Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 80η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
μετακύλιση τζάκποτ
 • 13
 • 14
 • 25
 • 28
 • 42
 • 11
 • 12
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
469.943
Ποσό
τζάκποτ
26.100.767€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.100.767,48€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.411,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.244,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.252,70€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
491,00€ 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
261,40€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,50€ 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,20€ 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 283.926
Σύνολο
- 469.943
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 20.818.743 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 80

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.100.767,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.411,90€ 1 1.790.411,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.244,10€ 3 432.732,30€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.252,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
491,00€ 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
261,40€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,50€ 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,20€ 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 283.926
Σύνολο
- 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
158.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.320.312,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
919.586,00kr. 3 2.758.758,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
59.015,00kr. 3 177.045,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.160,00kr. 52 164.320,00kr. 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.696,00kr. 87 147.552,00kr. 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
645,00kr. 126 81.270,00kr. 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
298,00kr. 1.340 399.320,00kr. 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
216,00kr. 1.946 420.336,00kr. 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
126,00kr. 5.200 655.200,00kr. 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
126,00kr. 7.167 903.042,00kr. 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
111,00kr. 28.019 3.110.109,00kr. 283.926
Σύνολο
- 43.943 8.816.952,00kr. 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 158.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.100.767,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.411,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.244,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.252,70€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
491,00€ 2 982,00€ 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
261,40€ 10 2.614,00€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,50€ 12 1.158,00€ 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 111 4.673,10€ 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,20€ 165 4.818,00€ 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 540 9.072,00€ 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 589 9.895,20€ 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 2.428 35.934,40€ 283.926
Σύνολο
- 3.857 69.146,70€ 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.873.353.800,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
265.697.120,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
21.405.820,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.373.100,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
72.860,00kr. 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38.790,00kr. 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.320,00kr. 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.240,00kr. 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.330,00kr. 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.490,00kr. 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.490,00kr. 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.190,00kr. 283.926
Σύνολο
- 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 3.800.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.100.767,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.411,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.244,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.252,70€ 1 9.252,70€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
491,00€ 19 9.329,00€ 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
261,40€ 44 11.501,60€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,50€ 61 5.886,50€ 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 555 23.365,50€ 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,20€ 854 24.936,80€ 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 2.521 42.352,80€ 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 2.752 46.233,60€ 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 11.356 168.068,80€ 283.926
Σύνολο
- 18.163 340.927,30€ 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.100.767,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.411,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.244,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.252,70€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
491,00€ 9 4.419,00€ 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
261,40€ 14 3.659,60€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,50€ 31 2.991,50€ 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 233 9.809,30€ 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,20€ 355 10.366,00€ 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 1.287 21.621,60€ 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 1.295 21.756,00€ 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 5.202 76.989,60€ 283.926
Σύνολο
- 8.426 151.612,60€ 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
196.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.510.870,73kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.088.500,02kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
69.823,06kn 1 69.823,06kn 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.705,20kn 5 18.526,00kn 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.972,59kn 12 23.671,08kn 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
728,21kn 27 19.661,67kn 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
317,70kn 154 48.925,80kn 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
220,35kn 297 65.443,95kn 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
126,78kn 1.539 195.114,42kn 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
126,78kn 818 103.706,04kn 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
111,68kn 4.345 485.249,60kn 283.926
Σύνολο
- 7.198 1.030.121,62kn 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 196.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.100.767,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.411,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.244,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.252,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
491,00€ 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
261,40€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,50€ 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,20€ 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 283.926
Σύνολο
- 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.100.767,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.411,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.244,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.252,70€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
491,00€ 4 1.964,00€ 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
261,40€ 1 261,40€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,50€ 7 675,50€ 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 65 2.736,50€ 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,20€ 93 2.715,60€ 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 246 4.132,80€ 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 284 4.771,20€ 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 1.117 16.531,60€ 283.926
Σύνολο
- 1.817 33.788,60€ 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
269.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
18.774.255,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.512.540,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
97.020,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.145,00kr. 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.740,00kr. 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.010,00kr. 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
440,00kr. 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
305,00kr. 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
175,00kr. 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
175,00kr. 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 283.926
Σύνολο
- 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 269.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.100.767,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.411,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.244,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.252,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
491,00€ 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
261,40€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,50€ 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,20€ 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 283.926
Σύνολο
- 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.100.767,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.411,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.947.295,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.460.510,00Ft 0 0,00Ft 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183.635,00Ft 6 1.101.810,00Ft 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
97.765,00Ft 14 1.368.710,00Ft 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.090,00Ft 39 1.407.510,00Ft 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15.745,00Ft 292 4.597.540,00Ft 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
10.920,00Ft 427 4.662.840,00Ft 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.285,00Ft 1.923 12.086.055,00Ft 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6.285,00Ft 1.318 8.283.630,00Ft 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
5.535,00Ft 5.902 32.667.570,00Ft 283.926
Σύνολο
- 9.921 66.175.665,00Ft 469.943

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 17 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
131.716,80zł 3 395.150,40zł 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.309,70zł 19 43.884,30zł 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.229,60zł 51 62.709,60zł 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
454,00zł 74 33.596,00zł 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
198,10zł 695 137.679,50zł 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
137,40zł 1.064 146.193,60zł 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
79,10zł 3.301 261.109,10zł 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
79,10zł 3.593 284.206,30zł 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,70zł 14.439 1.006.398,30zł 283.926
Σύνολο
- 23.239 2.370.927,10zł 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.100.767,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.411,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.244,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.252,70€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
491,00€ 8 3.928,00€ 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
261,40€ 11 2.875,40€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,50€ 19 1.833,50€ 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 256 10.777,60€ 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,20€ 391 11.417,20€ 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 1.277 21.453,60€ 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 1.221 20.512,80€ 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 5.691 84.226,80€ 283.926
Σύνολο
- 8.874 157.024,90€ 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.100.767,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.411,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.244,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.252,70€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
491,00€ 4 1.964,00€ 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
261,40€ 18 4.705,20€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,50€ 15 1.447,50€ 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 172 7.241,20€ 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,20€ 258 7.533,60€ 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 945 15.876,00€ 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 883 14.834,40€ 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 3.803 56.284,40€ 283.926
Σύνολο
- 6.098 109.886,30€ 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
281.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
19.716.732,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.588.473,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
263.529,00kr. 2 527.058,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
24.828,00kr. 20 496.560,00kr. 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.078,00kr. 38 458.964,00kr. 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.970,00kr. 112 332.640,00kr. 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
463,00kr. 656 303.728,00kr. 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
321,00kr. 1.105 354.705,00kr. 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
185,00kr. 5.430 1.004.550,00kr. 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
185,00kr. 3.685 681.725,00kr. 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
162,00kr. 15.691 2.541.942,00kr. 283.926
Σύνολο
- 26.739 6.701.872,00kr. 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 281.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
632.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
43.596.529,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.512.343,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
225.303,00Kc 0 0,00Kc 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.955,00Kc 10 119.550,00Kc 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.365,00Kc 19 120.935,00Kc 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.349,00Kc 30 70.470,00Kc 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
1.025,00Kc 290 297.250,00Kc 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
711,00Kc 399 283.689,00Kc 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
409,00Kc 1.275 521.475,00Kc 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
409,00Kc 1.389 568.101,00Kc 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
360,00Kc 5.591 2.012.760,00Kc 283.926
Σύνολο
- 9.003 3.994.230,00Kc 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 632.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
26.100.767,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.790.411,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.244,10€ 1 144.244,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.252,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
491,00€ 424
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
261,40€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,50€ 1.725
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 12.601
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,20€ 20.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 83.335
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 66.766
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 283.926
Σύνολο
- 469.943

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 26.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
 • 2
 • 1
 • 8
 • 4
 • 4
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 85
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 847
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.632
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
 • 7
 • 9
 • 1
 • 8
 • 9
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 72
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 591
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.093
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
 • 3
 • 8
 • 1
 • 9
 • 9
 • 8
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 18
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 376
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.466
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 18.891
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
 • Vilna
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 9
Πόλη 5,00€ 800
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
 • 2
 • 6
 • 8
 • 8
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 23
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 196
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
 • Luster
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
 • 6
 • 4
 • 7
 • 6
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 12.084,40€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 64
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 588
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 667

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.