Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 82η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
1 νικητής τζάκποτ
 • 16
 • 23
 • 30
 • 37
 • 41
 • 2
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
811.935
Ποσό
τζάκποτ
54.233.218€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.868,80€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.734,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
276,30€ 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
131,00€ 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,60€ 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,00€ 508.465
Σύνολο
- 811.935
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 25.204.671 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 82

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 1 54.233.217,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 5 1.806.334,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.868,80€ 6 611.212,80€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.734,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
276,30€ 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
131,00€ 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,60€ 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,00€ 508.465
Σύνολο
- 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
343.809.887,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.303.106,00kr. 1 2.303.106,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
649.443,00kr. 1 649.443,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.834,00kr. 4 95.336,00kr. 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.791,00kr. 58 103.878,00kr. 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
865,00kr. 138 119.370,00kr. 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
671,00kr. 123 82.533,00kr. 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
165,00kr. 1.802 297.330,00kr. 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
148,00kr. 2.559 378.732,00kr. 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
131,00kr. 5.588 732.028,00kr. 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,00kr. 9.505 769.905,00kr. 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 35.031 2.627.325,00kr. 508.465
Σύνολο
- 54.810 8.158.986,00kr. 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 329.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.868,80€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.734,00€ 0 0,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
276,30€ 6 1.657,80€ 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
131,00€ 15 1.965,00€ 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,60€ 16 1.609,60€ 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 146 3.212,00€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 231 4.573,80€ 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 533 9.327,50€ 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 787 8.578,30€ 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,00€ 3.058 30.580,00€ 508.465
Σύνολο
- 4.792 61.504,00€ 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
7.910.457.160,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
52.694.390,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
14.858.580,00kr. 0 0,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
544.640,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
40.300,00kr. 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.100,00kr. 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.670,00kr. 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.200,00kr. 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.880,00kr. 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.550,00kr. 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.580,00kr. 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.450,00kr. 508.465
Σύνολο
- 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 7.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.868,80€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.734,00€ 3 11.202,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
276,30€ 19 5.249,70€ 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
131,00€ 46 6.026,00€ 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,60€ 61 6.136,60€ 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 710 15.620,00€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 993 19.661,40€ 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 2.190 38.325,00€ 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 3.887 42.368,30€ 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,00€ 14.615 146.150,00€ 508.465
Σύνολο
- 22.524 290.739,00€ 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.868,80€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.734,00€ 1 3.734,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
276,30€ 19 5.249,70€ 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
131,00€ 25 3.275,00€ 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,60€ 43 4.325,80€ 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 333 7.326,00€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 456 9.028,80€ 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 1.094 19.145,00€ 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 1.786 19.467,40€ 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,00€ 6.802 68.020,00€ 508.465
Σύνολο
- 10.559 139.571,70€ 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.868,80€ 1 101.868,80€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.734,00€ 2 7.468,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
276,30€ 16 4.420,80€ 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
131,00€ 40 5.240,00€ 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,60€ 44 4.426,40€ 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 454 9.988,00€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 543 10.751,40€ 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 1.270 22.225,00€ 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 2.257 24.601,30€ 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,00€ 7.689 76.890,00€ 508.465
Σύνολο
- 12.316 267.879,70€ 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.868,80€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.734,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
276,30€ 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
131,00€ 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,60€ 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,00€ 508.465
Σύνολο
- 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.868,80€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.734,00€ 0 0,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
276,30€ 1 276,30€ 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
131,00€ 4 524,00€ 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,60€ 8 804,80€ 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 99 2.178,00€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 97 1.920,60€ 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 210 3.675,00€ 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 310 3.379,00€ 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,00€ 1.426 14.260,00€ 508.465
Σύνολο
- 2.155 27.017,70€ 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
624.549.735,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.160.345,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.173.120,00kr. 0 0,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
43.000,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.180,00kr. 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.505,00kr. 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.155,00kr. 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
250,00kr. 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
225,00kr. 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
200,00kr. 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
115,00kr. 508.465
Σύνολο
- 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 597.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.868,80€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.734,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
276,30€ 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
131,00€ 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,60€ 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,00€ 508.465
Σύνολο
- 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.501.275,00Ft 1 35.501.275,00Ft 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.301.300,00Ft 2 2.602.600,00Ft 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
96.290,00Ft 24 2.310.960,00Ft 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45.655,00Ft 61 2.784.955,00Ft 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
35.060,00Ft 50 1.753.000,00Ft 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.665,00Ft 946 7.251.090,00Ft 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.900,00Ft 829 5.720.100,00Ft 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.100,00Ft 1.714 10.455.400,00Ft 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.800,00Ft 4.889 18.578.200,00Ft 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.485,00Ft 11.940 41.610.900,00Ft 508.465
Σύνολο
- 20.456 128.568.480,00Ft 811.935

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 10 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
240.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
52.719.070,00zł 1 52.719.070,00zł 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.252,50zł 38 47.595,00zł 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
593,80zł 79 46.910,20zł 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
456,00zł 81 36.936,00zł 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
99,80zł 1.132 112.973,60zł 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
89,80zł 1.574 141.345,20zł 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
79,40zł 3.563 282.902,20zł 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
49,40zł 6.310 311.714,00zł 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
45,40zł 21.514 976.735,60zł 508.465
Σύνολο
- 34.292 54.676.181,80zł 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 240.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.868,80€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.734,00€ 0 0,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
276,30€ 8 2.210,40€ 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
131,00€ 36 4.716,00€ 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,60€ 36 3.621,60€ 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 479 10.538,00€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 688 13.622,40€ 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 1.483 25.952,50€ 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 2.531 27.587,90€ 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,00€ 9.310 93.100,00€ 508.465
Σύνολο
- 14.571 181.348,80€ 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.868,80€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.734,00€ 0 0,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
276,30€ 11 3.039,30€ 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
131,00€ 17 2.227,00€ 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,60€ 18 1.810,80€ 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 264 5.808,00€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 335 6.633,00€ 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 773 13.527,50€ 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 1.431 15.597,90€ 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,00€ 4.656 46.560,00€ 508.465
Σύνολο
- 7.505 95.203,50€ 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
627.597.644,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.180.652,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.222.210,00kr. 3 3.666.630,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
261.688,00kr. 1 261.688,00kr. 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.507,00kr. 49 416.843,00kr. 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.176,00kr. 88 367.488,00kr. 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.809,00kr. 87 244.383,00kr. 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
254,00kr. 1.476 374.904,00kr. 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
229,00kr. 1.989 455.481,00kr. 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
202,00kr. 4.241 856.682,00kr. 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
126,00kr. 8.318 1.048.068,00kr. 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
115,00kr. 28.564 3.284.860,00kr. 508.465
Σύνολο
- 44.816 10.977.027,00kr. 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 604.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.277.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.912.454,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.513.103,00Kc 0 0,00Kc 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
92.117,00Kc 2 184.234,00Kc 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.816,00Kc 24 163.584,00Kc 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.231,00Kc 89 287.559,00Kc 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.481,00Kc 77 191.037,00Kc 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
542,00Kc 1.104 598.368,00Kc 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
488,00Kc 1.408 687.104,00Kc 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
431,00Kc 2.950 1.271.450,00Kc 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
268,00Kc 6.017 1.612.556,00Kc 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
246,00Kc 19.332 4.755.672,00Kc 508.465
Σύνολο
- 31.003 9.751.564,00Kc 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.277.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.233.217,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
361.266,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.868,80€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.734,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
276,30€ 912
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
131,00€ 2.116
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,60€ 2.004
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 36.266
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 77.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 155.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,00€ 508.465
Σύνολο
- 811.935

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
 • 4
 • 2
 • 6
 • 2
 • 3
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 125
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.094
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.192
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
 • 8
 • 1
 • 9
 • 4
 • 4
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 16
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 166
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.573
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 15.908
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 8
 • 4
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 22
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 347
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.086
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 16.799
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
 • Los Angeles
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 840
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
 • 5
 • 9
 • 4
 • 2
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 200
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
 • Andøy
 • Andøy
 • Bergen
 • Bergen
 • Kristiansand
 • Oslo
 • Rælingen
 • Rana
 • Trondheim
 • Trondheim
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023
 • 9
 • 6
 • 5
 • 7
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 20.855,95€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 68
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 661
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 680

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.