Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 41η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 2
 • 11
 • 23
 • 29
 • 34
 • 7
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
366.013
Ποσό
τζάκποτ
11.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
123.994,50€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
48.357,80€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.571,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,30€ 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,10€ 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,50€ 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 235.949
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 41

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
123.994,50€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
48.357,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.571,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,30€ 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,10€ 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,50€ 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 235.949
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 235.949
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
123.994,50€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
48.357,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.571,00€ - - 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ - - 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,30€ - - 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,10€ - - 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ - - 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ - - 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ - - 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,50€ - - 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 235.949
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 235.949
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
123.994,50€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
48.357,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.571,00€ - - 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ - - 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,30€ - - 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,10€ - - 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ - - 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ - - 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ - - 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,50€ - - 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 235.949
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
123.994,50€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
48.357,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.571,00€ - - 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ - - 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,30€ - - 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,10€ - - 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ - - 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ - - 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ - - 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,50€ - - 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 235.949
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 235.949
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
123.994,50€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
48.357,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.571,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,30€ 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,10€ 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,50€ 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 235.949
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
123.994,50€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
48.357,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.571,00€ - - 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ - - 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,30€ - - 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,10€ - - 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ - - 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ - - 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ - - 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,50€ - - 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 235.949
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 235.949
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
123.994,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
48.357,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.571,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,30€ 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,10€ 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,50€ 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 235.949
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
123.994,50€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
48.357,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.571,00€ - - 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ - - 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,30€ - - 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,10€ - - 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ - - 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ - - 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ - - 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,50€ - - 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 235.949
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 235.949
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
123.994,50€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
48.357,80€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.571,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 366
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
98,30€ 454
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,10€ 971
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 16.597
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 14.594
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 19.873
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,50€ 77.179
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 235.949
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013
 • 8
 • 8
 • 3
 • 1
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 64

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.