Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 11η κλήρωση Eurojackpot το 2020 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
μετακύλιση τζάκποτ
 • 1
 • 17
 • 29
 • 39
 • 42
 • 7
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.118.511
Ποσό
τζάκποτ
61.898.372€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
61.898.371,84€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
832.409,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.171,70€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.246,20€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
230,50€ 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,20€ 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 735.323
Σύνολο
- 1.118.511
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 29.379.144 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 11

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
61.898.371,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
832.409,00€ 1 832.409,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.171,70€ 4 440.686,80€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.246,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
230,50€ 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,20€ 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 735.323
Σύνολο
- 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
380.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.306.637,00kr. 1 5.306.637,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
702.374,00kr. 2 1.404.748,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.474,00kr. 10 334.740,00kr. 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.499,00kr. 65 97.435,00kr. 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
821,00kr. 161 132.181,00kr. 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
448,00kr. 234 104.832,00kr. 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
174,00kr. 2.979 518.346,00kr. 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
129,00kr. 3.428 442.212,00kr. 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
123,00kr. 5.847 719.181,00kr. 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,00kr. 15.648 1.267.488,00kr. 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 47.874 2.728.818,00kr. 735.323
Σύνολο
- 76.249 13.056.618,00kr. 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 380.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
61.898.371,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
832.409,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.171,70€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.246,20€ 1 5.246,20€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
230,50€ 4 922,00€ 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 12 1.490,40€ 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 17 1.116,90€ 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,20€ 350 8.120,00€ 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 348 6.020,40€ 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 583 9.561,20€ 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 1.698 18.338,40€ 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 5.240 39.824,00€ 735.323
Σύνολο
- 8.253 90.639,50€ 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
9.256.901.500,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
124.486.760,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.476.170,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
784.560,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
34.470,00kr. 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.570,00kr. 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.820,00kr. 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.460,00kr. 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.580,00kr. 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.450,00kr. 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.610,00kr. 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.130,00kr. 735.323
Σύνολο
- 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 8.700.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
61.898.371,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
832.409,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.171,70€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.246,20€ 1 5.246,20€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
230,50€ 22 5.071,00€ 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 48 5.961,60€ 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 93 6.110,10€ 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,20€ 1.308 30.345,60€ 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 1.529 26.451,70€ 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 2.509 41.147,60€ 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 7.097 76.647,60€ 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 21.711 165.003,60€ 735.323
Σύνολο
- 34.318 361.985,00€ 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
61.898.371,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
832.409,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.171,70€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.246,20€ 0 0,00€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
230,50€ 11 2.535,50€ 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 10 1.242,00€ 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 42 2.759,40€ 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,20€ 554 12.852,80€ 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 628 10.864,40€ 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 851 13.956,40€ 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 3.274 35.359,20€ 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 9.611 73.043,60€ 735.323
Σύνολο
- 14.981 152.613,30€ 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
456.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.290.816,98kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
832.607,53kn 0 0,00kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.647,44kn 0 0,00kn 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.741,97kn 15 26.129,55kn 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
938,62kn 16 15.017,92kn 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
496,52kn 33 16.385,16kn 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
175,33kn 591 103.620,03kn 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
130,74kn 770 100.669,80kn 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
123,94kn 914 113.281,16kn 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,62kn 3.365 274.651,30kn 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,44kn 12.709 730.004,96kn 735.323
Σύνολο
- 18.413 1.379.759,88kn 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 456.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
61.898.371,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
832.409,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.171,70€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.246,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
230,50€ 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,20€ 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 735.323
Σύνολο
- 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
61.898.371,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
832.409,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.171,70€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.246,20€ 0 0,00€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
230,50€ 2 461,00€ 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 3 372,60€ 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 7 459,90€ 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,20€ 88 2.041,60€ 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 118 2.041,40€ 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 214 3.509,60€ 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 528 5.702,40€ 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 1.799 13.672,40€ 735.323
Σύνολο
- 2.759 28.260,90€ 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
628.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.236.905,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.222.530,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
58.210,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.555,00kr. 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.375,00kr. 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
725,00kr. 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
255,00kr. 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
190,00kr. 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
180,00kr. 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 735.323
Σύνολο
- 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Ιουνίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 628.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
61.898.371,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
832.409,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.171,70€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.246,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
230,50€ 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,20€ 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 735.323
Σύνολο
- 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
61.898.371,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
832.409,00€ 1 832.409,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
32.776.080,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.560.745,00Ft 0 0,00Ft 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
68.575,00Ft 41 2.811.575,00Ft 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.950,00Ft 55 2.032.250,00Ft 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.545,00Ft 55 1.074.975,00Ft 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.900,00Ft 929 6.410.100,00Ft 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.145,00Ft 1.599 8.226.855,00Ft 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.880,00Ft 2.095 10.223.600,00Ft 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.215,00Ft 4.510 14.499.650,00Ft 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.260,00Ft 21.132 47.758.320,00Ft 735.323
Σύνολο
- 30.417 93.869.734,00Ft 1.118.511

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
265.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
644.727,00zł 1 644.727,00zł 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.001,60zł 28 28.044,80zł 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
539,70zł 44 23.746,80zł 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
285,50zł 91 25.980,50zł 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
100,80zł 1.271 128.116,80zł 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
75,20zł 1.578 118.665,60zł 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
71,30zł 2.534 180.674,20zł 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
47,00zł 6.995 328.765,00zł 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
33,10zł 23.544 779.306,40zł 735.323
Σύνολο
- 36.086 2.258.027,10zł 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 265.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
61.898.371,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
832.409,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.171,70€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.246,20€ 0 0,00€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
230,50€ 16 3.688,00€ 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 30 3.726,00€ 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 50 3.285,00€ 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,20€ 612 14.198,40€ 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 728 12.594,40€ 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 1.122 18.400,80€ 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 3.175 34.290,00€ 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 10.665 81.054,00€ 735.323
Σύνολο
- 16.398 171.236,60€ 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
61.898.371,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
832.409,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.171,70€ 1 110.171,70€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.246,20€ 0 0,00€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
230,50€ 9 2.074,50€ 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 12 1.490,40€ 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 28 1.839,60€ 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,20€ 455 10.556,00€ 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 540 9.342,00€ 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 797 13.070,80€ 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 2.453 26.492,40€ 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 8.106 61.605,60€ 735.323
Σύνολο
- 12.401 236.643,00€ 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
648.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.104.806,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.205.047,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
125.897,00kr. 3 377.691,00kr. 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.212,00kr. 43 482.116,00kr. 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.872,00kr. 61 419.192,00kr. 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.537,00kr. 113 286.681,00kr. 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
253,00kr. 1.612 407.836,00kr. 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
189,00kr. 1.828 345.492,00kr. 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
179,00kr. 2.968 531.272,00kr. 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
118,00kr. 8.813 1.039.934,00kr. 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
83,00kr. 28.337 2.351.971,00kr. 735.323
Σύνολο
- 43.778 6.242.185,00kr. 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Ιουνίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 648.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.580.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
21.675.930,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.868.871,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
136.611,00Kc 0 0,00Kc 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.002,00Kc 30 180.060,00Kc 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.234,00Kc 46 148.764,00Kc 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.710,00Kc 80 136.800,00Kc 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
604,00Kc 1.165 703.660,00Kc 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
450,00Kc 1.528 687.600,00Kc 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
427,00Kc 2.394 1.022.238,00Kc 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
281,00Kc 6.140 1.725.340,00Kc 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
197,00Kc 20.748 4.087.356,00Kc 735.323
Σύνολο
- 32.131 8.691.818,00Kc 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.580.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
61.898.371,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
832.409,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.171,70€ 1 110.171,70€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.246,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
230,50€ 1.147
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 1.655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,70€ 2.683
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,20€ 39.218
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 50.742
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 76.632
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 211.044
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 735.323
Σύνολο
- 1.118.511

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
 • 7
 • 8
 • 8
 • 2
 • 0
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 31
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 107
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.115
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.854
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
 • 2
 • 0
 • 2
 • 1
 • 2
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 162
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.427
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 14.422
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
 • 1
 • 4
 • 4
 • 1
 • 3
 • 7
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 47
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 543
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.036
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 27.122
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
 • Malaga
 • 43
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 14
Πόλη 5,00€ 1.357
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
 • 6
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 20
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 186
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
 • Vestnes
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.