Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 33η κλήρωση Eurojackpot το 2017 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017
1 νικητής τζάκποτ
 • 1
 • 4
 • 20
 • 32
 • 34
 • 3
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
742.750
Ποσό
τζάκποτ
47.357.065€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.357.065,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.861,50€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
195.699,50€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.773,10€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
144,00€ 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,90€ 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 445.853
Σύνολο
- 742.750
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 18 Αυγούστου 2020.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 19.569.957 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 33

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.357.065,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.861,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
195.699,50€ 1 195.699,50€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.773,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
144,00€ 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,90€ 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 445.853
Σύνολο
- 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 46.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
299.337.171,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.651.147,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.247.614,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.458,00kr. 3 91.374,00kr. 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.870,00kr. 65 121.550,00kr. 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
948,00kr. 92 87.216,00kr. 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
411,00kr. 192 78.912,00kr. 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
147,00kr. 2.573 378.231,00kr. 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
147,00kr. 2.752 404.544,00kr. 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,00kr. 4.813 625.690,00kr. 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
62,00kr. 13.895 861.490,00kr. 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,00kr. 40.615 2.518.130,00kr. 445.853
Σύνολο
- 65.000 5.167.137,00kr. 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 290.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.357.065,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.861,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
195.699,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.773,10€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 6 1.732,20€ 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
144,00€ 10 1.440,00€ 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,90€ 14 838,60€ 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 226 4.452,20€ 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 235 4.629,50€ 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 421 7.325,40€ 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 1.184 9.827,20€ 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 3.382 28.070,60€ 445.853
Σύνολο
- 5.478 58.315,70€ 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 46.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.877.958.900,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
51.616.720,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.290.220,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
592.430,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
35.830,00kr. 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.870,00kr. 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.430,00kr. 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.440,00kr. 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.440,00kr. 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.150,00kr. 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.030,00kr. 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.030,00kr. 445.853
Σύνολο
- 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.700.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.357.065,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.861,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
195.699,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.773,10€ 2 9.546,20€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 23 6.640,10€ 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
144,00€ 38 5.472,00€ 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,90€ 79 4.732,10€ 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 1.113 21.926,10€ 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 1.123 22.123,10€ 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 1.986 34.556,40€ 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 5.761 47.816,30€ 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 16.546 137.331,80€ 445.853
Σύνολο
- 26.671 290.144,10€ 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 46.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.357.065,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.861,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
195.699,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.773,10€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 12 3.464,40€ 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
144,00€ 21 3.024,00€ 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,90€ 43 2.575,70€ 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 848 16.705,60€ 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 644 12.686,80€ 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 1.234 21.471,60€ 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 4.891 40.595,30€ 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 11.424 94.819,20€ 445.853
Σύνολο
- 19.117 195.342,60€ 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 46.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
349.793.868,07kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.071.681,12kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.445.496,78kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.255,59kn 0 0,00kn 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.132,43kn 6 12.794,58kn 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.063,63kn 9 9.572,67kn 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
442,44kn 26 11.503,44kn 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
145,51kn 447 65.042,97kn 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,51kn 349 50.782,99kn 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
128,52kn 670 86.108,40kn 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
61,31kn 2.810 172.281,10kn 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,31kn 6.571 402.868,01kn 445.853
Σύνολο
- 10.888 810.954,16kn 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 340.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.357.065,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.861,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
195.699,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.773,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
144,00€ 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,90€ 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 445.853
Σύνολο
- 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 46.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.357.065,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.861,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
195.699,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.773,10€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 3 866,10€ 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
144,00€ 3 432,00€ 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,90€ 6 359,40€ 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 115 2.265,50€ 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 110 2.167,00€ 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 240 4.176,00€ 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 622 5.162,60€ 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 1.607 13.338,10€ 445.853
Σύνολο
- 2.706 28.766,70€ 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 46.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
441.287.335,00kr. 1 441.287.335,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.875.120,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.823.585,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
44.475,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.690,00kr. 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.340,00kr. 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
555,00kr. 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
180,00kr. 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
180,00kr. 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
160,00kr. 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 445.853
Σύνολο
- 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 432.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.357.065,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.861,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
195.699,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.773,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
144,00€ 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,90€ 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 445.853
Σύνολο
- 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 46.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.357.065,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.862,00€ 2 831.724,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.893.710,00Ft 1 54.893.710,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.338.855,00Ft 0 0,00Ft 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
80.980,00Ft 31 2.510.380,00Ft 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
40.390,00Ft 28 1.130.920,00Ft 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.800,00Ft 44 739.200,00Ft 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.525,00Ft 698 3.856.450,00Ft 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.525,00Ft 658 3.635.450,00Ft 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.880,00Ft 1.175 5.734.000,00Ft 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.330,00Ft 4.197 9.779.010,00Ft 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.330,00Ft 10.522 24.516.260,00Ft 445.853
Σύνολο
- 17.356 107.627.104,00Ft 742.750

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 46.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.357.065,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.861,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
195.699,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.773,10€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 16 4.619,20€ 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
144,00€ 15 2.160,00€ 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,90€ 29 1.737,10€ 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 529 10.421,30€ 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 410 8.077,00€ 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 715 12.441,00€ 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 3.060 25.398,00€ 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 6.357 52.763,10€ 445.853
Σύνολο
- 11.131 117.616,70€ 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 46.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.357.065,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.861,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
195.699,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.773,10€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 16 4.619,20€ 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
144,00€ 15 2.160,00€ 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,90€ 34 2.036,60€ 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 458 9.022,60€ 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 361 7.111,70€ 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 656 11.414,40€ 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 2.909 24.144,70€ 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 6.272 52.057,60€ 445.853
Σύνολο
- 10.721 112.566,80€ 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 46.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
452.383.099,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.972.558,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.869.439,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
287.160,00kr. 1 287.160,00kr. 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
19.024,00kr. 27 513.648,00kr. 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.728,00kr. 32 439.296,00kr. 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.591,00kr. 80 287.280,00kr. 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
188,00kr. 1.164 218.832,00kr. 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
188,00kr. 1.174 220.712,00kr. 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
166,00kr. 1.911 317.226,00kr. 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
79,00kr. 7.055 557.345,00kr. 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
79,00kr. 17.220 1.360.380,00kr. 445.853
Σύνολο
- 28.664 4.201.879,00kr. 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 463.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.236.492.967,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.858.143,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
5.109.713,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
124.625,00Kc 0 0,00Kc 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.537,00Kc 11 82.907,00Kc 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.759,00Kc 27 101.493,00Kc 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.563,00Kc 50 78.150,00Kc 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
514,00Kc 732 376.248,00Kc 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
514,00Kc 672 345.408,00Kc 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
454,00Kc 1.234 560.236,00Kc 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
216,00Kc 3.724 804.384,00Kc 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
216,00Kc 10.637 2.297.592,00Kc 445.853
Σύνολο
- 17.087 4.646.418,00Kc 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.241.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
47.357.065,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
415.861,50€ 2 831.723,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
195.699,50€ 1 195.699,50€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.773,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,70€ 610
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
144,00€ 951
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,90€ 1.957
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 32.110
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 28.438
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 48.140
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 184.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 445.853
Σύνολο
- 742.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 46.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017
 • 8
 • 7
 • 3
 • 8
 • 3
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 79
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 749
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.146
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017
 • 9
 • 3
 • 0
 • 7
 • 4
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 95
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 844
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.625
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017
 • 9
 • 7
 • 8
 • 6
 • 1
 • 0
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 3
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 33
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 499
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.363
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 24.052
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017
 • Montreal
 • 47
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 16
Πόλη 5,00€ 1.530
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017
 • 1
 • 4
 • 2
 • 4
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 106
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017
 • Kongsvinger
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.