Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 19η κλήρωση Eurojackpot το 2016 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016
1 νικητής τζάκποτ
 • 6
 • 7
 • 36
 • 39
 • 40
 • 1
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
363.199
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.053.778,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
123.973,90€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.958,90€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
378,20€ 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
83,10€ 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,90€ 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 226.163
Σύνολο
- 363.199
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 13 Μαΐου 2019.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 12.397.391 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 19

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.053.778,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
123.973,90€ 1 123.973,90€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.958,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
378,20€ 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
83,10€ 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,90€ 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 226.163
Σύνολο
- 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 13 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.238.330,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.663.944,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
790.363,00kr. 1 790.363,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.642,00kr. 5 158.210,00kr. 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.441,00kr. 35 85.435,00kr. 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
851,00kr. 71 60.421,00kr. 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
559,00kr. 120 67.080,00kr. 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
214,00kr. 1.455 311.370,00kr. 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
192,00kr. 1.647 316.224,00kr. 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 2.990 358.800,00kr. 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
97,00kr. 7.868 763.196,00kr. 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
78,00kr. 23.740 1.851.720,00kr. 226.163
Σύνολο
- 37.932 4.762.819,00kr. 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.053.778,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
123.973,90€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.958,90€ 1 4.958,90€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
378,20€ 5 1.891,00€ 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 6 773,40€ 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
83,10€ 8 664,80€ 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,90€ 152 4.392,80€ 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 166 4.266,20€ 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 284 4.544,00€ 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 820 10.660,00€ 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 2.404 25.001,60€ 226.163
Σύνολο
- 3.846 57.152,70€ 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.394.800.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
146.980.980,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
17.291.870,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
691.660,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
52.750,00kr. 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.970,00kr. 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
11.590,00kr. 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.030,00kr. 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.580,00kr. 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.230,00kr. 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.810,00kr. 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.450,00kr. 226.163
Σύνολο
- 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.053.778,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
123.973,90€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.958,90€ 1 4.958,90€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
378,20€ 10 3.782,00€ 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 25 3.222,50€ 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
83,10€ 33 2.742,30€ 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,90€ 584 16.877,60€ 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 689 17.707,30€ 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 1.267 20.272,00€ 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 3.247 42.211,00€ 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 9.976 103.750,40€ 226.163
Σύνολο
- 15.832 215.524,00€ 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.053.778,20€ 1 1.053.778,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
123.973,90€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.958,90€ 3 14.876,70€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
378,20€ 23 8.698,60€ 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 27 3.480,30€ 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
83,10€ 67 5.567,70€ 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,90€ 685 19.796,50€ 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 704 18.092,80€ 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 1.831 29.296,00€ 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 3.985 51.805,00€ 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 11.866 123.406,40€ 226.163
Σύνολο
- 19.192 1.328.798,20€ 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
75.097.030,00kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.913.561,31kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
931.007,17kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.239,87kn 1 37.239,87kn 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.840,17kn 4 11.360,68kn 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
968,00kn 17 16.456,00kn 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
624,06kn 19 11.857,14kn 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
217,03kn 191 41.452,73kn 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
193,00kn 287 55.391,00kn 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,16kn 1.025 123.164,00kn 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
97,63kn 1.339 130.726,57kn 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
78,10kn 4.258 332.549,80kn 226.163
Σύνολο
- 7.141 760.197,79kn 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.053.778,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
123.973,90€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.958,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
378,20€ 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
83,10€ 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,90€ 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 226.163
Σύνολο
- 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.053.778,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
123.973,90€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.958,90€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
378,20€ 0 0,00€ 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 3 386,70€ 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
83,10€ 9 747,90€ 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,90€ 59 1.705,10€ 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 83 2.133,10€ 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 172 2.752,00€ 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 371 4.823,00€ 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 1.084 11.273,60€ 226.163
Σύνολο
- 1.781 23.821,40€ 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
92.678.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.766.205,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.148.965,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
45.955,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.505,00kr. 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.190,00kr. 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
770,00kr. 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
265,00kr. 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
235,00kr. 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
95,00kr. 226.163
Σύνολο
- 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.053.778,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
123.973,90€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.958,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
378,20€ 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
83,10€ 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,90€ 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 226.163
Σύνολο
- 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.053.778,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
34.774.680,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.390.970,00Ft 0 0,00Ft 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
106.085,00Ft 6 636.510,00Ft 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.155,00Ft 25 903.875,00Ft 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
23.310,00Ft 26 606.060,00Ft 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.210,00Ft 441 3.179.610,00Ft 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
8.105,00Ft 426 3.452.730,00Ft 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.490,00Ft 1.209 5.428.410,00Ft 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.645,00Ft 2.507 9.138.015,00Ft 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.915,00Ft 7.207 21.008.405,00Ft 226.163
Σύνολο
- 11.847 44.353.615,00Ft 363.199

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.053.778,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
123.973,90€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.958,90€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
378,20€ 7 2.647,40€ 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 10 1.289,00€ 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
83,10€ 17 1.412,70€ 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,90€ 272 7.860,80€ 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 235 6.039,50€ 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 584 9.344,00€ 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 1.546 20.098,00€ 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 4.211 43.794,40€ 226.163
Σύνολο
- 6.882 92.485,80€ 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.053.778,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
123.973,90€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.958,90€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
378,20€ 10 3.782,00€ 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 13 1.675,70€ 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
83,10€ 14 1.163,40€ 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,90€ 237 6.849,30€ 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 244 6.270,80€ 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 588 9.408,00€ 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 1.427 18.551,00€ 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 4.125 42.900,00€ 226.163
Σύνολο
- 6.658 90.600,20€ 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
93.445.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.847.030,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.158.474,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
377.555,00kr. 1 377.555,00kr. 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
40.297,00kr. 8 322.376,00kr. 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.136,00kr. 19 287.584,00kr. 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.269,00kr. 36 189.684,00kr. 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
270,00kr. 453 122.310,00kr. 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
240,00kr. 563 135.120,00kr. 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
149,00kr. 1.199 178.651,00kr. 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
121,00kr. 2.539 307.219,00kr. 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
97,00kr. 9.052 878.044,00kr. 226.163
Σύνολο
- 13.870 2.798.543,00kr. 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
270.200.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
28.473.086,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.349.774,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
133.989,00Kc 1 133.989,00Kc 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.218,00Kc 9 91.962,00Kc 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.482,00Kc 12 41.784,00Kc 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.245,00Kc 26 58.370,00Kc 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
780,00Kc 447 348.660,00Kc 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
694,00Kc 432 299.808,00Kc 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
432,00Kc 827 357.264,00Kc 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
351,00Kc 2.345 823.095,00Kc 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
281,00Kc 6.424 1.805.144,00Kc 226.163
Σύνολο
- 10.523 3.960.076,00Kc 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 1 10.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.053.778,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
123.973,90€ 1 123.973,90€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.958,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
378,20€ 295
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 673
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
83,10€ 895
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,90€ 13.268
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 14.449
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 33.192
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 74.234
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 226.163
Σύνολο
- 363.199

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 13 Μαΐου 2016
 • 0
 • 5
 • 5
 • 9
 • 2
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 73
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 645
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.705
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 13 Μαΐου 2016
 • 0
 • 1
 • 1
 • 0
 • 6
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 61
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 589
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.000
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 13 Μαΐου 2016
 • 7
 • 9
 • 0
 • 9
 • 7
 • 9
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 33
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 415
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.952
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.279
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 13 Μαΐου 2016
 • Peking
 • 27
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 20
Πόλη 5,00€ 1.830
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 13 Μαΐου 2016
 • 0
 • 3
 • 6
 • 5
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 6
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 105

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.