Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 101η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
μετακύλιση τζάκποτ
 • 4
 • 6
 • 17
 • 31
 • 45
 • 6
 • 12
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
482.173
Ποσό
τζάκποτ
68.066.664€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.066.663,56€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.174,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.528,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,80€ 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,40€ 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,70€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,90€ 317.150
Σύνολο
- 482.173
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 17.056.061 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 101

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.066.663,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.174,10€ 2 236.348,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.528,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,80€ 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,40€ 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,70€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,90€ 317.150
Σύνολο
- 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 67.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
424.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
753.389,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
54.396,00kr. 0 0,00kr. 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.017,00kr. 37 74.629,00kr. 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.262,00kr. 78 98.436,00kr. 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
761,00kr. 87 66.207,00kr. 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
228,00kr. 1.231 280.668,00kr. 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
167,00kr. 1.786 298.262,00kr. 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
126,00kr. 4.021 506.646,00kr. 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
119,00kr. 6.174 734.706,00kr. 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
81,00kr. 25.211 2.042.091,00kr. 317.150
Σύνολο
- 38.625 4.101.645,00kr. 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 424.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.066.663,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.174,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.528,00€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,80€ 4 1.247,20€ 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,40€ 8 1.547,20€ 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,70€ 8 917,60€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 94 2.932,80€ 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 141 3.144,30€ 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 383 6.472,70€ 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 502 7.981,80€ 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,90€ 2.123 23.140,70€ 317.150
Σύνολο
- 3.263 47.384,30€ 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 67.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.206.596.200,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
219.949.800,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
17.720.200,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.278.770,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
46.750,00kr. 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29.000,00kr. 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.190,00kr. 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.670,00kr. 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.340,00kr. 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.530,00kr. 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.380,00kr. 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.630,00kr. 317.150
Σύνολο
- 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.066.663,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.174,10€ 1 118.174,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.528,00€ 1 8.528,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,80€ 15 4.677,00€ 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,40€ 39 7.542,60€ 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,70€ 51 5.849,70€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 580 18.096,00€ 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 873 19.467,90€ 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 2.097 35.439,30€ 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 3.016 47.954,40€ 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,90€ 13.069 142.452,10€ 317.150
Σύνολο
- 19.742 408.181,10€ 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 67.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.066.663,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.174,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.528,00€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,80€ 13 4.053,40€ 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,40€ 18 3.481,20€ 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,70€ 27 3.096,90€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 264 8.236,80€ 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 409 9.120,70€ 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 958 16.190,20€ 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 1.306 20.765,40€ 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,90€ 6.164 67.187,60€ 317.150
Σύνολο
- 9.159 132.132,20€ 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 67.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
67.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.174,10€ 2 236.348,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.528,00€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,80€ 10 3.118,00€ 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,40€ 9 1.740,60€ 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,70€ 17 1.949,90€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 176 5.491,20€ 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 328 7.314,40€ 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 1.003 16.950,70€ 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 901 14.325,90€ 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,90€ 4.986 54.347,40€ 317.150
Σύνολο
- 7.432 341.586,30€ 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 67.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.066.663,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.174,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.528,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,80€ 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,40€ 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,70€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,90€ 317.150
Σύνολο
- 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 67.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.066.663,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.466.821,25€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.174,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.528,00€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,80€ 2 623,60€ 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,40€ 5 967,00€ 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,70€ 7 802,90€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 57 1.778,40€ 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 90 2.007,00€ 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 189 3.194,10€ 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 324 5.151,60€ 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,90€ 1.223 13.330,70€ 317.150
Σύνολο
- 1.897 27.855,30€ 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 67.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
767.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.343.105,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
96.920,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.540,00kr. 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.195,00kr. 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.300,00kr. 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
350,00kr. 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
250,00kr. 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
190,00kr. 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
180,00kr. 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
120,00kr. 317.150
Σύνολο
- 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 767.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.066.663,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.174,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.528,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,80€ 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,40€ 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,70€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,90€ 317.150
Σύνολο
- 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 67.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.066.663,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
41.183.675,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.972.010,00Ft 1 2.972.010,00Ft 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
108.660,00Ft 13 1.412.580,00Ft 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67.400,00Ft 21 1.415.400,00Ft 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
39.975,00Ft 23 919.425,00Ft 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10.875,00Ft 290 3.153.750,00Ft 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.770,00Ft 460 3.574.200,00Ft 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.890,00Ft 1.314 7.739.460,00Ft 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.540,00Ft 1.455 8.060.700,00Ft 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.800,00Ft 6.728 25.566.400,00Ft 317.150
Σύνολο
- 10.305 54.813.925,00Ft 482.173

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 67.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
290.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.121.440,30zł 1 1.121.440,30zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.349,20zł 28 37.777,60zł 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
836,90zł 64 53.561,60zł 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
496,30zł 61 30.274,30zł 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00zł 794 107.190,00zł 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
96,50zł 1.255 121.107,50zł 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
73,20zł 2.946 215.647,20zł 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
68,80zł 3.992 274.649,60zł 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
47,20zł 17.348 818.825,60zł 317.150
Σύνολο
- 26.489 2.780.473,70zł 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 290.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.066.663,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.174,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.528,00€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,80€ 5 1.559,00€ 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,40€ 19 3.674,60€ 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,70€ 25 2.867,50€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 266 8.299,20€ 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 459 10.235,70€ 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 1.251 21.141,90€ 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 1.508 23.977,20€ 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,90€ 6.929 75.526,10€ 317.150
Σύνολο
- 10.462 147.281,20€ 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 67.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.066.663,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.174,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.528,00€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,80€ 3 935,40€ 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,40€ 14 2.707,60€ 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,70€ 21 2.408,70€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 170 5.304,00€ 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 253 5.641,90€ 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 660 11.154,00€ 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 834 13.260,60€ 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,90€ 3.850 41.965,00€ 317.150
Σύνολο
- 5.805 83.377,20€ 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 67.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
755.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.323.549,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
218.469,00kr. 1 218.469,00kr. 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.703,00kr. 31 331.793,00kr. 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.892,00kr. 54 318.168,00kr. 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.333,00kr. 60 199.980,00kr. 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
349,00kr. 758 264.542,00kr. 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
249,00kr. 1.127 280.623,00kr. 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
189,00kr. 2.866 541.674,00kr. 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
178,00kr. 3.915 696.870,00kr. 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
122,00kr. 16.393 1.999.946,00kr. 317.150
Σύνολο
- 25.205 4.852.065,00kr. 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 755.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.640.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.899.401,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
209.234,00Kc 1 209.234,00Kc 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.650,00Kc 9 68.850,00Kc 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.745,00Kc 24 113.880,00Kc 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.814,00Kc 18 50.652,00Kc 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
765,00Kc 336 257.040,00Kc 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
547,00Kc 468 255.996,00Kc 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
414,00Kc 1.208 500.112,00Kc 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
390,00Kc 1.718 670.020,00Kc 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
267,00Kc 7.260 1.938.420,00Kc 317.150
Σύνολο
- 11.042 4.064.204,00Kc 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.640.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
68.066.663,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
118.174,10€ 1 118.174,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.528,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,80€ 547
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,40€ 970
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,70€ 1.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 13.900
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 21.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,90€ 54.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 72.360
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,90€ 317.150
Σύνολο
- 482.173

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 67.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
 • 9
 • 0
 • 6
 • 2
 • 4
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 91
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 828
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.895
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
 • 8
 • 4
 • 3
 • 9
 • 8
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 59
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 636
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.268
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
 • 2
 • 2
 • 2
 • 7
 • 6
 • 1
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 14
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 214
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.843
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 9.633
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
 • Bangkok
 • 70
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 4
Πόλη 5,00€ 444
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
 • 0
 • 7
 • 0
 • 2
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 15
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 147
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
 • Sel
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
 • 7
 • 7
 • 3
 • 0
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 14.778,90€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 69
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 559
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 407

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.