Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 52η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 12 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
1 νικητής τζάκποτ
 • 14
 • 32
 • 34
 • 38
 • 46
 • 2
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
713.853
Ποσό
τζάκποτ
45.691.515€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.691.514,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
472.480,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.165,70€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.516,10€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
129,70€ 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 446.451
Σύνολο
- 713.853
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 12 Αυγούστου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.975.847 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 52

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.691.514,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
472.480,70€ 3 1.417.442,10€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.165,70€ 3 639.497,10€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.516,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
129,70€ 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 446.451
Σύνολο
- 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Αυγούστου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
288.933.750,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.012.094,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.358.961,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.445,00kr. 2 44.890,00kr. 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.902,00kr. 50 95.100,00kr. 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
856,00kr. 118 101.008,00kr. 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
683,00kr. 106 72.398,00kr. 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
168,00kr. 1.620 272.160,00kr. 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
141,00kr. 2.253 317.673,00kr. 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 5.124 660.996,00kr. 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,00kr. 8.982 727.542,00kr. 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
74,00kr. 32.575 2.410.550,00kr. 446.451
Σύνολο
- 50.830 4.702.317,00kr. 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 284.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.691.514,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
472.480,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.165,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.516,10€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 2 587,40€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
129,70€ 12 1.556,40€ 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 10 1.025,00€ 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 158 3.539,20€ 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 214 4.023,20€ 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 495 8.514,00€ 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 954 10.398,60€ 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 3.252 32.194,80€ 446.451
Σύνολο
- 5.097 61.838,60€ 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
6.398.182.810,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
66.161.470,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.849.590,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
492.350,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
41.120,00kr. 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
18.160,00kr. 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.350,00kr. 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.130,00kr. 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.630,00kr. 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.400,00kr. 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.520,00kr. 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.380,00kr. 446.451
Σύνολο
- 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 6.300.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.691.514,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
472.480,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.165,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.516,10€ 3 10.548,30€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 18 5.286,60€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
129,70€ 44 5.706,80€ 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 48 4.920,00€ 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 696 15.590,40€ 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 964 18.123,20€ 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 2.033 34.967,60€ 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 3.977 43.349,30€ 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 13.564 134.283,60€ 446.451
Σύνολο
- 21.347 272.775,80€ 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.691.514,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
472.480,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.165,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.516,10€ 1 3.516,10€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 9 2.643,30€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
129,70€ 25 3.242,50€ 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 20 2.050,00€ 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 335 7.504,00€ 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 425 7.990,00€ 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 886 15.239,20€ 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 2.138 23.304,20€ 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 6.124 60.627,60€ 446.451
Σύνολο
- 9.963 126.116,90€ 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
343.103.204,69kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.547.915,69kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.600.687,46kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.402,83kn 0 0,00kn 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.205,43kn 14 30.876,02kn 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
973,93kn 23 22.400,39kn 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
769,69kn 21 16.163,49kn 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
168,20kn 345 58.029,00kn 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
141,17kn 533 75.243,61kn 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,16kn 1.093 141.171,88kn 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,85kn 2.033 166.401,05kn 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
74,34kn 6.794 505.065,96kn 446.451
Σύνολο
- 10.856 1.015.351,40kn 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 337.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.691.514,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
472.480,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.165,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.516,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
129,70€ 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 446.451
Σύνολο
- 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.691.514,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
472.480,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.165,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.516,10€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 1 293,70€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
129,70€ 3 389,10€ 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 9 922,50€ 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 52 1.164,80€ 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 105 1.974,00€ 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 178 3.061,60€ 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 342 3.727,80€ 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 1.194 11.820,60€ 446.451
Σύνολο
- 1.884 23.354,10€ 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
448.370.830,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.636.450,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.091.795,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
34.500,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.880,00kr. 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.270,00kr. 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.005,00kr. 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
215,00kr. 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
180,00kr. 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
95,00kr. 446.451
Σύνολο
- 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 447.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.691.514,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
472.480,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.165,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.516,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
129,70€ 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 446.451
Σύνολο
- 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.691.514,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
472.480,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
76.100.155,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.255.250,00Ft 1 1.255.250,00Ft 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
104.850,00Ft 6 629.100,00Ft 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46.305,00Ft 24 1.111.320,00Ft 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.595,00Ft 29 1.061.255,00Ft 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.995,00Ft 451 3.605.745,00Ft 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.710,00Ft 559 3.750.890,00Ft 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.140,00Ft 1.173 7.202.220,00Ft 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.890,00Ft 2.681 10.429.090,00Ft 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.535,00Ft 8.386 29.644.510,00Ft 446.451
Σύνολο
- 13.310 58.689.380,00Ft 713.853

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
213.584.986,00zł 1 213.584.986,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
176.450,50zł 2 352.901,00zł 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.372,90zł 35 48.051,50zł 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
606,30zł 76 46.078,80zł 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
479,20zł 71 34.023,20zł 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
104,70zł 953 99.779,10zł 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
87,90zł 1.352 118.840,80zł 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
80,40zł 2.953 237.421,20zł 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
51,00zł 5.375 274.125,00zł 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
46,30zł 18.503 856.688,90zł 446.451
Σύνολο
- 29.321 215.652.895,50zł 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Αυγούστου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 210.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.691.514,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
472.480,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.165,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.516,10€ 1 3.516,10€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 7 2.055,90€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
129,70€ 43 5.577,10€ 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 26 2.665,00€ 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 440 9.856,00€ 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 530 9.964,00€ 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 1.198 20.605,60€ 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 2.390 26.051,00€ 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 7.970 78.903,00€ 446.451
Σύνολο
- 12.605 159.193,70€ 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.691.514,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
472.480,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.165,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.516,10€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 9 2.643,30€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
129,70€ 15 1.945,50€ 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 22 2.255,00€ 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 264 5.913,60€ 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 366 6.880,80€ 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 729 12.538,80€ 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 1.340 14.606,00€ 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 4.585 45.391,50€ 446.451
Σύνολο
- 7.330 92.174,50€ 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
476.489.392,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.927.217,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.616.595,00kr. 1 2.616.595,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
123.263,00kr. 5 616.315,00kr. 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
14.603,00kr. 48 700.944,00kr. 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.055,00kr. 106 641.830,00kr. 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.863,00kr. 109 421.067,00kr. 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
233,00kr. 1.425 332.025,00kr. 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
196,00kr. 1.876 367.696,00kr. 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
179,00kr. 4.002 716.358,00kr. 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
113,00kr. 8.276 935.188,00kr. 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
103,00kr. 26.383 2.717.449,00kr. 446.451
Σύνολο
- 42.231 10.065.467,00kr. 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 467.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.113.959.130,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.519.079,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
5.196.979,00Kc 1 5.196.979,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
85.722,00Kc 0 0,00Kc 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.160,00Kc 15 107.400,00Kc 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.162,00Kc 34 107.508,00Kc 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.498,00Kc 27 67.446,00Kc 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
546,00Kc 417 227.682,00Kc 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
458,00Kc 577 264.266,00Kc 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
419,00Kc 1.255 525.845,00Kc 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
265,00Kc 2.282 604.730,00Kc 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
241,00Kc 8.140 1.961.740,00Kc 446.451
Σύνολο
- 12.748 9.063.596,00Kc 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.104.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.691.514,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
472.480,70€ 1 472.480,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
213.165,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.516,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
129,70€ 1.863
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
102,50€ 1.715
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 24.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 33.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 68.897
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 135.865
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 446.451
Σύνολο
- 713.853

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
 • 7
 • 5
 • 0
 • 2
 • 4
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 102
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 937
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.404
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
 • 5
 • 3
 • 9
 • 3
 • 0
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 50
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 755
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.109
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
 • 1
 • 7
 • 4
 • 9
 • 6
 • 5
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 21
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 373
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.650
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 19.512
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
 • Sydney
 • 75
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 10
Πόλη 5,00€ 879
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
 • 4
 • 6
 • 9
 • 2
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 23
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 188
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
 • Holmestrand
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
 • 4
 • 8
 • 7
 • 5
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 16.263,40€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 67
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 514
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 598

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.