Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 46η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015
1 νικητής τζάκποτ
 • 19
 • 23
 • 26
 • 27
 • 49
 • 3
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
593.975
Ποσό
τζάκποτ
32.657.957€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.657.956,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.004,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.247,30€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.892,10€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
278,70€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,20€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,40€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 396.986
Σύνολο
- 593.975
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 16.541.226 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 46

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.657.956,90€ 1 32.657.956,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.004,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.247,30€ 2 198.494,60€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.892,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
278,70€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,20€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,40€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 396.986
Σύνολο
- 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
207.100.790,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.916.219,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
632.731,00kr. 1 632.731,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
43.967,00kr. 2 87.934,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.806,00kr. 45 81.270,00kr. 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
796,00kr. 102 81.192,00kr. 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
517,00kr. 167 86.339,00kr. 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
206,00kr. 2.298 473.388,00kr. 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
138,00kr. 2.699 372.462,00kr. 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
104,00kr. 4.762 495.248,00kr. 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
98,00kr. 11.896 1.165.808,00kr. 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,00kr. 38.510 2.272.090,00kr. 396.986
Σύνολο
- 60.482 5.748.462,00kr. 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.657.956,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.004,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.247,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.892,10€ 1 6.892,10€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
278,70€ 6 1.672,20€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,20€ 12 1.442,40€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,40€ 12 916,80€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 176 4.875,20€ 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 250 4.600,00€ 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 418 5.810,20€ 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 1.020 13.362,00€ 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 3.432 27.112,80€ 396.986
Σύνολο
- 5.327 66.683,70€ 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.581.258.190,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
197.234.260,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
13.922.410,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
966.820,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
39.090,00kr. 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.860,00kr. 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.710,00kr. 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.580,00kr. 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.880,00kr. 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.940,00kr. 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.830,00kr. 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.100,00kr. 396.986
Σύνολο
- 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.657.956,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.004,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.247,30€ 1 99.247,30€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.892,10€ 1 6.892,10€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
278,70€ 12 3.344,40€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,20€ 32 3.846,40€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,40€ 56 4.278,40€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 631 17.478,70€ 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 805 14.812,00€ 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 1.464 20.349,60€ 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 3.360 44.016,00€ 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 11.644 91.987,60€ 396.986
Σύνολο
- 18.006 306.252,50€ 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.657.956,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.004,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.247,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.892,10€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
278,70€ 30 8.361,00€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,20€ 49 5.889,80€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,40€ 65 4.966,00€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 782 21.661,40€ 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 1.264 23.257,60€ 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 2.642 36.723,80€ 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 4.515 59.146,50€ 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 19.416 153.386,40€ 396.986
Σύνολο
- 28.763 313.392,50€ 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 1 - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 396.986
Σύνολο
- 1 - 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.657.956,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.004,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.247,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.892,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
278,70€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,20€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,40€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 396.986
Σύνολο
- 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.657.956,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.004,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.247,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.892,10€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
278,70€ 3 836,10€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,20€ 3 360,60€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,40€ 6 458,40€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 85 2.354,50€ 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 111 2.042,40€ 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 195 2.710,50€ 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 432 5.659,20€ 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 1.544 12.197,60€ 396.986
Σύνολο
- 2.379 26.619,30€ 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
304.764.050,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.120.830,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
926.175,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
64.315,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.600,00kr. 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.120,00kr. 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
710,00kr. 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
255,00kr. 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 396.986
Σύνολο
- 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.657.956,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.004,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.247,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.892,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
278,70€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,20€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,40€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 396.986
Σύνολο
- 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.657.956,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.004,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.511.350,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.910.490,00Ft 0 0,00Ft 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
77.255,00Ft 11 849.805,00Ft 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
33.320,00Ft 25 833.000,00Ft 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.180,00Ft 46 974.280,00Ft 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.680,00Ft 611 4.692.480,00Ft 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.100,00Ft 844 4.304.400,00Ft 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.855,00Ft 1.517 5.848.035,00Ft 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.630,00Ft 3.444 12.501.720,00Ft 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.190,00Ft 13.218 28.947.420,00Ft 396.986
Σύνολο
- 19.716 58.951.140,00Ft 593.975

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 11 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.657.956,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.004,20€ 1 1.406.004,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.247,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.892,10€ 1 6.892,10€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
278,70€ 12 3.344,40€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,20€ 17 2.043,40€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,40€ 22 1.680,80€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 379 10.498,30€ 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 469 8.629,60€ 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 792 11.008,80€ 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 2.015 26.396,50€ 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 7.675 60.632,50€ 396.986
Σύνολο
- 11.383 1.537.130,60€ 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.657.956,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.004,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.247,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.892,10€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
278,70€ 3 836,10€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,20€ 16 1.923,20€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,40€ 28 2.139,20€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 378 10.470,60€ 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 461 8.482,40€ 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 860 11.954,00€ 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 1.934 25.335,40€ 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 7.371 58.230,90€ 396.986
Σύνολο
- 11.051 119.371,80€ 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
305.397.618,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.148.107,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
928.101,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
151.231,00kr. 2 302.462,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
31.293,00kr. 11 344.223,00kr. 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
9.999,00kr. 32 319.968,00kr. 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.656,00kr. 25 191.400,00kr. 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
259,00kr. 499 129.241,00kr. 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
172,00kr. 780 134.160,00kr. 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 1.624 209.496,00kr. 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
122,00kr. 2.781 339.282,00kr. 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
73,00kr. 11.769 859.137,00kr. 396.986
Σύνολο
- 17.523 2.829.369,00kr. 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
882.744.575,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
38.004.293,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.682.654,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
186.293,00Kc 1 186.293,00Kc 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.533,00Kc 11 82.863,00Kc 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.249,00Kc 25 81.225,00Kc 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.065,00Kc 42 86.730,00Kc 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
748,00Kc 618 462.264,00Kc 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
497,00Kc 621 308.637,00Kc 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
375,00Kc 1.124 421.500,00Kc 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
354,00Kc 3.033 1.073.682,00Kc 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
213,00Kc 10.225 2.177.925,00Kc 396.986
Σύνολο
- 15.700 4.881.119,00Kc 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.657.956,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.406.004,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.247,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.892,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
278,70€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,20€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,40€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 18.474
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 26.881
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 50.840
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 97.968
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 396.986
Σύνολο
- 593.975

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 32.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015
 • 7
 • 6
 • 3
 • 3
 • 0
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 16
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 78
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 912
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.366
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015
 • 7
 • 3
 • 1
 • 7
 • 1
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 84
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 725
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.838
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015
 • 8
 • 6
 • 3
 • 4
 • 4
 • 0
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 51
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 515
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.006
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 26.819
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015
 • 7
 • 0
 • 1
 • 8
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 12
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 117

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.