Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 12η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 20 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 9
 • 11
 • 13
 • 35
 • 38
 • 5
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
599.882
Ποσό
τζάκποτ
23.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
353.403,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.730,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.969,70€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,90€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,10€ 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,40€ 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,00€ 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,40€ 367.093
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 20 Μαρτίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 12

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
353.403,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.730,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.969,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,90€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,10€ 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,40€ 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,00€ 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,40€ 367.093
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Μαρτίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.252.978,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
795.188,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
18.961,00kr. 5 94.805,00kr. 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.342,00kr. 39 52.338,00kr. 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
693,00kr. 84 58.212,00kr. 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
262,00kr. 129 33.798,00kr. 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 2.013 211.365,00kr. 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
105,00kr. 2.114 221.970,00kr. 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,00kr. 3.523 369.915,00kr. 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
53,00kr. 10.193 540.229,00kr. 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
48,00kr. 30.659 1.471.632,00kr. 367.093
Σύνολο
- 48.759 3.054.264,00kr. -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
353.403,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.730,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.969,70€ - - 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,90€ - - 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,10€ - - 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,40€ - - 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,00€ - - 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ - - 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,40€ - - 367.093
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 367.093
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
353.403,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.730,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.969,70€ - - 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,90€ - - 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,10€ - - 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,40€ - - 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,00€ - - 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ - - 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,40€ - - 367.093
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
353.403,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.730,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.969,70€ - - 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,90€ - - 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,10€ - - 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,40€ - - 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,00€ - - 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ - - 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,40€ - - 367.093
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 367.093
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
353.403,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.730,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.969,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,90€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,10€ 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,40€ 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,00€ 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,40€ 367.093
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
353.403,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.730,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.969,70€ - - 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,90€ - - 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,10€ - - 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,40€ - - 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,00€ - - 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ - - 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,40€ - - 367.093
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 367.093
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
353.403,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.730,70€ 1 124.730,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.969,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,90€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,10€ 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,40€ 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,00€ 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,40€ 367.093
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
353.403,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
34.575.350,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
823.200,00Ft 1 823.200,00Ft 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
57.075,00Ft 13 741.975,00Ft 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
28.855,00Ft 37 1.067.635,00Ft 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.090,00Ft 89 898.010,00Ft 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.880,00Ft 1.273 4.939.240,00Ft 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.880,00Ft 1.128 4.376.640,00Ft 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.880,00Ft 1.560 6.052.800,00Ft 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.970,00Ft 5.878 11.579.660,00Ft 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.775,00Ft 14.928 26.497.200,00Ft 367.093
Σύνολο
- - - -

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
353.403,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.730,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.969,70€ - - 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,90€ - - 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,10€ - - 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,40€ - - 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,00€ - - 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ - - 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,40€ - - 367.093
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 367.093
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 367.093
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 24 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
353.403,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.730,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.969,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
205,90€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,10€ 838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,40€ 2.053
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 28.191
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,00€ 26.325
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 37.894
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 136.895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,40€ 367.093
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015
 • 2
 • 3
 • 7
 • 0
 • 0
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015
 • 9
 • 1
 • 7
 • 2
 • 0
 • 3
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 0,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 776,70€ 29
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 51,20€ 449
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,30€ 3.926
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 20.988
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015
 • 3
 • 5
 • 8
 • 2
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 9
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 85

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.