Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 32η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021
2 νικητής τζάκποτ
 • 4
 • 31
 • 39
 • 43
 • 46
 • 1
 • 4
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
2
Σύνολο
νικητών
1.404.297
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
836.537,40€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.668,60€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.284,00€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
323,70€ 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,00€ 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,80€ 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 901.082
Σύνολο
- 1.404.297
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 13 Αυγούστου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 42.411.846 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 32

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
836.537,40€ 6 5.019.224,40€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.668,60€ 3 347.005,80€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.284,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
323,70€ 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,00€ 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,80€ 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 901.082
Σύνολο
- 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
285.000.000,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.332.955,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
737.417,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.340,00kr. 12 328.080,00kr. 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.093,00kr. 109 228.137,00kr. 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
871,00kr. 200 174.200,00kr. 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
494,00kr. 330 163.020,00kr. 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
195,00kr. 4.782 932.490,00kr. 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
160,00kr. 5.360 857.600,00kr. 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
128,00kr. 9.306 1.191.168,00kr. 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
88,00kr. 25.072 2.206.336,00kr. 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,00kr. 76.841 5.071.506,00kr. 901.082
Σύνολο
- 122.012 11.152.537,00kr. 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
836.537,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.668,60€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.284,00€ 0 0,00€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
323,70€ 7 2.265,90€ 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,00€ 17 2.244,00€ 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,80€ 19 1.383,20€ 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 306 7.986,60€ 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 359 7.682,60€ 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 688 11.764,80€ 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 1.906 22.490,80€ 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 5.752 51.192,80€ 901.082
Σύνολο
- 9.054 107.010,70€ 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
6.637.950.000,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
123.397.630,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
17.062.270,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
631.930,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
47.740,00kr. 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.470,00kr. 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.730,00kr. 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.850,00kr. 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.150,00kr. 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.520,00kr. 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.740,00kr. 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.310,00kr. 901.082
Σύνολο
- 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.300.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
836.537,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.668,60€ 1 115.668,60€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.284,00€ 2 8.568,00€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
323,70€ 32 10.358,40€ 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,00€ 61 8.052,00€ 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,80€ 81 5.896,80€ 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 1.437 37.505,70€ 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 1.674 35.823,60€ 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 2.997 51.248,70€ 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 7.816 92.228,80€ 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 23.988 213.493,20€ 901.082
Σύνολο
- 38.089 578.843,80€ 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
836.537,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.668,60€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.284,00€ 2 8.568,00€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
323,70€ 12 3.884,40€ 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,00€ 20 2.640,00€ 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,80€ 26 1.892,80€ 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 554 14.459,40€ 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 594 12.711,60€ 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 1.097 18.758,70€ 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 2.854 33.677,20€ 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 9.129 81.248,10€ 901.082
Σύνολο
- 14.288 177.840,20€ 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
337.034.340,00kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.265.374,01kn 0 0,00kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
866.317,56kn 0 0,00kn 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
32.085,67kn 0 0,00kn 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.424,40kn 8 19.395,20kn 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
988,63kn 13 12.852,19kn 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
545,25kn 20 10.905,00kn 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
195,48kn 349 68.222,52kn 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
160,28kn 445 71.324,60kn 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
128,07kn 849 108.731,43kn 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
88,38kn 2.264 200.092,32kn 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,66kn 7.577 505.082,82kn 901.082
Σύνολο
- 11.525 996.606,08kn 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 674.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
836.537,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.668,60€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.284,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
323,70€ 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,00€ 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,80€ 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 901.082
Σύνολο
- 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
836.537,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.668,60€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.284,00€ 0 0,00€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
323,70€ 5 1.618,50€ 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,00€ 5 660,00€ 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,80€ 6 436,80€ 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 187 4.880,70€ 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 183 3.916,20€ 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 301 5.147,10€ 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 942 11.115,60€ 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 2.791 24.839,90€ 901.082
Σύνολο
- 4.420 52.614,80€ 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
466.888.500,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.679.325,00kr. 1 8.679.325,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.200.095,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
44.445,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.355,00kr. 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.365,00kr. 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
755,00kr. 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
270,00kr. 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
220,00kr. 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
175,00kr. 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 901.082
Σύνολο
- 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 940.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
836.537,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.668,60€ 2 231.337,20€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.284,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
323,70€ 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,00€ 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,80€ 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 901.082
Σύνολο
- 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
836.537,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
37.360.960,00Ft 0 0,00Ft 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.383.730,00Ft 2 2.767.460,00Ft 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
104.555,00Ft 14 1.463.770,00Ft 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
42.635,00Ft 33 1.406.955,00Ft 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
23.515,00Ft 51 1.199.265,00Ft 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.430,00Ft 674 5.681.820,00Ft 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.910,00Ft 968 6.688.880,00Ft 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.525,00Ft 1.713 9.464.325,00Ft 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.810,00Ft 3.979 15.159.990,00Ft 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.875,00Ft 14.487 41.650.125,00Ft 901.082
Σύνολο
- 21.921 85.482.590,00Ft 1.404.297

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
206.550.000,00zł 1 206.550.000,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
130.140,90zł 5 650.704,50zł 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.485,80zł 46 68.346,80zł 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
605,90zł 56 33.930,40zł 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
334,20zł 100 33.420,00zł 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
119,80zł 1.706 204.378,80zł 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
98,30zł 1.975 194.142,50zł 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
78,50zł 3.430 269.255,00zł 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,20zł 9.120 494.304,00zł 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
40,90zł 29.819 1.219.597,10zł 901.082
Σύνολο
- 46.258 209.718.079,10zł 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 410.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
836.537,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.668,60€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.284,00€ 1 4.284,00€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
323,70€ 12 3.884,40€ 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,00€ 27 3.564,00€ 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,80€ 62 4.513,60€ 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 734 19.157,40€ 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 897 19.195,80€ 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 1.752 29.959,20€ 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 4.248 50.126,40€ 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 13.154 117.070,60€ 901.082
Σύνολο
- 20.887 251.755,40€ 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
836.537,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.668,60€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.284,00€ 0 0,00€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
323,70€ 12 3.884,40€ 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,00€ 20 2.640,00€ 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,80€ 35 2.548,00€ 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 510 13.311,00€ 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 591 12.647,40€ 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 1.087 18.587,70€ 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 2.823 33.311,40€ 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 8.870 78.943,00€ 901.082
Σύνολο
- 13.948 165.872,90€ 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
459.922.500,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.549.830,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.182.190,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
490.644,00kr. 1 490.644,00kr. 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
24.932,00kr. 38 947.416,00kr. 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
9.935,00kr. 86 854.410,00kr. 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.685,00kr. 154 567.490,00kr. 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
281,00kr. 2.168 609.208,00kr. 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
231,00kr. 2.491 575.421,00kr. 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
184,00kr. 4.529 833.336,00kr. 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
127,00kr. 12.411 1.576.197,00kr. 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
96,00kr. 37.657 3.615.072,00kr. 901.082
Σύνολο
- 59.535 10.069.194,00kr. 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 919.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.287.000.000,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
21.235.501,00Kc 1 21.235.501,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.936.247,00Kc 1 2.936.247,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
108.749,00Kc 6 652.494,00Kc 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.217,00Kc 52 427.284,00Kc 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.350,00Kc 98 328.300,00Kc 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.848,00Kc 158 291.984,00Kc 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
662,00Kc 2.297 1.520.614,00Kc 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
543,00Kc 2.371 1.287.453,00Kc 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
434,00Kc 4.289 1.861.426,00Kc 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
299,00Kc 12.380 3.701.620,00Kc 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
225,00Kc 38.039 8.558.775,00Kc 901.082
Σύνολο
- 59.692 42.801.698,00Kc 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.287.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 1 45.000.000,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
836.537,40€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.668,60€ 4 462.674,40€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.284,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
323,70€ 1.179
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
132,00€ 2.249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,80€ 3.494
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,10€ 50.326
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 59.345
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 106.423
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 280.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 901.082
Σύνολο
- 1.404.297

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021
 • 9
 • 2
 • 0
 • 6
 • 0
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 144
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.481
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 14.751
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021
 • 6
 • 2
 • 1
 • 1
 • 5
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 21
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 276
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 2.798
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 27.886
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021
 • 5
 • 6
 • 9
 • 4
 • 8
 • 5
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 51
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 650
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.606
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 30.210
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021
 • Nizza
 • 67
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 11
Πόλη 5,00€ 1.610
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021
 • 4
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 24
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 281
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021
 • Voss
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.