Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 87η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 13
 • 33
 • 36
 • 47
 • 3
 • 11
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
355.489
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
186.272,60€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.311,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.609,90€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,60€ 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,20€ 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,70€ 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,50€ 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 232.452
Σύνολο
- 355.489
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 10.829.805 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 87

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
186.272,60€ 4 745.090,40€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.311,30€ 2 262.622,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.609,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,60€ 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,20€ 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,70€ 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,50€ 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 232.452
Σύνολο
- 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.187.517,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
837.139,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.043,00kr. 0 0,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.359,00kr. 16 21.744,00kr. 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
879,00kr. 42 36.918,00kr. 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
620,00kr. 45 27.900,00kr. 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
201,00kr. 578 116.178,00kr. 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
114,00kr. 997 113.658,00kr. 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
108,00kr. 2.066 223.128,00kr. 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
108,00kr. 2.978 321.624,00kr. 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 12.617 883.190,00kr. 232.452
Σύνολο
- 19.339 1.744.340,00kr. 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
186.272,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.311,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.609,90€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,60€ 1 208,60€ 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,20€ 11 1.465,20€ 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,70€ 8 741,60€ 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 87 2.340,30€ 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 147 2.249,10€ 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 285 4.132,50€ 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,50€ 433 6.278,50€ 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 1.927 18.113,80€ 232.452
Σύνολο
- 2.899 35.529,60€ 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.506.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
28.052.650,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.775.480,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
543.650,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
31.410,00kr. 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.050,00kr. 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.960,00kr. 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.050,00kr. 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.300,00kr. 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.180,00kr. 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.180,00kr. 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.410,00kr. 232.452
Σύνολο
- 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
186.272,60€ 1 186.272,60€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.311,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.609,90€ 2 7.219,80€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,60€ 41 8.552,60€ 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,20€ 33 4.395,60€ 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,70€ 33 3.059,10€ 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 375 10.087,50€ 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 906 13.861,80€ 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 1.559 22.605,50€ 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,50€ 2.029 29.420,50€ 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 9.759 91.734,60€ 232.452
Σύνολο
- 14.738 377.209,60€ 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
186.272,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.311,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.609,90€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,60€ 18 3.754,80€ 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,20€ 23 3.063,60€ 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,70€ 25 2.317,50€ 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 229 6.160,10€ 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 563 8.613,90€ 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 1.017 14.746,50€ 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,50€ 1.027 14.891,50€ 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 5.597 52.611,80€ 232.452
Σύνολο
- 8.499 106.159,70€ 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
75.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.690,63kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
991.634,71kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.261,19kn 0 0,00kn 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.575,30kn 20 31.506,00kn 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.005,90kn 21 21.123,90kn 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
700,05kn 33 23.101,65kn 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
203,14kn 192 39.002,88kn 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
115,54kn 582 67.244,28kn 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
109,50kn 1.239 135.670,50kn 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
109,50kn 803 87.928,50kn 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,99kn 5.701 404.713,99kn 232.452
Σύνολο
- 8.591 810.291,70kn 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
186.272,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.311,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.609,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,60€ 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,20€ 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,70€ 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,50€ 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 232.452
Σύνολο
- 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
186.272,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.311,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.609,90€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,60€ 3 625,80€ 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,20€ 3 399,60€ 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,70€ 5 463,50€ 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 48 1.291,20€ 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 91 1.392,30€ 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 159 2.305,50€ 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,50€ 271 3.929,50€ 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 1.025 9.635,00€ 232.452
Σύνολο
- 1.605 20.042,40€ 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
105.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.949.880,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.374.550,00kr. 1 1.374.550,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.785,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.180,00kr. 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.390,00kr. 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
970,00kr. 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
280,00kr. 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
160,00kr. 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
95,00kr. 232.452
Σύνολο
- 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 105.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
186.272,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.311,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.609,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,60€ 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,20€ 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,70€ 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,50€ 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 232.452
Σύνολο
- 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
186.272,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.110.425,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.350.105,00Ft 0 0,00Ft 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
78.015,00Ft 19 1.482.285,00Ft 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49.815,00Ft 25 1.245.375,00Ft 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
34.670,00Ft 24 832.080,00Ft 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10.060,00Ft 306 3.078.360,00Ft 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.720,00Ft 681 3.895.320,00Ft 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.425,00Ft 1.262 6.846.350,00Ft 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.425,00Ft 1.323 7.177.275,00Ft 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.515,00Ft 7.341 25.803.615,00Ft 232.452
Σύνολο
- 10.981 50.360.660,00Ft 355.489

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 11 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
794.217,70zł 1 794.217,70zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
16.934,80zł 5 84.674,00zł 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
978,60zł 16 15.657,60zł 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
624,90zł 55 34.369,50zł 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
434,90zł 31 13.481,90zł 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
126,20zł 495 62.469,00zł 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
71,80zł 1.096 78.692,80zł 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
68,10zł 2.098 142.873,80zł 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
68,10zł 2.438 166.027,80zł 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
44,10zł 12.821 565.406,10zł 232.452
Σύνολο
- 19.056 1.957.870,20zł 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
186.272,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.311,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.609,90€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,60€ 14 2.920,40€ 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,20€ 16 2.131,20€ 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,70€ 35 3.244,50€ 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 243 6.536,70€ 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 618 9.455,40€ 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 1.195 17.327,50€ 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,50€ 1.167 16.921,50€ 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 6.677 62.763,80€ 232.452
Σύνολο
- 9.965 121.301,00€ 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
186.272,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.311,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.609,90€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,60€ 5 1.043,00€ 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,20€ 11 1.465,20€ 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,70€ 10 927,00€ 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 130 3.497,00€ 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 285 4.360,50€ 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 605 8.772,50€ 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,50€ 709 10.280,50€ 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 3.426 32.204,40€ 232.452
Σύνολο
- 5.181 62.550,10€ 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
110.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.027.968,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.429.599,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
87.450,00kr. 2 174.900,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.420,00kr. 34 252.280,00kr. 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.539,00kr. 51 231.489,00kr. 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.698,00kr. 57 153.786,00kr. 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
292,00kr. 515 150.380,00kr. 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
166,00kr. 1.034 171.644,00kr. 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
157,00kr. 2.087 327.659,00kr. 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
157,00kr. 2.607 409.299,00kr. 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
102,00kr. 11.476 1.170.552,00kr. 232.452
Σύνολο
- 17.863 3.041.989,00kr. 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 110.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
243.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.523.630,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.188.894,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
87.666,00Kc 0 0,00Kc 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.065,00Kc 14 70.910,00Kc 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.234,00Kc 24 77.616,00Kc 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.251,00Kc 26 58.526,00Kc 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
653,00Kc 259 169.127,00Kc 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
371,00Kc 537 199.227,00Kc 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
352,00Kc 991 348.832,00Kc 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
352,00Kc 1.337 470.624,00Kc 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
228,00Kc 6.115 1.394.220,00Kc 232.452
Σύνολο
- 9.303 2.789.082,00Kc 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 243.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
186.272,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.311,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.609,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,60€ 519
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
133,20€ 894
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,70€ 934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 10.254
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 20.147
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,50€ 40.415
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,50€ 49.841
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 232.452
Σύνολο
- 355.489

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
 • 0
 • 7
 • 0
 • 5
 • 6
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 67
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 693
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.537
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
 • 9
 • 7
 • 0
 • 7
 • 6
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 55
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 494
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.001
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
 • 2
 • 1
 • 3
 • 5
 • 5
 • 4
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 10
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 183
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.596
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 8.843
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
 • Kuala Lumpur
 • 86
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 6
Πόλη 5,00€ 426
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 107
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
 • Kvinesdal
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
 • 7
 • 4
 • 3
 • 1
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 23.044,40€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 48
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 465
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 571

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.