Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 37η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021
μετακύλιση τζάκποτ
 • 14
 • 17
 • 20
 • 27
 • 32
 • 3
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.022.567
Ποσό
τζάκποτ
11.199.038€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.199.038,28€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
615.218,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
93.058,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.360,10€ 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,80€ 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,70€ 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,10€ 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 571.548
Σύνολο
- 1.022.567
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.713.578 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 37

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.199.038,28€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
615.218,00€ 3 1.845.654,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
93.058,10€ 4 372.232,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.360,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,80€ 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,70€ 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,10€ 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 571.548
Σύνολο
- 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.922.044,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
593.275,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
15.075,00kr. 6 90.450,00kr. 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.463,00kr. 60 87.780,00kr. 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
747,00kr. 98 73.206,00kr. 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00kr. 186 44.268,00kr. 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 2.620 275.100,00kr. 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
105,00kr. 2.768 290.640,00kr. 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,00kr. 4.678 491.190,00kr. 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
51,00kr. 13.981 713.031,00kr. 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,00kr. 38.795 1.978.545,00kr. 571.548
Σύνολο
- 63.192 4.044.210,00kr. 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.199.038,28€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
615.218,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
93.058,10€ 1 93.058,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.360,10€ 1 2.360,10€ 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,80€ 6 1.348,80€ 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 13 1.462,50€ 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,70€ 27 882,90€ 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 405 5.710,50€ 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,10€ 338 4.765,80€ 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 495 6.979,50€ 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 1.938 13.178,40€ 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 4.493 30.552,40€ 571.548
Σύνολο
- 7.717 160.299,00€ 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.689.934.800,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
92.836.390,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
14.042.460,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
356.130,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
33.920,00kr. 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.970,00kr. 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.930,00kr. 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.120,00kr. 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.120,00kr. 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.120,00kr. 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.020,00kr. 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.020,00kr. 571.548
Σύνολο
- 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.199.038,28€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
615.218,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
93.058,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.360,10€ 2 4.720,20€ 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,80€ 37 8.317,60€ 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 54 6.075,00€ 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,70€ 106 3.466,20€ 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 1.380 19.458,00€ 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,10€ 1.229 17.328,90€ 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 2.047 28.862,70€ 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 7.118 48.402,40€ 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 18.135 123.318,00€ 571.548
Σύνολο
- 30.108 259.949,00€ 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.199.038,28€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
615.218,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
93.058,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.360,10€ 1 2.360,10€ 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,80€ 22 4.945,60€ 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 37 4.162,50€ 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,70€ 90 2.943,00€ 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 1.212 17.089,20€ 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,10€ 839 11.829,90€ 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.235 17.413,50€ 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 5.855 39.814,00€ 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 12.782 86.917,60€ 571.548
Σύνολο
- 22.073 187.475,40€ 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
74.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.600.483,93kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
695.870,88kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.648,38kn 3 52.945,14kn 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.681,01kn 36 60.516,36kn 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
841,25kn 35 29.443,75kn 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
244,52kn 123 30.075,96kn 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
105,44kn 1.684 177.560,96kn 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
105,44kn 976 102.909,44kn 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,44kn 1.291 136.123,04kn 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
50,85kn 8.023 407.969,55kn 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
50,85kn 11.838 601.962,30kn 571.548
Σύνολο
- 24.009 1.599.506,50kn 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 74.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.199.038,28€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
615.218,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
93.058,10€ 1 93.058,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.360,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,80€ 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,70€ 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,10€ 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 571.548
Σύνολο
- 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.199.038,28€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
615.218,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
93.058,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.360,10€ 0 0,00€ 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,80€ 7 1.573,60€ 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 8 900,00€ 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,70€ 17 555,90€ 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 172 2.425,20€ 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,10€ 133 1.875,30€ 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 217 3.059,70€ 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 799 5.433,20€ 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 1.725 11.730,00€ 571.548
Σύνολο
- 3.078 27.552,90€ 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
102.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.226.495,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
941.820,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.885,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.275,00kr. 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.135,00kr. 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
330,00kr. 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
140,00kr. 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 571.548
Σύνολο
- 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 102.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.199.038,28€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
615.218,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
93.058,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.360,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,80€ 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,70€ 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,10€ 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 571.548
Σύνολο
- 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.199.038,28€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
615.218,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
30.057.765,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
762.310,00Ft 4 3.049.240,00Ft 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
72.610,00Ft 25 1.815.250,00Ft 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.340,00Ft 44 1.598.960,00Ft 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.560,00Ft 163 1.721.280,00Ft 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.555,00Ft 1.961 8.932.355,00Ft 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.555,00Ft 1.171 5.333.905,00Ft 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.555,00Ft 1.552 7.069.360,00Ft 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.195,00Ft 10.029 22.013.655,00Ft 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.195,00Ft 15.897 34.893.915,00Ft 571.548
Σύνολο
- 30.846 86.427.920,00Ft 1.022.567

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
133.785,90zł 3 401.357,70zł 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.028,20zł 26 26.733,20zł 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
514,60zł 52 26.759,20zł 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
149,60zł 134 20.046,40zł 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
64,50zł 2.189 141.190,50zł 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
64,50zł 1.626 104.877,00zł 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
64,50zł 2.538 163.701,00zł 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
31,10zł 10.581 329.069,10zł 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
31,10zł 22.237 691.570,70zł 571.548
Σύνολο
- 39.386 1.905.304,80zł 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.199.038,28€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
615.218,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
93.058,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.360,10€ 0 0,00€ 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,80€ 9 2.023,20€ 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 27 3.037,50€ 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,70€ 82 2.681,40€ 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 1.015 14.311,50€ 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,10€ 800 11.280,00€ 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.171 16.511,10€ 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 5.426 36.896,80€ 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 11.747 79.879,60€ 571.548
Σύνολο
- 20.277 166.621,10€ 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.199.038,28€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
615.218,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
93.058,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.360,10€ 3 7.080,30€ 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,80€ 22 4.945,60€ 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 20 2.250,00€ 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,70€ 46 1.504,20€ 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 591 8.333,10€ 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,10€ 552 7.783,20€ 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 780 10.998,00€ 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 3.288 22.358,40€ 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 7.263 49.388,40€ 571.548
Σύνολο
- 12.565 114.641,20€ 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
103.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.255.413,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
946.196,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
81.029,00kr. 6 486.174,00kr. 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.807,00kr. 54 745.578,00kr. 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.799,00kr. 99 673.101,00kr. 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.924,00kr. 215 413.660,00kr. 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
143,00kr. 3.094 442.442,00kr. 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
143,00kr. 2.565 366.795,00kr. 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
143,00kr. 4.170 596.310,00kr. 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
69,00kr. 14.942 1.030.998,00kr. 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 34.855 2.404.995,00kr. 571.548
Σύνολο
- 60.000 7.160.053,00kr. 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 103.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
253.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
15.561.939,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.353.904,00Kc 1 2.353.904,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
59.698,00Kc 0 0,00Kc 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.686,00Kc 20 113.720,00Kc 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.845,00Kc 30 85.350,00Kc 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
827,00Kc 58 47.966,00Kc 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
356,00Kc 961 342.116,00Kc 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
356,00Kc 763 271.628,00Kc 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
356,00Kc 1.238 440.728,00Kc 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
172,00Kc 4.676 804.272,00Kc 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
172,00Kc 11.105 1.910.060,00Kc 571.548
Σύνολο
- 18.852 6.369.744,00Kc 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 253.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.199.038,28€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
615.218,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
93.058,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.360,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 92
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,80€ 869
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 1.351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,70€ 3.981
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 57.000
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,10€ 40.396
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 62.135
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 285.185
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 571.548
Σύνολο
- 1.022.567

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021
 • 5
 • 1
 • 0
 • 9
 • 3
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 116
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.162
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.563
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021
 • 4
 • 1
 • 9
 • 9
 • 7
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 89
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 783
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.554
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021
 • 7
 • 6
 • 7
 • 0
 • 2
 • 3
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 28
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 439
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.050
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.506
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021
 • Firenze
 • 61
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 11
Πόλη 5,00€ 1.037
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021
 • 5
 • 7
 • 0
 • 1
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 23
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 205
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021
 • Alver
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.