Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 7η κλήρωση Eurojackpot το 2017 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
μετακύλιση τζάκποτ
 • 7
 • 18
 • 19
 • 40
 • 49
 • 5
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
601.725
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.658,70€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.761,30€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.133,30€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
163,80€ 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 387.514
Σύνολο
- 601.725
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 15.293.562 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 7

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.658,70€ 4 866.634,80€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.761,30€ 4 367.045,20€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.133,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
163,80€ 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 387.514
Σύνολο
- 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.381.229,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
585.008,00kr. 1 585.008,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.379,00kr. 2 52.758,00kr. 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.074,00kr. 60 64.440,00kr. 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
634,00kr. 100 63.400,00kr. 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
416,00kr. 132 54.912,00kr. 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
161,00kr. 2.000 322.000,00kr. 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
126,00kr. 2.262 285.012,00kr. 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
108,00kr. 3.914 422.712,00kr. 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
76,00kr. 10.352 786.752,00kr. 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
56,00kr. 32.272 1.807.232,00kr. 387.514
Σύνολο
- 51.095 4.444.226,00kr. 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.658,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.761,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.133,30€ 0 0,00€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
163,80€ 2 327,60€ 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 9 854,10€ 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 17 1.031,90€ 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 167 3.590,50€ 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 228 3.830,40€ 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 406 5.887,00€ 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 1.027 10.475,40€ 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 3.277 24.577,50€ 387.514
Σύνολο
- 5.133 50.574,40€ 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.174.400.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
25.444.390,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.776.440,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
485.410,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
19.230,00kr. 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.140,00kr. 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.120,00kr. 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.520,00kr. 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.970,00kr. 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.700,00kr. 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.190,00kr. 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
880,00kr. 387.514
Σύνολο
- 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.658,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.761,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.133,30€ 3 12.399,90€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
163,80€ 23 3.767,40€ 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 41 3.890,90€ 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 67 4.066,90€ 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 991 21.306,50€ 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 1.102 18.513,60€ 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 1.761 25.534,50€ 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 4.956 50.551,20€ 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 16.328 122.460,00€ 387.514
Σύνολο
- 25.272 262.490,90€ 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Μαρτίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.658,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.761,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.133,30€ 1 4.133,30€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
163,80€ 33 5.405,40€ 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 56 5.314,40€ 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 63 3.824,10€ 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 1.014 21.801,00€ 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 1.279 21.487,20€ 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 2.018 29.261,00€ 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 5.329 54.355,80€ 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 17.703 132.772,50€ 387.514
Σύνολο
- 27.496 278.354,70€ 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Μαρτίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
74.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.615.298,72kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
684.126,28kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.815,81kn 0 0,00kn 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.221,21kn 10 12.212,10kn 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
707,53kn 32 22.640,96kn 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
452,55kn 35 15.839,25kn 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
160,29kn 441 70.687,89kn 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
125,25kn 572 71.643,00kn 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
108,10kn 962 103.992,20kn 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
76,05kn 2.333 177.424,65kn 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,92kn 9.041 505.572,72kn 387.514
Σύνολο
- 13.426 980.012,77kn 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Απριλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 74.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.658,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.761,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.133,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
163,80€ 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 387.514
Σύνολο
- 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Μαρτίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.658,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.761,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.133,30€ 0 0,00€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
163,80€ 3 491,40€ 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 4 379,60€ 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 5 303,50€ 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 86 1.849,00€ 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 87 1.461,60€ 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 172 2.494,00€ 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 431 4.396,20€ 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 1.473 11.047,50€ 387.514
Σύνολο
- 2.261 22.422,80€ 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Απριλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.920.570,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
813.415,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
36.635,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.450,00kr. 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
840,00kr. 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
535,00kr. 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
190,00kr. 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,00kr. 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 387.514
Σύνολο
- 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 17 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.658,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.761,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.133,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
163,80€ 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 387.514
Σύνολο
- 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.658,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.739.045,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.159.390,00Ft 0 0,00Ft 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
45.945,00Ft 22 1.010.790,00Ft 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
26.620,00Ft 40 1.064.800,00Ft 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.025,00Ft 39 663.975,00Ft 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.030,00Ft 553 3.334.590,00Ft 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.710,00Ft 878 4.135.380,00Ft 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.065,00Ft 1.932 7.853.580,00Ft 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.860,00Ft 2.795 7.993.700,00Ft 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.105,00Ft 11.655 24.533.775,00Ft 387.514
Σύνολο
- 17.914 50.590.590,00Ft 601.725

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.658,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.761,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.133,30€ 1 4.133,30€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
163,80€ 11 1.801,80€ 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 18 1.708,20€ 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 31 1.881,70€ 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 410 8.815,00€ 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 502 8.433,60€ 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 832 12.064,00€ 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 2.233 22.776,60€ 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 7.044 52.830,00€ 387.514
Σύνολο
- 11.082 114.444,20€ 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.658,70€ 1 216.658,70€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.761,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.133,30€ 2 8.266,60€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
163,80€ 24 3.931,20€ 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 23 2.182,70€ 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 25 1.517,50€ 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 378 8.127,00€ 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 497 8.349,60€ 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 777 11.266,50€ 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 2.024 20.644,80€ 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 6.826 51.195,00€ 387.514
Σύνολο
- 10.577 332.139,60€ 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
116.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.054.877,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
870.300,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
289.201,00kr. 2 578.402,00kr. 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
19.584,00kr. 22 430.848,00kr. 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.535,00kr. 37 389.795,00kr. 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.329,00kr. 46 245.134,00kr. 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
219,00kr. 948 207.612,00kr. 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
172,00kr. 1.102 189.544,00kr. 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
149,00kr. 1.701 253.449,00kr. 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
103,00kr. 5.143 529.729,00kr. 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
76,00kr. 16.309 1.239.484,00kr. 387.514
Σύνολο
- 25.310 4.063.997,00kr. 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 17 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 116.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
270.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.854.118,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.479.390,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
111.681,00Kc 1 111.681,00Kc 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.425,00Kc 10 44.250,00Kc 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.564,00Kc 29 74.356,00Kc 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.640,00Kc 30 49.200,00Kc 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
580,00Kc 451 261.580,00Kc 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
453,00Kc 568 257.304,00Kc 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
391,00Kc 1.010 394.910,00Kc 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
275,00Kc 2.283 627.825,00Kc 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
202,00Kc 8.053 1.626.706,00Kc 387.514
Σύνολο
- 12.435 3.447.812,00Kc 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 270.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.658,70€ 1 216.658,70€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.761,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.133,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
163,80€ 840
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 1.127
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,70€ 1.510
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,50€ 22.010
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 27.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 45.114
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 116.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 387.514
Σύνολο
- 601.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 0
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 65
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 800
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.807
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
 • 2
 • 4
 • 9
 • 1
 • 5
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 65
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 620
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.426
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
 • 5
 • 4
 • 5
 • 0
 • 4
 • 3
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 28
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 470
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.146
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.586
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
 • Dublin
 • 54
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 20
Πόλη 5,00€ 1.460
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
 • 9
 • 6
 • 7
 • 2
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 104
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
 • Sund
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.