Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 7η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 10
 • 25
 • 29
 • 32
 • 4
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.065.378
Ποσό
τζάκποτ
32.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.392,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.185,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,00€ 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
212,50€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,90€ 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,40€ 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,40€ 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 620.238
Σύνολο
- 1.065.378
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 24.543.276 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 7

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.392,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.185,40€ 3 315.556,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
212,50€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,90€ 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,40€ 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,40€ 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 620.238
Σύνολο
- 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
202.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.433.159,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
670.586,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.110,00kr. 2 38.220,00kr. 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.384,00kr. 77 106.568,00kr. 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
654,00kr. 142 92.868,00kr. 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
292,00kr. 221 64.532,00kr. 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 3.141 361.215,00kr. 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
115,00kr. 3.154 362.710,00kr. 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,00kr. 5.543 582.015,00kr. 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,00kr. 16.269 894.795,00kr. 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 45.743 2.515.865,00kr. 620.238
Σύνολο
- 74.292 5.018.788,00kr. 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 202.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.847.105,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.392,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.185,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,00€ 1 2.993,00€ 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
212,50€ 7 1.487,50€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,90€ 13 1.272,70€ 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 29 1.191,90€ 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,40€ 342 5.266,80€ 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,40€ 327 5.035,80€ 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 563 7.882,00€ 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 1.904 14.089,60€ 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 4.444 32.885,60€ 620.238
Σύνολο
- 7.630 72.104,90€ 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.616.003.600,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
97.723.550,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
14.781.700,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
420.600,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
29.860,00kr. 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.750,00kr. 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.770,00kr. 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.160,00kr. 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.160,00kr. 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.960,00kr. 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.030,00kr. 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.030,00kr. 620.238
Σύνολο
- 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 4.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.847.105,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.392,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.185,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,00€ 3 8.979,00€ 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
212,50€ 32 6.800,00€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,90€ 56 5.482,40€ 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 79 3.246,90€ 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,40€ 1.207 18.587,80€ 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,40€ 1.333 20.528,20€ 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 2.211 30.954,00€ 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 6.351 46.997,40€ 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 18.432 136.396,80€ 620.238
Σύνολο
- 29.704 277.972,50€ 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.847.105,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.392,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.185,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,00€ 0 0,00€ 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
212,50€ 22 4.675,00€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,90€ 28 2.741,20€ 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 56 2.301,60€ 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,40€ 863 13.290,20€ 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,40€ 844 12.997,60€ 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 1.428 19.992,00€ 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 4.661 34.491,40€ 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 10.988 81.311,20€ 620.238
Σύνολο
- 18.890 171.800,20€ 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
240.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.234.237,60kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
791.732,93kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.528,38kn 3 67.585,14kn 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.599,49kn 36 57.581,64kn 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
736,90kn 42 30.949,80kn 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
309,36kn 91 28.151,76kn 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
115,92kn 1.121 129.946,32kn 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
115,92kn 1.052 121.947,84kn 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,38kn 1.512 159.334,56kn 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,70kn 5.504 306.572,80kn 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,70kn 12.555 699.313,50kn 620.238
Σύνολο
- 21.916 1.601.383,36kn 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 240.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.847.105,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.392,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.185,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
212,50€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,90€ 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,40€ 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,40€ 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 620.238
Σύνολο
- 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.847.105,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.392,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.185,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,00€ 0 0,00€ 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
212,50€ 3 637,50€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,90€ 5 489,50€ 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 15 616,50€ 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,40€ 206 3.172,40€ 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,40€ 190 2.926,00€ 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 331 4.634,00€ 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 1.049 7.762,60€ 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 2.559 18.936,60€ 620.238
Σύνολο
- 4.358 39.175,10€ 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
322.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.055.800,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.067.260,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.365,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.155,00kr. 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
990,00kr. 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
415,00kr. 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
155,00kr. 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 620.238
Σύνολο
- 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 18 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 322.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.847.105,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.392,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.185,40€ 1 105.185,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
212,50€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,90€ 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,40€ 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,40€ 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 620.238
Σύνολο
- 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.847.105,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.392,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.974.885,00Ft 1 33.974.885,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
966.740,00Ft 2 1.933.480,00Ft 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
68.640,00Ft 20 1.372.800,00Ft 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
31.620,00Ft 38 1.201.560,00Ft 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
13.275,00Ft 127 1.685.925,00Ft 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.975,00Ft 1.734 8.626.650,00Ft 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.975,00Ft 1.148 5.711.300,00Ft 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.520,00Ft 1.969 8.899.880,00Ft 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.390,00Ft 9.613 22.975.070,00Ft 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.390,00Ft 16.397 39.188.830,00Ft 620.238
Σύνολο
- 31.049 125.570.380,00Ft 1.065.378

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
145.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.021.702,00zł 1 1.021.702,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
13.494,90zł 4 53.979,60zł 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
958,20zł 50 47.910,00zł 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
441,50zł 85 37.527,50zł 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
185,40zł 157 29.107,80zł 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
69,50zł 2.242 155.819,00zł 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
69,50zł 1.944 135.108,00zł 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
63,20zł 3.315 209.508,00zł 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
33,40zł 12.217 408.047,80zł 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
33,40zł 27.691 924.879,40zł 620.238
Σύνολο
- 47.706 3.023.589,10zł 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 145.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.847.105,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.392,80€ 1 695.392,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.185,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,00€ 1 2.993,00€ 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
212,50€ 21 4.462,50€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,90€ 29 2.839,10€ 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 82 3.370,20€ 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,40€ 1.063 16.370,20€ 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,40€ 904 13.921,60€ 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 1.546 21.644,00€ 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 5.879 43.504,60€ 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 11.842 87.630,80€ 620.238
Σύνολο
- 21.368 892.128,80€ 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.847.105,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.392,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.185,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,00€ 0 0,00€ 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
212,50€ 4 850,00€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,90€ 17 1.664,30€ 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 43 1.767,30€ 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,40€ 734 11.303,60€ 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,40€ 567 8.731,80€ 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 917 12.838,00€ 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 3.472 25.692,80€ 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 7.377 54.589,80€ 620.238
Σύνολο
- 13.131 117.437,60€ 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
339.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.372.345,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.387.359,00kr. 1 1.387.359,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
156.730,00kr. 4 626.920,00kr. 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.738,00kr. 73 710.874,00kr. 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.267,00kr. 94 589.098,00kr. 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.917,00kr. 203 389.151,00kr. 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
166,00kr. 2.572 426.952,00kr. 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 2.722 449.130,00kr. 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 4.466 669.900,00kr. 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
79,00kr. 13.293 1.050.147,00kr. 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
79,00kr. 36.178 2.858.062,00kr. 620.238
Σύνολο
- 59.606 9.157.593,00kr. 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 18 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 339.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
804.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
16.925.860,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.560.212,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
72.849,00Kc 3 218.547,00Kc 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.172,00Kc 17 87.924,00Kc 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.382,00Kc 34 80.988,00Kc 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.000,00Kc 55 55.000,00Kc 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
374,00Kc 970 362.780,00Kc 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
374,00Kc 888 332.112,00Kc 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
340,00Kc 1.483 504.220,00Kc 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
180,00Kc 4.977 895.860,00Kc 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
180,00Kc 12.245 2.204.100,00Kc 620.238
Σύνολο
- 20.672 4.741.531,00Kc 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 804.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.847.105,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
695.392,80€ 2 1.390.785,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.185,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.993,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 82
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
212,50€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
97,90€ 1.754
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,10€ 3.582
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,40€ 51.432
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,40€ 45.443
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 74.974
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 266.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 620.238
Σύνολο
- 1.065.378

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022
 • 6
 • 5
 • 4
 • 1
 • 7
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 15
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 140
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.291
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 12.577
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022
 • 1
 • 2
 • 5
 • 7
 • 8
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 77
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 936
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.874
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022
 • 4
 • 9
 • 8
 • 3
 • 7
 • 6
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 21
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 443
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.938
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.187
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022
 • Riika
 • 29
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 10
Πόλη 5,00€ 1.107
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022
 • 0
 • 7
 • 1
 • 1
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 17
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 217
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022
 • Bodø
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022
 • 9
 • 4
 • 5
 • 5
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 57.234,20€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 96
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 1.013
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 1.029

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.