Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 11η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022
2 νικητής τζάκποτ
 • 1
 • 8
 • 33
 • 38
 • 43
 • 2
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
2
Σύνολο
νικητών
1.358.373
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.007.890,70€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
159.470,80€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.088,90€ 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,00€ 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,40€ 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,70€ 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 841.356
Σύνολο
- 1.358.373
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 18 Μαρτίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 37.209.873 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 11

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.007.890,70€ 1 2.007.890,70€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
159.470,80€ 3 478.412,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.088,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,00€ 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,40€ 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,70€ 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 841.356
Σύνολο
- 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Μαρτίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 89.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
284.668.005,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.701.856,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.016.656,00kr. 3 3.049.968,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.096,00kr. 13 339.248,00kr. 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.942,00kr. 126 244.692,00kr. 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
895,00kr. 240 214.800,00kr. 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
440,00kr. 314 138.160,00kr. 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
155,00kr. 4.831 748.805,00kr. 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 5.252 814.060,00kr. 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
123,00kr. 9.308 1.144.884,00kr. 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
71,00kr. 25.300 1.796.300,00kr. 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 75.882 4.780.566,00kr. 841.356
Σύνολο
- 121.269 13.271.483,00kr. 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 562.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.007.890,70€ 1 2.007.890,70€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
159.470,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.088,90€ 0 0,00€ 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,00€ 11 3.300,00€ 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 16 2.172,80€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,40€ 22 1.416,80€ 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,70€ 400 8.280,00€ 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 402 8.321,40€ 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 729 12.028,50€ 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 2.182 20.729,00€ 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 6.233 52.357,20€ 841.356
Σύνολο
- 9.996 2.116.496,40€ 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 89.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
6.408.900.000,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
285.963.790,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
22.711.830,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
582.340,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
42.720,00kr. 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.340,00kr. 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.170,00kr. 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.940,00kr. 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.940,00kr. 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.340,00kr. 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.350,00kr. 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.190,00kr. 841.356
Σύνολο
- 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 12.800.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.007.890,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
159.470,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.088,90€ 3 12.266,70€ 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,00€ 27 8.100,00€ 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 58 7.876,40€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,40€ 107 6.890,80€ 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,70€ 1.636 33.865,20€ 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 1.701 35.210,70€ 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 3.086 50.919,00€ 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 8.619 81.880,50€ 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 25.654 215.493,60€ 841.356
Σύνολο
- 40.891 452.502,90€ 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 89.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.007.890,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
159.470,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.088,90€ 3 12.266,70€ 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,00€ 19 5.700,00€ 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 29 3.938,20€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,40€ 40 2.576,00€ 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,70€ 688 14.241,60€ 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 653 13.517,10€ 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 1.188 19.602,00€ 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 3.756 35.682,00€ 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 10.495 88.158,00€ 841.356
Σύνολο
- 16.871 195.681,60€ 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 89.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
340.663.320,00kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
15.200.326,93kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.207.241,16kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.954,18kn 2 61.908,36kn 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.271,09kn 6 13.626,54kn 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.028,05kn 18 18.504,90kn 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
487,53kn 25 12.188,25kn 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
156,71kn 642 100.607,82kn 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
156,71kn 559 87.600,89kn 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
124,91kn 1.031 128.782,21kn 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
71,92kn 4.253 305.875,76kn 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,59kn 10.073 640.542,07kn 841.356
Σύνολο
- 16.609 1.369.636,80kn 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 672.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.007.890,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
159.470,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.088,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,00€ 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,40€ 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,70€ 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 841.356
Σύνολο
- 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 89.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.007.890,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
159.470,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.088,90€ 0 0,00€ 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,00€ 6 1.800,00€ 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 10 1.358,00€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,40€ 16 1.030,40€ 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,70€ 199 4.119,30€ 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 188 3.891,60€ 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 338 5.577,00€ 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 964 9.158,00€ 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 2.716 22.814,40€ 841.356
Σύνολο
- 4.437 49.748,70€ 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 89.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
436.230.000,00kr. 1 436.230.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
19.464.490,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.545.905,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.635,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.905,00kr. 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.315,00kr. 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
620,00kr. 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
200,00kr. 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
200,00kr. 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
155,00kr. 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 841.356
Σύνολο
- 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 872.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.007.890,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
159.470,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.088,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,00€ 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,40€ 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,70€ 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 841.356
Σύνολο
- 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 89.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.007.890,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.220.070,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.390.225,00Ft 0 0,00Ft 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
102.000,00Ft 20 2.040.000,00Ft 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
46.170,00Ft 28 1.292.760,00Ft 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.895,00Ft 49 1.072.855,00Ft 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.040,00Ft 912 6.420.480,00Ft 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.040,00Ft 853 6.005.120,00Ft 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.610,00Ft 1.742 9.772.620,00Ft 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.230,00Ft 5.266 17.009.180,00Ft 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.855,00Ft 14.798 42.248.290,00Ft 841.356
Σύνολο
- 23.668 85.861.305,00Ft 1.358.373

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 89.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
420.000.000,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.185.156,90zł 1 1.185.156,90zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.406,30zł 40 56.252,00zł 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
636,60zł 67 42.652,20zł 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
301,90zł 123 37.133,70zł 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
97,10zł 1.950 189.345,00zł 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
97,10zł 1.918 186.237,80zł 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
77,40zł 3.487 269.893,80zł 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
44,60zł 10.908 486.496,80zł 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
39,40zł 30.661 1.208.043,40zł 841.356
Σύνολο
- 49.155 3.661.211,60zł 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Μαρτίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 420.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.007.890,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
159.470,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.088,90€ 1 4.088,90€ 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,00€ 14 4.200,00€ 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 29 3.938,20€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,40€ 47 3.026,80€ 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,70€ 846 17.512,20€ 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 835 17.284,50€ 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 1.558 25.707,00€ 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 4.690 44.555,00€ 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 13.264 111.417,60€ 841.356
Σύνολο
- 21.284 231.730,20€ 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 89.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.007.890,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
159.470,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.088,90€ 0 0,00€ 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,00€ 12 3.600,00€ 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 31 4.209,80€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,40€ 23 1.481,20€ 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,70€ 559 11.571,30€ 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 605 12.523,50€ 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 1.029 16.978,50€ 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 3.203 30.428,50€ 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 9.138 76.759,20€ 841.356
Σύνολο
- 14.600 157.552,00€ 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 89.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
470.745.000,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
21.004.544,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.668.224,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
125.586,00kr. 5 627.930,00kr. 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
16.118,00kr. 58 934.844,00kr. 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.264,00kr. 99 818.136,00kr. 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.852,00kr. 190 541.880,00kr. 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
216,00kr. 2.711 585.576,00kr. 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
216,00kr. 2.725 588.600,00kr. 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
172,00kr. 4.712 810.464,00kr. 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
99,00kr. 15.173 1.502.127,00kr. 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
87,00kr. 41.088 3.574.656,00kr. 841.356
Σύνολο
- 66.761 9.984.213,00kr. 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 953.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.269.000.000,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
49.876.004,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.961.254,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
101.568,00Kc 2 203.136,00Kc 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.452,00Kc 31 231.012,00Kc 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.373,00Kc 57 192.261,00Kc 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.599,00Kc 93 148.707,00Kc 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
514,00Kc 1.366 702.124,00Kc 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
514,00Kc 1.497 769.458,00Kc 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
409,00Kc 2.655 1.085.895,00Kc 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
235,00Kc 7.558 1.776.130,00Kc 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
208,00Kc 22.626 4.706.208,00Kc 841.356
Σύνολο
- 35.885 9.814.931,00Kc 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.269.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 1 45.000.000,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.007.890,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
159.470,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.088,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 91
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,00€ 1.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,40€ 3.465
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,70€ 55.583
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 53.701
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 96.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 304.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 841.356
Σύνολο
- 1.358.373

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 89.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022
 • 0
 • 6
 • 9
 • 0
 • 3
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 17
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 133
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.487
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 14.626
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022
 • 2
 • 7
 • 5
 • 8
 • 3
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 16
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 134
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.595
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 15.540
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022
 • 0
 • 4
 • 7
 • 5
 • 6
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 28
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 520
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.898
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 27.195
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022
 • New York
 • 37
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 14
Πόλη 5,00€ 1.500
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022
 • 5
 • 6
 • 8
 • 0
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 34
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 307
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022
 • Tynset
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 21.244,80€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 73
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 798
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 855

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.