Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 54η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
1 νικητής τζάκποτ
 • 4
 • 13
 • 32
 • 39
 • 41
 • 6
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
610.452
Ποσό
τζάκποτ
16.818.418€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.818.418,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.211,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
153.098,70€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.411,40€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
154,30€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,20€ 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,70€ 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 392.428
Σύνολο
- 610.452
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 19 Αυγούστου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 18.940.050 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 54

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.818.418,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.211,00€ 4 1.628.844,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
153.098,70€ 2 306.197,40€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.411,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
154,30€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,20€ 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,70€ 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 392.428
Σύνολο
- 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Αυγούστου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
107.000.000,00kr. 1 107.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.596.000,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
976.034,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
34.527,00kr. 3 103.581,00kr. 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.870,00kr. 46 86.020,00kr. 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.013,00kr. 103 104.339,00kr. 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
828,00kr. 76 62.928,00kr. 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
177,00kr. 1.422 251.694,00kr. 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
152,00kr. 1.996 303.392,00kr. 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
139,00kr. 4.151 576.989,00kr. 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,00kr. 7.543 633.612,00kr. 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 27.791 2.000.952,00kr. 392.428
Σύνολο
- 43.132 111.123.507,00kr. 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 107.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.818.418,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.211,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
153.098,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.411,40€ 1 5.411,40€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 5 1.443,50€ 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
154,30€ 7 1.080,10€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,20€ 9 1.126,80€ 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,70€ 147 3.483,90€ 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 167 3.390,10€ 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 427 7.942,20€ 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 736 8.316,80€ 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 2.777 26.936,90€ 392.428
Σύνολο
- 4.276 59.131,70€ 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.361.810.430,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
57.184.640,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
21.499.650,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
759.920,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
40.540,00kr. 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.660,00kr. 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.580,00kr. 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.320,00kr. 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.850,00kr. 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.610,00kr. 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.580,00kr. 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.360,00kr. 392.428
Σύνολο
- 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 2.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.818.418,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.211,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
153.098,70€ 1 153.098,70€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.411,40€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 15 4.330,50€ 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
154,30€ 39 6.017,70€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,20€ 45 5.634,00€ 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,70€ 644 15.262,80€ 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 785 15.935,50€ 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 1.784 33.182,40€ 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 3.491 39.448,30€ 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 11.817 114.624,90€ 392.428
Σύνολο
- 18.621 387.534,80€ 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.818.418,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.211,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
153.098,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.411,40€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 13 3.753,10€ 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
154,30€ 30 4.629,00€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,20€ 18 2.253,60€ 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,70€ 348 8.247,60€ 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 396 8.038,80€ 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 837 15.568,20€ 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 2.062 23.300,60€ 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 6.545 63.486,50€ 392.428
Σύνολο
- 10.249 129.277,40€ 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
126.222.916,65kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.056.135,25kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.149.012,02kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
40.612,78kn 0 0,00kn 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.166,71kn 9 19.500,39kn 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.158,03kn 22 25.476,66kn 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
939,63kn 14 13.154,82kn 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
177,87kn 375 66.701,25kn 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
152,35kn 401 61.092,35kn 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
139,59kn 736 102.738,24kn 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,81kn 2.203 186.836,43kn 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,80kn 6.600 480.480,00kn 392.428
Σύνολο
- 10.360 955.980,14kn 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 135.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.818.418,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.211,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
153.098,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.411,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
154,30€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,20€ 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,70€ 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 392.428
Σύνολο
- 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.818.418,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.211,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
153.098,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.411,40€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 1 288,70€ 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
154,30€ 4 617,20€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,20€ 4 500,80€ 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,70€ 55 1.303,50€ 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 64 1.299,20€ 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 154 2.864,40€ 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 284 3.209,20€ 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 1.043 10.117,10€ 392.428
Σύνολο
- 1.609 20.200,10€ 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
165.523.505,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.007.685,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.506.765,00kr. 2 3.013.530,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
53.255,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.840,00kr. 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.515,00kr. 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.230,00kr. 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
230,00kr. 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
195,00kr. 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
180,00kr. 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
95,00kr. 392.428
Σύνολο
- 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 177.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.818.418,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.211,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
153.098,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.411,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
154,30€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,20€ 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,70€ 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 392.428
Σύνολο
- 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.818.418,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.211,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.656.235,00Ft 1 54.656.235,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.931.870,00Ft 0 0,00Ft 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
103.065,00Ft 32 3.298.080,00Ft 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55.085,00Ft 27 1.487.295,00Ft 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
44.695,00Ft 58 2.592.310,00Ft 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.460,00Ft 470 3.976.200,00Ft 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.245,00Ft 777 5.629.365,00Ft 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.640,00Ft 1.687 11.201.680,00Ft 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
4.035,00Ft 2.503 10.099.605,00Ft 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.465,00Ft 10.121 35.069.265,00Ft 392.428
Σύνολο
- 15.676 128.010.035,00Ft 610.452

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
80.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.189,70zł 29 266.501,30zł 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
729,00zł 49 35.721,00zł 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
591,50zł 49 28.983,50zł 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
112,00zł 819 91.728,00zł 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
95,90zł 1.018 97.626,20zł 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
87,90zł 2.352 206.740,80zł 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
53,40zł 4.275 228.285,00zł 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
45,90zł 16.777 770.064,30zł 392.428
Σύνολο
- 25.368 1.725.650,10zł 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Αυγούστου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 80.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.818.418,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.211,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
153.098,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.411,40€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 12 3.464,40€ 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
154,30€ 25 3.857,50€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,20€ 28 3.505,60€ 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,70€ 386 9.148,20€ 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 559 11.347,70€ 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 1.124 20.906,40€ 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 2.026 22.893,80€ 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 7.635 74.059,50€ 392.428
Σύνολο
- 11.795 149.183,10€ 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.818.418,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.211,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
153.098,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.411,40€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 3 866,10€ 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
154,30€ 11 1.697,30€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,20€ 12 1.502,40€ 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,70€ 226 5.356,20€ 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 264 5.359,20€ 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 654 12.164,40€ 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 1.264 14.283,20€ 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 4.484 43.494,80€ 392.428
Σύνολο
- 6.918 84.723,60€ 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
178.910.967,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.331.829,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.628.633,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
177.491,00kr. 3 532.473,00kr. 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
14.208,00kr. 42 596.736,00kr. 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.503,00kr. 109 599.827,00kr. 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.115,00kr. 68 347.820,00kr. 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
252,00kr. 1.444 363.888,00kr. 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
215,00kr. 1.887 405.705,00kr. 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
197,00kr. 3.538 696.986,00kr. 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 8.235 988.200,00kr. 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
103,00kr. 26.673 2.747.319,00kr. 392.428
Σύνολο
- 41.999 7.278.954,00kr. 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 190.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
442.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.027.570,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.770.055,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
133.255,00Kc 0 0,00Kc 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.109,00Kc 15 106.635,00Kc 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.799,00Kc 25 94.975,00Kc 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.083,00Kc 22 67.826,00Kc 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
583,00Kc 315 183.645,00Kc 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
499,00Kc 486 242.514,00Kc 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
458,00Kc 1.116 511.128,00Kc 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
278,00Kc 1.815 504.570,00Kc 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
238,00Kc 6.966 1.657.908,00Kc 392.428
Σύνολο
- 10.760 3.369.201,00Kc 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 442.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
16.818.418,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.211,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
153.098,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.411,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 656
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
154,30€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,20€ 1.210
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,70€ 20.342
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 26.463
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,60€ 54.884
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 113.080
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 392.428
Σύνολο
- 610.452

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
 • 1
 • 2
 • 0
 • 2
 • 0
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 105
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 996
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.637
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
 • 0
 • 2
 • 1
 • 6
 • 9
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 45
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 601
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.887
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
 • 4
 • 7
 • 3
 • 8
 • 3
 • 3
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 25
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 394
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.401
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 18.219
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
 • Buenos Aires
 • 86
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 3
Πόλη 5,00€ 815
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
 • 9
 • 1
 • 8
 • 5
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 17
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 185
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
 • Hamarøy
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
 • 0
 • 0
 • 8
 • 1
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 31.438,80€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 51
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 522
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 440

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.