Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 24η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 14 Ιουνίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019
1 νικητής τζάκποτ
 • 8
 • 23
 • 40
 • 41
 • 42
 • 2
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
822.991
Ποσό
τζάκποτ
55.280.364€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
55.280.363,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.069.537,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.655,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.852,40€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,20€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,00€ 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 527.878
Σύνολο
- 822.991
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 14 Ιουνίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 25.165.578 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 24

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
55.280.363,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.069.537,00€ 1 1.069.537,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.655,70€ 1 251.655,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.852,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,20€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,00€ 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 527.878
Σύνολο
- 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
350.889.927,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.788.873,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.604.335,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.339,00kr. 2 74.678,00kr. 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.052,00kr. 70 143.640,00kr. 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
821,00kr. 115 94.415,00kr. 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
504,00kr. 210 105.840,00kr. 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
195,00kr. 2.749 536.055,00kr. 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
157,00kr. 3.329 522.653,00kr. 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
122,00kr. 5.771 704.062,00kr. 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
92,00kr. 15.082 1.387.544,00kr. 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,00kr. 47.232 3.211.776,00kr. 527.878
Σύνολο
- 74.560 6.780.663,00kr. 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 342.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
55.280.363,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.069.537,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.655,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.852,40€ 1 5.852,40€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,20€ 5 1.586,00€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 11 1.366,20€ 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 13 968,50€ 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 241 6.290,10€ 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,00€ 270 5.670,00€ 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 464 7.563,20€ 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.244 15.301,20€ 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 3.792 34.507,20€ 527.878
Σύνολο
- 6.041 79.104,80€ 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
7.798.953.710,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
150.890.270,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.503.580,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
825.650,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
44.750,00kr. 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.520,00kr. 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.510,00kr. 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.680,00kr. 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.960,00kr. 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.290,00kr. 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.730,00kr. 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.280,00kr. 527.878
Σύνολο
- 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Ιουνίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 7.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
55.280.363,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.069.537,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.655,70€ 1 251.655,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.852,40€ 4 23.409,60€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,20€ 34 10.784,80€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 68 8.445,60€ 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 82 6.109,00€ 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 1.217 31.763,70€ 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,00€ 1.383 29.043,00€ 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 2.537 41.353,10€ 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 6.116 75.226,80€ 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 19.867 180.789,70€ 527.878
Σύνολο
- 31.309 658.581,00€ 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
55.280.363,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.069.537,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.655,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.852,40€ 1 5.852,40€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,20€ 14 4.440,80€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 43 5.340,60€ 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 38 2.831,00€ 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 479 12.501,90€ 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,00€ 702 14.742,00€ 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 1.249 20.358,70€ 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 2.648 32.570,40€ 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 9.912 90.199,20€ 527.878
Σύνολο
- 15.086 188.837,00€ 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
409.438.712,57kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.921.616,70kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.863.909,33kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
43.346,30kn 0 0,00kn 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.349,37kn 11 25.843,07kn 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
919,90kn 10 9.199,00kn 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
551,79kn 19 10.484,01kn 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
193,31kn 384 74.231,04kn 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,54kn 354 55.061,16kn 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,73kn 763 92.116,99kn 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
91,10kn 2.305 209.985,50kn 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
67,40kn 6.868 462.903,20kn 527.878
Σύνολο
- 10.714 939.823,97kn 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 400.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
55.280.363,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.069.537,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.655,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.852,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,20€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,00€ 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 527.878
Σύνολο
- 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
55.280.363,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.069.537,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.655,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.852,40€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,20€ 5 1.586,00€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 4 496,80€ 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 4 298,00€ 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 84 2.192,40€ 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,00€ 119 2.499,00€ 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 190 3.097,00€ 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 482 5.928,60€ 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 1.524 13.868,40€ 527.878
Σύνολο
- 2.412 29.966,20€ 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
540.243.935,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.452.370,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.459.380,00kr. 1 2.459.380,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
57.190,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.095,00kr. 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.210,00kr. 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
725,00kr. 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
255,00kr. 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
205,00kr. 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
155,00kr. 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 527.878
Σύνολο
- 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 529.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
55.280.363,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.069.537,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.655,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.852,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,20€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,00€ 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 527.878
Σύνολο
- 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Ιουνίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
55.280.363,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.069.537,00€ 1 1.069.537,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.728.495,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.691.345,00Ft 0 0,00Ft 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
91.670,00Ft 11 1.008.370,00Ft 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
35.895,00Ft 35 1.256.325,00Ft 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.530,00Ft 51 1.098.030,00Ft 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.545,00Ft 716 5.402.220,00Ft 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.070,00Ft 918 5.572.260,00Ft 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.710,00Ft 1.713 8.068.230,00Ft 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.555,00Ft 3.691 13.121.505,00Ft 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.630,00Ft 12.847 33.787.610,00Ft 527.878
Σύνολο
- 19.983 70.384.087,00Ft 822.991

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
230.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
27.551,40zł 25 688.785,00zł 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
529,30zł 33 17.466,90zł 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
317,50zł 66 20.955,00zł 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
111,30zł 1.133 126.102,90zł 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
89,50zł 1.241 111.069,50zł 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
69,50zł 2.261 157.139,50zł 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
52,50zł 6.173 324.082,50zł 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
38,80zł 18.784 728.819,20zł 527.878
Σύνολο
- 29.716 2.174.420,50zł 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 230.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
55.280.363,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.069.537,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.655,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.852,40€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,20€ 2 634,40€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 11 1.366,20€ 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 28 2.086,00€ 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 383 9.996,30€ 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,00€ 451 9.471,00€ 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 846 13.789,80€ 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 2.079 25.571,70€ 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 7.230 65.793,00€ 527.878
Σύνολο
- 11.030 128.708,40€ 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
55.280.363,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.069.537,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.655,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.852,40€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,20€ 8 2.537,60€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 13 1.614,60€ 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 20 1.490,00€ 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 322 8.404,20€ 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,00€ 364 7.644,00€ 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 658 10.725,40€ 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.736 21.352,80€ 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 5.821 52.971,10€ 527.878
Σύνολο
- 8.942 106.739,70€ 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
592.074.807,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.455.169,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.695.333,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
264.640,00kr. 1 264.640,00kr. 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.888,00kr. 35 486.080,00kr. 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.685,00kr. 52 399.620,00kr. 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.322,00kr. 80 265.760,00kr. 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
279,00kr. 1.188 331.452,00kr. 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
224,00kr. 1.472 329.728,00kr. 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
174,00kr. 2.653 461.622,00kr. 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
131,00kr. 6.688 876.128,00kr. 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
97,00kr. 21.043 2.041.171,00kr. 527.878
Σύνολο
- 33.212 5.456.201,00kr. 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 576.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.411.860.488,00Kc 1 1.411.860.488,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
27.315.974,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.427.286,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
149.470,00Kc 0 0,00Kc 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.101,00Kc 13 105.313,00Kc 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.172,00Kc 33 104.676,00Kc 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.902,00Kc 50 95.100,00Kc 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
666,00Kc 765 509.490,00Kc 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
536,00Kc 903 484.008,00Kc 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
416,00Kc 1.525 634.400,00Kc 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
314,00Kc 3.832 1.203.248,00Kc 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
232,00Kc 12.251 2.842.232,00Kc 527.878
Σύνολο
- 19.373 1.417.838.955,00Kc 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.429.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
55.280.363,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.069.537,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.655,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.852,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,20€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 1.418
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,50€ 2.026
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 29.805
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,00€ 35.793
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 66.153
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 159.155
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 527.878
Σύνολο
- 822.991

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Ιουνίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019
 • 4
 • 1
 • 1
 • 6
 • 2
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 17
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 93
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 934
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.400
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019
 • 2
 • 1
 • 2
 • 2
 • 4
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 97
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 984
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 9.470
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019
 • 3
 • 0
 • 0
 • 5
 • 9
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 41
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 526
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.636
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 25.480
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019
 • Amsterdam
 • 49
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 17
Πόλη 5,00€ 1.245
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019
 • 4
 • 7
 • 2
 • 6
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 15
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 180
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019
 • Etne
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.