ 14.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 12.395
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 79.453
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 155.150
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 20 Απριλίου 2015.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 5

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
640.891,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.631,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.289,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
270,90€ 221
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,00€ 272
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,30€ 935
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,40€ 10.163
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ 14.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 12.395
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 79.453
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 155.150
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 20 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 221
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 272
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 935
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 10.163
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 14.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 12.395
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 79.453
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 155.150
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
640.891,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.631,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.289,10€ - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
270,90€ - - 221
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,00€ - - 272
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,30€ - - 935
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,40€ - - 10.163
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ - - 14.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ - - 12.395
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ - - 79.453
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ - - 155.150
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
640.891,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.631,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.289,10€ - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
270,90€ - - 221
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,00€ - - 272
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,30€ - - 935
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,40€ - - 10.163
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ - - 14.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ - - 12.395
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ - - 79.453
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ - - 155.150
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Μαΐου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
640.891,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.631,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.289,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
270,90€ 221
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,00€ 272
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,30€ 935
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,70€ 10.163
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,40€ 14.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 12.395
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 79.453
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 155.150
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
640.891,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.631,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.289,10€ - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
270,90€ - - 221
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,00€ - - 272
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,30€ - - 935
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,40€ - - 10.163
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ - - 14.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ - - 12.395
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ - - 79.453
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ - - 155.150
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
640.891,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.631,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.289,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
270,90€ 221
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
139,00€ 272
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,30€ 935
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,40€ 10.163
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,70€ 14.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 12.395
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 79.453
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 155.150
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.