Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 3η κλήρωση Eurojackpot το 2017 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 23
 • 25
 • 35
 • 40
 • 5
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
679.198
Ποσό
τζάκποτ
18.642.362€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.642.361,88€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.022,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
163.534,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.771,70€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,50€ 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,80€ 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 407.246
Σύνολο
- 679.198
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 16.353.468 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 3

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.642.361,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.022,30€ 2 1.390.044,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
163.534,60€ 1 163.534,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.771,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,50€ 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,80€ 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 407.246
Σύνολο
- 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
113.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.430.797,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.042.563,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.699,00kr. 2 35.398,00kr. 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.658,00kr. 57 94.506,00kr. 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
863,00kr. 85 73.355,00kr. 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
292,00kr. 176 51.392,00kr. 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 2.308 276.960,00kr. 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,00kr. 2.490 298.800,00kr. 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
116,00kr. 4.266 494.856,00kr. 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
59,00kr. 12.534 739.506,00kr. 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 35.433 2.019.681,00kr. 407.246
Σύνολο
- 57.351 4.084.454,00kr. 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Απριλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 113.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.642.361,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.022,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
163.534,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.771,70€ 1 2.771,70€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,50€ 4 1.022,00€ 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,80€ 11 1.438,80€ 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 17 698,70€ 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 270 4.347,00€ 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 228 3.670,80€ 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 381 5.905,50€ 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 1.249 9.867,10€ 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 3.518 26.736,80€ 407.246
Σύνολο
- 5.679 56.458,40€ 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Απριλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.247.895.990,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
83.805.780,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.719.000,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
334.210,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
30.800,00kr. 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.770,00kr. 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.950,00kr. 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
1.940,00kr. 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.940,00kr. 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.860,00kr. 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
950,00kr. 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
910,00kr. 407.246
Σύνολο
- 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 2.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.642.361,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.022,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
163.534,60€ 1 163.534,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.771,70€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,50€ 26 6.643,00€ 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,80€ 34 4.447,20€ 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 88 3.616,80€ 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 1.165 18.756,50€ 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 1.250 20.125,00€ 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.892 29.326,00€ 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 5.677 44.848,30€ 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 15.469 117.564,40€ 407.246
Σύνολο
- 25.602 408.861,80€ 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.642.361,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.022,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
163.534,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.771,70€ 3 8.315,10€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,50€ 22 5.621,00€ 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,80€ 23 3.008,40€ 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 104 4.274,40€ 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 1.423 22.910,30€ 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 1.269 20.430,90€ 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.720 26.660,00€ 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 7.106 56.137,40€ 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 16.362 124.351,20€ 407.246
Σύνολο
- 28.032 271.708,70€ 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
136.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.234.331,10kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.231.606,87kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
20.874,14kn 2 41.748,28kn 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.924,21kn 15 28.863,15kn 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
985,08kn 22 21.671,76kn 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
309,53kn 64 19.809,92kn 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
121,25kn 995 120.643,75kn 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
121,25kn 830 100.637,50kn 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
116,73kn 1.054 123.033,42kn 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
59,50kn 4.792 285.124,00kn 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,24kn 10.730 614.185,20kn 407.246
Σύνολο
- 18.504 1.355.716,98kn 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Μαρτίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 136.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.642.361,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.022,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
163.534,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.771,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,50€ 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,80€ 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 407.246
Σύνολο
- 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.642.361,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.022,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
163.534,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.771,70€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,50€ 3 766,50€ 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,80€ 2 261,60€ 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 6 246,60€ 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 110 1.771,00€ 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 117 1.883,70€ 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 162 2.511,00€ 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 511 4.036,90€ 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 1.422 10.807,20€ 407.246
Σύνολο
- 2.333 22.284,50€ 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Μαρτίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
160.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.254.505,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.471.645,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.940,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.295,00kr. 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.175,00kr. 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
365,00kr. 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
140,00kr. 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 407.246
Σύνολο
- 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Απριλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 160.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.022,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
163.534,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.771,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,50€ 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,80€ 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 407.246
Σύνολο
- 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.642.361,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.022,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.871.455,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
777.460,00Ft 1 777.460,00Ft 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
71.670,00Ft 11 788.370,00Ft 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.690,00Ft 19 697.110,00Ft 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
11.530,00Ft 78 899.340,00Ft 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.515,00Ft 992 4.478.880,00Ft 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.515,00Ft 802 3.621.030,00Ft 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.350,00Ft 1.238 5.385.300,00Ft 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.215,00Ft 5.268 11.668.620,00Ft 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.130,00Ft 11.994 25.547.220,00Ft 407.246
Σύνολο
- 20.403 53.863.330,00Ft 679.198

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.642.361,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.022,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
163.534,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.771,70€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,50€ 9 2.299,50€ 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,80€ 15 1.962,00€ 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 30 1.233,00€ 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 559 8.999,90€ 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 495 7.969,50€ 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 787 12.198,50€ 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 3.077 24.308,30€ 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 7.009 53.268,40€ 407.246
Σύνολο
- 11.981 112.239,10€ 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.642.361,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.022,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
163.534,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.771,70€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,50€ 15 3.832,50€ 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,80€ 15 1.962,00€ 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 49 2.013,90€ 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 669 10.770,90€ 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 560 9.016,00€ 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 757 11.733,50€ 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 3.202 25.295,80€ 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 7.092 53.899,20€ 407.246
Σύνολο
- 12.359 118.523,80€ 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Απριλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
193.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.643.023,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.957.950,00kr. 1 1.957.950,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
171.283,00kr. 3 513.849,00kr. 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
20.254,00kr. 22 445.588,00kr. 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.412,00kr. 29 388.948,00kr. 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.899,00kr. 86 249.314,00kr. 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
153,00kr. 1.219 186.507,00kr. 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
153,00kr. 1.217 186.201,00kr. 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
148,00kr. 1.893 280.164,00kr. 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 6.308 473.100,00kr. 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 16.192 1.165.824,00kr. 407.246
Σύνολο
- 26.970 5.847.445,00kr. 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Απριλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 193.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
511.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
18.779.502,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.418.704,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
74.891,00Kc 0 0,00Kc 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.903,00Kc 17 117.351,00Kc 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.534,00Kc 20 70.680,00Kc 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.110,00Kc 39 43.290,00Kc 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
435,00Kc 538 234.030,00Kc 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
435,00Kc 569 247.515,00Kc 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
418,00Kc 931 389.158,00Kc 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
213,00Kc 2.940 626.220,00Kc 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
205,00Kc 8.249 1.691.045,00Kc 407.246
Σύνολο
- 13.303 3.419.289,00Kc 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 511.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.642.361,88€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.022,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
163.534,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.771,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,50€ 576
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,80€ 875
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 2.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 31.659
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 30.244
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 45.093
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 161.054
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 407.246
Σύνολο
- 679.198

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 84
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 807
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.352
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017
 • 6
 • 8
 • 4
 • 1
 • 7
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 56
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 654
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.442
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017
 • 2
 • 5
 • 8
 • 8
 • 5
 • 3
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 24
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 494
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.432
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.411
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017
 • Montreal
 • 25
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 15
Πόλη 5,00€ 1.529
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017
 • 7
 • 6
 • 9
 • 1
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 5
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 132
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017
 • Sula
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.