Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 15η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 12 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
μετακύλιση τζάκποτ
 • 14
 • 16
 • 21
 • 30
 • 37
 • 4
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
905.071
Ποσό
τζάκποτ
40.348.093€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.348.092,58€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
480.924,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.737,90€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.328,10€ 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
254,20€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,60€ 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,00€ 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 539.495
Σύνολο
- 905.071
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 12 Απριλίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 22.631.728 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 15

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.348.092,58€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
480.924,20€ 2 961.848,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.737,90€ 1 169.737,90€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.328,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
254,20€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,60€ 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,00€ 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 539.495
Σύνολο
- 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
247.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.065.921,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.082.109,00kr. 1 1.082.109,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.246,00kr. 3 63.738,00kr. 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.650,00kr. 61 100.650,00kr. 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
703,00kr. 130 91.390,00kr. 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
342,00kr. 230 78.660,00kr. 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
131,00kr. 2.811 368.241,00kr. 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
131,00kr. 3.201 419.331,00kr. 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,00kr. 5.491 631.465,00kr. 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
60,00kr. 15.370 922.200,00kr. 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 44.934 2.696.040,00kr. 539.495
Σύνολο
- 72.232 6.453.824,00kr. 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 247.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.348.092,58€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
480.924,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.737,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.328,10€ 0 0,00€ 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
254,20€ 12 3.050,40€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,60€ 12 1.267,20€ 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,00€ 15 735,00€ 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 272 4.760,00€ 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 316 5.530,00€ 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 519 7.992,60€ 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 1.532 12.256,00€ 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 4.403 35.224,00€ 539.495
Σύνολο
- 7.081 70.815,20€ 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.438.519.390,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
64.823.770,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
22.878.970,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
448.590,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
34.260,00kr. 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.230,00kr. 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.600,00kr. 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.350,00kr. 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.350,00kr. 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.070,00kr. 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.070,00kr. 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.070,00kr. 539.495
Σύνολο
- 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.348.092,58€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
480.924,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.737,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.328,10€ 2 6.656,20€ 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
254,20€ 23 5.846,60€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,60€ 55 5.808,00€ 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,00€ 76 3.724,00€ 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 1.164 20.370,00€ 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 1.196 20.930,00€ 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 2.128 32.771,20€ 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 6.146 49.168,00€ 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 18.025 144.200,00€ 539.495
Σύνολο
- 28.815 289.474,00€ 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.348.092,58€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
480.924,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.737,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.328,10€ 1 3.328,10€ 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
254,20€ 6 1.525,20€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,60€ 37 3.907,20€ 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,00€ 65 3.185,00€ 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 847 14.822,50€ 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 771 13.492,50€ 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 1.340 20.636,00€ 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 4.639 37.112,00€ 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 10.856 86.848,00€ 539.495
Σύνολο
- 18.562 184.856,50€ 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
289.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.570.730,89kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.260.257,57kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.710,23kn 3 74.130,69kn 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.887,37kn 16 30.197,92kn 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
784,05kn 32 25.089,60kn 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
363,81kn 55 20.009,55kn 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
129,93kn 821 106.672,53kn 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
129,93kn 765 99.396,45kn 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,34kn 1.184 135.378,56kn 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
59,40kn 4.533 269.260,20kn 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,40kn 10.809 642.054,60kn 539.495
Σύνολο
- 18.218 1.402.190,10kn 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 11 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 289.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.348.092,58€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
480.924,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.737,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.328,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
254,20€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,60€ 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,00€ 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 539.495
Σύνολο
- 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.348.092,58€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
480.924,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.737,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.328,10€ 0 0,00€ 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
254,20€ 1 254,20€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,60€ 3 316,80€ 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,00€ 9 441,00€ 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 110 1.925,00€ 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 132 2.310,00€ 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 197 3.033,80€ 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 528 4.224,00€ 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 1.515 12.120,00€ 539.495
Σύνολο
- 2.495 24.624,80€ 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 11 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
376.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.617.830,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.629.820,00kr. 1 1.629.820,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.955,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.440,00kr. 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.010,00kr. 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
470,00kr. 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
165,00kr. 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 539.495
Σύνολο
- 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 376.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.348.092,58€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
480.924,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.737,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.328,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
254,20€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,60€ 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,00€ 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 539.495
Σύνολο
- 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.348.092,58€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
480.924,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.054.255,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
961.820,00Ft 1 961.820,00Ft 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
73.465,00Ft 20 1.469.300,00Ft 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
30.520,00Ft 41 1.251.320,00Ft 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
14.160,00Ft 80 1.132.800,00Ft 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.060,00Ft 1.126 5.697.560,00Ft 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.060,00Ft 949 4.801.940,00Ft 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.450,00Ft 1.648 7.333.600,00Ft 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.310,00Ft 6.322 14.603.820,00Ft 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.310,00Ft 13.562 31.328.220,00Ft 539.495
Σύνολο
- 23.749 68.580.380,00Ft 905.071

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
170.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.625.405,40zł 1 2.625.405,40zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
14.251,30zł 2 28.502,60zł 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.088,50zł 24 26.124,00zł 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
452,20zł 61 27.584,20zł 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
209,90zł 91 19.100,90zł 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
75,00zł 1.353 101.475,00zł 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
75,00zł 1.384 103.800,00zł 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
66,00zł 2.291 151.206,00zł 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
34,30zł 6.988 239.688,40zł 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
34,30zł 19.240 659.932,00zł 539.495
Σύνολο
- 31.435 3.982.818,50zł 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 170.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.348.092,58€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
480.924,20€ 1 480.924,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.737,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.328,10€ 2 6.656,20€ 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
254,20€ 17 4.321,40€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,60€ 13 1.372,80€ 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,00€ 30 1.470,00€ 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 580 10.150,00€ 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 679 11.882,50€ 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 1.005 15.477,00€ 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 3.038 24.304,00€ 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 9.512 76.096,00€ 539.495
Σύνολο
- 14.877 632.654,10€ 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.348.092,58€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
480.924,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.737,90€ 1 169.737,90€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.328,10€ 0 0,00€ 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
254,20€ 7 1.779,40€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,60€ 17 1.795,20€ 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,00€ 26 1.274,00€ 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 406 7.105,00€ 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 475 8.312,50€ 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 795 12.243,00€ 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 2.393 19.144,00€ 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 6.808 54.464,00€ 539.495
Σύνολο
- 10.928 275.855,00€ 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
407.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.049.511,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.782.180,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
255.343,00kr. 1 255.343,00kr. 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
14.118,00kr. 35 494.130,00kr. 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.925,00kr. 62 429.350,00kr. 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.482,00kr. 112 277.984,00kr. 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
183,00kr. 1.754 320.982,00kr. 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
183,00kr. 1.747 319.701,00kr. 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
161,00kr. 2.946 474.306,00kr. 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
83,00kr. 9.319 773.477,00kr. 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
83,00kr. 24.704 2.050.432,00kr. 539.495
Σύνολο
- 40.680 5.395.705,00kr. 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 407.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.034.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.321.278,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.348.684,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
85.265,00Kc 2 170.530,00Kc 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.512,00Kc 15 97.680,00Kc 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.705,00Kc 41 110.905,00Kc 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.255,00Kc 47 58.985,00Kc 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
448,00Kc 770 344.960,00Kc 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
448,00Kc 754 337.792,00Kc 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
394,00Kc 1.364 537.416,00Kc 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
204,00Kc 4.160 848.640,00Kc 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
204,00Kc 11.300 2.305.200,00Kc 539.495
Σύνολο
- 18.453 4.812.108,00Kc 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.034.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.348.092,58€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
480.924,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
169.737,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.328,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 68
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
254,20€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,60€ 1.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,00€ 2.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 40.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 37.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,40€ 62.912
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 218.799
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 539.495
Σύνολο
- 905.071

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
 • 5
 • 8
 • 1
 • 7
 • 8
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 105
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 995
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.770
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
 • 3
 • 5
 • 8
 • 2
 • 1
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 98
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 855
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.689
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
 • 8
 • 4
 • 2
 • 8
 • 1
 • 5
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 29
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 501
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.125
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.554
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
 • Dubai
 • 75
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 6
Πόλη 5,00€ 1.115
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
 • 3
 • 0
 • 2
 • 6
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 20
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 177
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
 • Moss
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.