Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 11η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 11
 • 19
 • 34
 • 37
 • 8
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
917.601
Ποσό
τζάκποτ
12.191.023€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.191.023,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.465,50€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.152,40€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.975,60€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,70€ 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,40€ 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,20€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 619.857
Σύνολο
- 917.601
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 19 Μαρτίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 22.707.310 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 11

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.191.023,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.465,50€ 8 1.403.724,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.152,40€ 7 596.066,80€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.975,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,70€ 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,40€ 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,20€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 619.857
Σύνολο
- 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.118.622,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
542.876,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.124,00kr. 5 190.620,00kr. 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.124,00kr. 68 76.432,00kr. 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
561,00kr. 95 53.295,00kr. 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
490,00kr. 149 73.010,00kr. 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
194,00kr. 2.284 443.096,00kr. 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
109,00kr. 2.804 305.636,00kr. 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
93,00kr. 4.843 450.399,00kr. 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
93,00kr. 12.031 1.118.883,00kr. 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,00kr. 40.047 2.042.397,00kr. 619.857
Σύνολο
- 62.326 4.753.768,00kr. 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.191.023,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.465,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.152,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.975,60€ 0 0,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,70€ 4 686,80€ 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,40€ 20 1.668,00€ 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,20€ 20 1.444,00€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 257 6.656,30€ 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 350 5.110,00€ 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 666 8.325,00€ 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 1.300 16.250,00€ 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 5.162 35.617,80€ 619.857
Σύνολο
- 7.779 75.757,90€ 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.834.748.960,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
26.407.550,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.815.430,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
899.320,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
25.840,00kr. 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
12.550,00kr. 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.860,00kr. 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.890,00kr. 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.190,00kr. 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.880,00kr. 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.880,00kr. 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.030,00kr. 619.857
Σύνολο
- 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.191.023,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.465,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.152,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.975,60€ 1 5.975,60€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,70€ 23 3.949,10€ 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,40€ 57 4.753,80€ 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,20€ 67 4.837,40€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 946 24.501,40€ 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 1.116 16.293,60€ 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 2.037 25.462,50€ 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 4.848 60.600,00€ 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 16.824 116.085,60€ 619.857
Σύνολο
- 25.919 262.459,00€ 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.191.023,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.465,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.152,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.975,60€ 1 5.975,60€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,70€ 30 5.151,00€ 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,40€ 38 3.169,20€ 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,20€ 39 2.815,80€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 580 15.022,00€ 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 1.069 15.607,40€ 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 1.639 20.487,50€ 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 2.900 36.250,00€ 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 13.318 91.894,20€ 619.857
Σύνολο
- 19.614 196.372,70€ 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
75.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.328.788,12kn 0 0,00kn 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
644.853,25kn 0 0,00kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
45.252,81kn 1 45.252,81kn 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.300,27kn 41 53.311,07kn 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
631,58kn 52 32.842,16kn 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
546,77kn 30 16.403,10kn 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
196,14kn 463 90.812,82kn 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
110,56kn 1.238 136.873,28kn 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
94,66kn 1.833 173.511,78kn 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
94,66kn 2.160 204.465,60kn 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
52,25kn 15.013 784.429,25kn 619.857
Σύνολο
- 20.831 1.537.901,87kn 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.191.023,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.465,50€ 1 175.465,50€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.152,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.975,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,70€ 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,40€ 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,20€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 619.857
Σύνολο
- 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.191.023,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.465,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.152,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.975,60€ 2 11.951,20€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,70€ 1 171,70€ 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,40€ 6 500,40€ 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,20€ 8 577,60€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 112 2.900,80€ 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 170 2.482,00€ 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 299 3.737,50€ 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 598 7.475,00€ 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 2.305 15.904,50€ 619.857
Σύνολο
- 3.501 45.700,70€ 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
100.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.060,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
868.705,00kr. 1 868.705,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
60.960,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.750,00kr. 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
850,00kr. 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
735,00kr. 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
260,00kr. 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,00kr. 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 619.857
Σύνολο
- 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 100.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.191.023,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.465,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.152,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.975,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,70€ 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,40€ 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,20€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 619.857
Σύνολο
- 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.191.023,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.465,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.504.225,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.930.120,00Ft 1 1.930.120,00Ft 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
55.460,00Ft 41 2.273.860,00Ft 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
26.940,00Ft 49 1.320.060,00Ft 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
23.320,00Ft 44 1.026.080,00Ft 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.365,00Ft 591 4.943.715,00Ft 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.715,00Ft 1.526 7.195.090,00Ft 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.040,00Ft 2.165 8.746.600,00Ft 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
4.040,00Ft 3.005 12.140.200,00Ft 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.230,00Ft 18.164 40.505.720,00Ft 619.857
Σύνολο
- 25.586 80.081.445,00Ft 917.601

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
182.063,00zł 2 364.126,00zł 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
793,70zł 40 31.748,00zł 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
385,50zł 73 28.141,50zł 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
333,80zł 84 28.039,20zł 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
119,80zł 1.013 121.357,40zł 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
67,50zł 1.703 114.952,50zł 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
57,80zł 2.824 163.227,20zł 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,80zł 5.399 312.062,20zł 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
31,90zł 23.022 734.401,80zł 619.857
Σύνολο
- 34.160 1.898.055,80zł 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.191.023,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.465,50€ 1 175.465,50€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.152,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.975,60€ 0 0,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,70€ 21 3.605,70€ 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,40€ 49 4.086,60€ 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,20€ 42 3.032,40€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 569 14.737,10€ 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 1.023 14.935,80€ 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 1.873 23.412,50€ 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 2.763 34.537,50€ 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 13.025 89.872,50€ 619.857
Σύνολο
- 19.366 363.685,60€ 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 23 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.191.023,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.465,50€ 1 175.465,50€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.152,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.975,60€ 1 5.975,60€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,70€ 22 3.777,40€ 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,40€ 22 1.834,80€ 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,20€ 20 1.444,00€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 361 9.349,90€ 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 609 8.891,40€ 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 983 12.287,50€ 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 1.850 23.125,00€ 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 8.087 55.800,30€ 619.857
Σύνολο
- 11.956 297.951,40€ 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
101.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.783.870,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
865.701,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
231.022,00kr. 2 462.044,00kr. 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.003,00kr. 55 715.165,00kr. 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.971,00kr. 91 634.361,00kr. 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.774,00kr. 112 422.688,00kr. 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
263,00kr. 1.720 452.360,00kr. 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
148,00kr. 2.469 365.412,00kr. 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
127,00kr. 4.199 533.273,00kr. 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
127,00kr. 8.978 1.140.206,00kr. 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 35.050 2.453.500,00kr. 619.857
Σύνολο
- 52.676 7.179.009,00kr. 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 101.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
262.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.584.913,00Kc 0 0,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.225.032,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
156.142,00Kc 1 156.142,00Kc 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.486,00Kc 26 116.636,00Kc 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.179,00Kc 28 61.012,00Kc 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.886,00Kc 37 69.782,00Kc 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
676,00Kc 588 397.488,00Kc 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
381,00Kc 1.010 384.810,00Kc 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
326,00Kc 1.661 541.486,00Kc 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
326,00Kc 3.215 1.048.090,00Kc 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
180,00Kc 12.619 2.271.420,00Kc 619.857
Σύνολο
- 19.185 5.046.866,00Kc 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 23 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 262.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.191.023,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.465,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.152,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.975,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
171,70€ 1.190
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,40€ 1.905
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,20€ 1.885
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,90€ 27.176
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 46.642
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,50€ 78.351
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 140.538
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 619.857
Σύνολο
- 917.601

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
 • 8
 • 5
 • 2
 • 0
 • 2
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 20
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 117
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.261
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 12.005
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
 • 6
 • 5
 • 9
 • 3
 • 0
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 86
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 795
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.881
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
 • 3
 • 4
 • 7
 • 5
 • 7
 • 2
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 32
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 491
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.269
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.992
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
 • Buenos Aires
 • 30
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 11
Πόλη 5,00€ 1.023
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
 • 7
 • 8
 • 0
 • 0
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 21
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 188
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
 • Bergen
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.