Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 46η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018
5 νικητής τζάκποτ
 • 13
 • 15
 • 18
 • 39
 • 45
 • 5
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
5
Σύνολο
νικητών
1.566.565
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.848.561,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.866,70€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.934,40€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
243,30€ 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,30€ 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,20€ 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 1.003.858
Σύνολο
- 1.566.565
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 40.955.592 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 46

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 2 36.000.000,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.848.561,50€ 3 11.545.684,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.866,70€ 4 491.466,80€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.934,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
243,30€ 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,30€ 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,20€ 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 1.003.858
Σύνολο
- 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
114.165.570,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
24.409.646,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
783.305,00kr. 1 783.305,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.486,00kr. 4 125.944,00kr. 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.581,00kr. 95 150.195,00kr. 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
784,00kr. 160 125.440,00kr. 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
423,00kr. 277 117.171,00kr. 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
159,00kr. 4.303 684.177,00kr. 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
134,00kr. 4.825 646.550,00kr. 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,00kr. 8.281 944.034,00kr. 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
76,00kr. 22.868 1.737.968,00kr. 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 69.826 3.980.082,00kr. 1.003.858
Σύνολο
- 110.640 9.294.866,00kr. 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.848.561,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.866,70€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.934,40€ 0 0,00€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
243,30€ 9 2.189,70€ 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,30€ 12 1.419,60€ 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 16 988,80€ 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,20€ 332 7.038,40€ 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 388 6.945,20€ 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 641 9.807,30€ 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 1.680 17.136,00€ 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 5.640 43.428,00€ 1.003.858
Σύνολο
- 8.718 88.953,00€ 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.523.240.000,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
539.491.350,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
17.223.450,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
691.700,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
34.100,00kr. 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.580,00kr. 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.660,00kr. 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.970,00kr. 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.500,00kr. 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.140,00kr. 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.420,00kr. 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.070,00kr. 1.003.858
Σύνολο
- 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 12.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 1 18.000.000,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.848.561,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.866,70€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.934,40€ 3 14.803,20€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
243,30€ 40 9.732,00€ 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,30€ 65 7.689,50€ 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 127 7.848,60€ 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,20€ 1.674 35.488,80€ 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 2.166 38.771,40€ 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 3.514 53.764,20€ 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 9.074 92.554,80€ 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 30.002 231.015,40€ 1.003.858
Σύνολο
- 46.666 18.491.667,90€ 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 1 18.000.000,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.848.561,50€ 1 3.848.561,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.866,70€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.934,40€ 1 4.934,40€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
243,30€ 31 7.542,30€ 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,30€ 49 5.796,70€ 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 62 3.831,60€ 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,20€ 808 17.129,60€ 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 1.104 19.761,60€ 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.572 24.051,60€ 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 4.244 43.288,80€ 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 15.363 118.295,10€ 1.003.858
Σύνολο
- 23.236 22.093.193,20€ 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
133.509.618,00kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
28.545.554,21kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
911.327,01kn 1 911.327,01kn 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
36.599,44kn 2 73.198,88kn 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.804,61kn 37 66.770,57kn 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
877,45kn 39 34.220,55kn 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
458,38kn 60 27.502,80kn 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
157,24kn 799 125.634,76kn 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
132,77kn 1.090 144.719,30kn 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
113,48kn 1.673 189.852,04kn 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,66kn 3.864 292.350,24kn 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,11kn 15.777 901.024,47kn 1.003.858
Σύνολο
- 23.342 2.766.600,62kn 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 668.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.848.561,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.866,70€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.934,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
243,30€ 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,30€ 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,20€ 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 1.003.858
Σύνολο
- 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.848.561,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.866,70€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.934,40€ 0 0,00€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
243,30€ 2 486,60€ 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,30€ 8 946,40€ 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 5 309,00€ 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,20€ 149 3.158,80€ 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 177 3.168,30€ 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 262 4.008,60€ 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 619 6.313,80€ 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 2.330 17.941,00€ 1.003.858
Σύνολο
- 3.552 36.332,50€ 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
173.012.400,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
44.409.405,00kr. 1 44.409.405,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.180.970,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
47.425,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.335,00kr. 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.135,00kr. 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
590,00kr. 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
200,00kr. 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 1.003.858
Σύνολο
- 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 855.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.848.561,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.866,70€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.934,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
243,30€ 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,30€ 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,20€ 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 1.003.858
Σύνολο
- 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.848.561,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.508.475,00Ft 1 35.508.475,00Ft 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.426.040,00Ft 2 2.852.080,00Ft 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
70.315,00Ft 22 1.546.930,00Ft 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
34.190,00Ft 31 1.059.890,00Ft 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.860,00Ft 47 839.420,00Ft 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.125,00Ft 836 5.120.500,00Ft 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.175,00Ft 1.097 5.676.975,00Ft 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.420,00Ft 2.110 9.326.200,00Ft 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.950,00Ft 4.535 13.378.250,00Ft 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.225,00Ft 16.801 37.382.225,00Ft 1.003.858
Σύνολο
- 25.482 112.690.945,00Ft 1.566.565

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
390.000.000,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.263.448,80zł 1 1.263.448,80zł 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.203,20zł 2 42.406,40zł 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.045,50zł 45 47.047,50zł 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
508,40zł 70 35.588,00zł 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,60zł 95 25.232,00zł 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
91,10zł 1.460 133.006,00zł 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
77,00zł 1.797 138.369,00zł 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
65,80zł 3.275 215.495,00zł 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
43,90zł 7.198 315.992,20zł 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
33,10zł 24.686 817.106,60zł 1.003.858
Σύνολο
- 38.629 3.033.691,50zł 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 390.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.848.561,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.866,70€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.934,40€ 0 0,00€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
243,30€ 21 5.109,30€ 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,30€ 28 3.312,40€ 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 59 3.646,20€ 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,20€ 773 16.387,60€ 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 760 13.604,00€ 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.319 20.180,70€ 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 3.924 40.024,80€ 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 11.848 91.229,60€ 1.003.858
Σύνολο
- 18.732 193.494,60€ 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.848.561,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.866,70€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.934,40€ 0 0,00€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
243,30€ 11 2.676,30€ 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,30€ 27 3.194,10€ 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 48 2.966,40€ 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,20€ 693 14.691,60€ 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 776 13.890,40€ 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.278 19.553,40€ 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 3.539 36.097,80€ 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 10.856 83.591,20€ 1.003.858
Σύνολο
- 17.228 176.661,20€ 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
185.351.400,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
39.629.792,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.265.195,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
108.911,00kr. 5 544.555,00kr. 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.743,00kr. 47 645.921,00kr. 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.913,00kr. 71 561.823,00kr. 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.207,00kr. 113 362.391,00kr. 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
218,00kr. 1.771 386.078,00kr. 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
184,00kr. 1.970 362.480,00kr. 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
157,00kr. 3.287 516.059,00kr. 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 9.114 956.970,00kr. 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
79,00kr. 29.968 2.367.472,00kr. 1.003.858
Σύνολο
- 46.346 6.703.749,00kr. 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 927.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
467.730.000,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.004.870,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.192.691,00Kc 0 0,00Kc 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
128.220,00Kc 4 512.880,00Kc 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.322,00Kc 29 183.338,00Kc 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.074,00Kc 61 187.514,00Kc 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.605,00Kc 86 138.030,00Kc 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
550,00Kc 1.375 756.250,00Kc 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
465,00Kc 1.520 706.800,00Kc 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
397,00Kc 2.714 1.077.458,00Kc 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
265,00Kc 7.016 1.859.240,00Kc 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
200,00Kc 22.601 4.520.200,00Kc 1.003.858
Σύνολο
- 35.406 9.941.710,00Kc 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.334.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 1 18.000.000,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.848.561,50€ 1 3.848.561,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.866,70€ 2 245.733,40€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.934,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
243,30€ 1.515
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,30€ 2.423
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 3.971
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,20€ 59.734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 68.336
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 114.718
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,20€ 311.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 1.003.858
Σύνολο
- 1.566.565

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018
 • 1
 • 1
 • 0
 • 3
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 126
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.180
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.709
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018
 • 2
 • 2
 • 4
 • 0
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 163
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.639
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 16.356
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018
 • 5
 • 9
 • 4
 • 4
 • 7
 • 3
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 5
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 51
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 657
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 6.399
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 34.394
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018
 • Montreal
 • 94
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 14
Πόλη 5,00€ 1.843
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018
 • 0
 • 1
 • 1
 • 5
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 18
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 150
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018
 • Oslo
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.