Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 4η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
μετακύλιση τζάκποτ
 • 7
 • 14
 • 34
 • 41
 • 49
 • 4
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
863.506
Ποσό
τζάκποτ
51.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.516,50€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.133,20€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
241,70€ 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
105,50€ 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 534.565
Σύνολο
- 863.506
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 25.065.615 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 4

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 1 718.547,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.516,50€ 6 663.099,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.133,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
241,70€ 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
105,50€ 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 534.565
Σύνολο
- 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
322.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.580.770,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
704.572,00kr. 2 1.409.144,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
20.004,00kr. 1 20.004,00kr. 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.570,00kr. 62 97.340,00kr. 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
702,00kr. 112 78.624,00kr. 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
683,00kr. 147 100.401,00kr. 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
141,00kr. 2.037 287.217,00kr. 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
139,00kr. 2.691 374.049,00kr. 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
127,00kr. 6.094 773.938,00kr. 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
73,00kr. 10.646 777.158,00kr. 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
71,00kr. 38.935 2.764.385,00kr. 534.565
Σύνολο
- 60.727 6.682.260,00kr. 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 322.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.516,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.133,20€ 0 0,00€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
241,70€ 5 1.208,50€ 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
105,50€ 25 2.637,50€ 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 8 820,00€ 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 188 3.553,20€ 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 167 3.106,20€ 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 442 7.514,00€ 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 891 8.731,80€ 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 3.068 29.146,00€ 534.565
Σύνολο
- 4.794 56.717,20€ 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
8.216.378.400,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
110.505.430,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.996.330,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
481.850,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
37.170,00kr. 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.220,00kr. 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.760,00kr. 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.900,00kr. 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.860,00kr. 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.610,00kr. 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.500,00kr. 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.460,00kr. 534.565
Σύνολο
- 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 7.800.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 1 718.547,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.516,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.133,20€ 1 3.133,20€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
241,70€ 17 4.108,90€ 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
105,50€ 67 7.068,50€ 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 55 5.637,50€ 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 864 16.329,60€ 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 1.196 22.245,60€ 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 2.436 41.412,00€ 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 4.278 41.924,40€ 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 16.269 154.555,50€ 534.565
Σύνολο
- 25.184 1.014.962,80€ 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.516,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.133,20€ 2 6.266,40€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
241,70€ 21 5.075,70€ 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
105,50€ 47 4.958,50€ 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 52 5.330,00€ 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 519 9.809,10€ 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 616 11.457,60€ 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 1.418 24.106,00€ 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 2.467 24.176,60€ 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 7.995 75.952,50€ 534.565
Σύνολο
- 13.137 167.132,40€ 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.516,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.133,20€ 1 3.133,20€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
241,70€ 20 4.834,00€ 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
105,50€ 52 5.486,00€ 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 25 2.562,50€ 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 671 12.681,90€ 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 527 9.802,20€ 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 1.076 18.292,00€ 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 3.202 31.379,60€ 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 7.137 67.801,50€ 534.565
Σύνολο
- 12.711 155.972,90€ 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.516,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.133,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
241,70€ 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
105,50€ 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 534.565
Σύνολο
- 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.516,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.133,20€ 1 3.133,20€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
241,70€ 5 1.208,50€ 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
105,50€ 4 422,00€ 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 4 410,00€ 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 92 1.738,80€ 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 90 1.674,00€ 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 190 3.230,00€ 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 392 3.841,60€ 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 1.333 12.663,50€ 534.565
Σύνολο
- 2.111 28.321,60€ 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
544.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.684.505,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.181.915,00kr. 2 2.363.830,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.505,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.580,00kr. 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.125,00kr. 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.095,00kr. 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
200,00kr. 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
195,00kr. 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
180,00kr. 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
100,00kr. 534.565
Σύνολο
- 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 544.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.516,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.133,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
241,70€ 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
105,50€ 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 534.565
Σύνολο
- 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
41.333.170,00Ft 0 0,00Ft 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.171.815,00Ft 3 3.515.445,00Ft 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
90.395,00Ft 38 3.435.010,00Ft 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39.455,00Ft 80 3.156.400,00Ft 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38.335,00Ft 61 2.338.435,00Ft 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.070,00Ft 952 6.730.640,00Ft 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.955,00Ft 1.199 8.339.045,00Ft 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.360,00Ft 2.040 12.974.400,00Ft 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.665,00Ft 4.460 16.345.900,00Ft 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.555,00Ft 14.694 52.237.170,00Ft 534.565
Σύνολο
- 23.527 109.072.445,00Ft 863.506

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
240.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
101.215,00zł 4 404.860,00zł 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.133,30zł 51 57.798,30zł 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
494,70zł 120 59.364,00zł 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
480,60zł 74 35.564,40zł 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
88,70zł 1.370 121.519,00zł 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
87,30zł 1.575 137.497,50zł 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
79,70zł 3.396 270.661,20zł 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
46,00zł 7.487 344.402,00zł 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
44,60zł 23.297 1.039.046,20zł 534.565
Σύνολο
- 37.374 2.470.712,60zł 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 240.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.516,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.133,20€ 1 3.133,20€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
241,70€ 13 3.142,10€ 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
105,50€ 52 5.486,00€ 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 33 3.382,50€ 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 706 13.343,40€ 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 632 11.755,20€ 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 1.429 24.293,00€ 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 3.567 34.956,60€ 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 9.432 89.604,00€ 534.565
Σύνολο
- 15.865 189.096,00€ 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.516,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.133,20€ 1 3.133,20€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
241,70€ 11 2.658,70€ 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
105,50€ 29 3.059,50€ 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 21 2.152,50€ 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 348 6.577,20€ 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 416 7.737,60€ 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 902 15.334,00€ 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 1.931 18.923,80€ 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 5.547 52.696,50€ 534.565
Σύνολο
- 9.206 112.273,00€ 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
570.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.120.234,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.103.766,00kr. 1 3.103.766,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
218.710,00kr. 1 218.710,00kr. 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.286,00kr. 60 497.160,00kr. 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.334,00kr. 140 466.760,00kr. 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.766,00kr. 114 315.324,00kr. 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
213,00kr. 1.886 401.718,00kr. 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
210,00kr. 2.159 453.390,00kr. 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
192,00kr. 4.338 832.896,00kr. 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 9.299 1.022.890,00kr. 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
107,00kr. 30.344 3.246.808,00kr. 534.565
Σύνολο
- 48.342 10.559.422,00kr. 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.223.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
17.255.920,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.654.053,00Kc 0 0,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
75.243,00Kc 2 150.486,00Kc 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.804,00Kc 29 168.316,00Kc 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.533,00Kc 83 210.239,00Kc 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.461,00Kc 53 130.433,00Kc 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
453,00Kc 1.000 453.000,00Kc 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
446,00Kc 1.265 564.190,00Kc 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
408,00Kc 2.589 1.056.312,00Kc 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
235,00Kc 5.201 1.222.235,00Kc 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
228,00Kc 17.592 4.010.976,00Kc 534.565
Σύνολο
- 27.814 7.966.187,00Kc 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.223.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
718.547,60€ 1 718.547,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.516,50€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.133,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
241,70€ 1.037
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
105,50€ 2.613
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 1.955
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 33.772
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 38.349
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 79.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 171.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 534.565
Σύνολο
- 863.506

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
 • 4
 • 9
 • 6
 • 3
 • 5
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 117
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.139
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.250
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
 • 4
 • 5
 • 1
 • 5
 • 6
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 18
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 136
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.438
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 14.480
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
 • 2
 • 3
 • 2
 • 6
 • 9
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 35
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 416
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.626
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 19.462
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
 • Delhi
 • 38
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 9
Πόλη 5,00€ 840
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
 • 3
 • 9
 • 4
 • 5
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 21
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 201
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
 • Nittedal
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
 • 0
 • 0
 • 1
 • 9
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 11.862,40€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 55
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 609
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 443

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.